Til innholdet

Jordloven

Gjelder fra 01.01.2018

Delingssaker etter jordlovens § 12 er gebyrbelagt. Gebyret for 2018 er 2.000,- kr.

Saker etter § 9 omdisponering er ikke gebyrbelagt.

Publisert: 25. januar 2013 ▪ Sist endret: 3. januar 2018