Til innholdet

Konsesjonssaker

Gjelder fra 01.01.2018

Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker er endret fom 22.09.2014.

Konsesjonsloven

  • Konsesjon, det søkes om tilleggsareal til eksisterende landbrukseiendom som er bebodd kr. 3.000,-
  • Konsesjon,  hyttetomter ikke bebygd kr. 3.000,-
  • Konsesjon for kjøp av bebygd landbrukseiendom uten prisvurdering (grensen her er kjøpesum under 2,5 millioner) kr. 4.000,-
  • Konsesjon for kjøp av bebygd landbrukseiendom med prisvurdering (grensen her er kjøpesum over 2,5 millioner)kr. 5.000,-

     

Publisert: 6. juni 2009 ▪ Sist endret: 3. januar 2018