Til innholdet

Jordloven

Gjelder fra 01.01.2017

Delingssaker etter jordlovens § 12 er gebyrbelagt. Gebyret for 2017 er 1.000,- kr.

Saker etter § 9 omdisponering er ikke gebyrbelagt.

Publisert: 25. januar 2013 ▪ Sist endret: 29. desember 2016