Til innholdet

Renovasjon og slamgebyrer

Gjelder fra 01.01.2018

Renovasjonsgebyret

  • for husholdninger holdes uendret og utgjør kr. 2.450,- eks. mva
  • for fritidshus holdes uendret og utgjør kr. 900,- eks. mva

 

Slamgebyrene

  • Oppmøtepris – holdes uendret og utgjør kr. 680,- pr. anlegg, eks. mva
  • Tømming og behandling fra slamavskiller – holdes uendret og utgjør kr. 430,- pr. m³, eks. mva
  • Tømming og behandling fra tett tank – holdes uendret og utgjør kr. 365,- pr. m³, eks. mva (avgift til Hamos) + ei tilleggsavgift til kommunen på kr. 11,- pr. m³ slam. Tilleggsavgifta finansierer kostnader knyttet til ei ny ordning for mottak av slam fra tette tanker.  

    

Etterdrift av avfallsplassen - tilleggsavgift

Kostnadene til etterdrift av avfallsplassen dekkes inn gjennom en tilleggsavgift fra abonnentene i.h.t. vedtak under K.sak 23/07.  I 2018 betales det kr. 60,- for boliger og kr. 35,- for fritidsboliger.

Publisert: 23. desember 2011 ▪ Sist endret: 5. januar 2018