Til innholdet

Kulturskolen i Rennebu

Gjelder fra 01.01.2017

 

Tjeneste

Per år

Vanlig Kr 2 960,-
Korpsplass Kr 2 180,-
Friluftsliv Kr 2 180,-
Instrumentleie Kr 420,-
Materiellavgift elever bildefag  
Kr 420,-

 
Søskenmoderasjon på 50% for 2. barn og 75% for øvrige barn. Samme modell gjelder også når én elev benytter flere tilbud.

NB.: Søskenmoderasjonen gjelder ikke allerede rabatterte tilbud, som f.eks. friluftsliv.

Publisert: 6. juni 2009 ▪ Sist endret: 4. januar 2017