Til innholdet

Praktisk bistand i hjemmet (hjemmehjelp)

Gjelder fra 01.01.2018

Husholdningens alminnelig inntekt

Egenbetaling per mnd

Under 2 G Maksimalsats fra departementet
2 – 3 G Kr 870,-
3 – 4 G Kr 1 370,-
4 – 5 G Kr 1 800,-
5 - 6 G Kr 2 200,-
6 - 7 G Kr 2 600,-
Over 7 G Kr 3 000,-

     
Egenbetaling er begrenset oppad til kommunens selvkost - som er kr. 330 pr utførte time.

Fra 01.01.2017 er maksimalsatsen for husholdninger med alminnelig inntekt under 2 G økt til kr 200,- pr måned.

Publisert: 6. juni 2009 ▪ Sist endret: 5. januar 2018