Til innholdet

Praktisk bistand i hjemmet (hjemmehjelp)

Gjelder fra 01.01.2017

Husholdningens alminnelig inntekt

Egenbetaling per mnd

Under 2 G Maksimalsats fra departementet
2 – 3 G Kr 830,-
3 – 4 G Kr 1 300,-
4 – 5 G Kr 1 700,-
Over 5 G Kr 2 120,-

 
Fra 01.01.2016 er maksimalsatsen for husholdninger med alminnelig inntekt inntil 2 G økt til kr 190,- pr måned.

Publisert: 6. juni 2009 ▪ Sist endret: 29. desember 2016