Til innholdet

Matombringing

Gjelder fra 01.01.2017

Hjemmeboende Kr. 80,- pr. middag

Beboere i boligavdeling Kr. 70,- pr. middag

Beboeren i boligavdeling Kr. 34,- pr. frokost el. kveldsmat

Publisert: 6. juni 2009 ▪ Sist endret: 29. desember 2016