Til innholdet

Informasjonsstandard for offentlige tjenester

LOS er et klassifiseringssystem for informasjon om offentlige tjenester. Målet med LOS er å gjøre det mulig å dele data mellom offentlige virksomheter, og å gjøre det enklere for innbyggerne å finne fram i det offentlige. LOS har en temastruktur med to nivå (hovedtema og undertema). Denne strukturen kan brukes som en navigasjonsstruktur på offentlige nettsteder.

Vi har en egen del av portalen der du finner våre tjenester organisert på denne måten. I lista under finner du en oversikt over våre hovedtema.

Arbeid Barn og familie
Bolig og eiendom Forbrukerspørsmål
Helse Individ og samfunn
Kultur og fritid Natur og miljø
Næring Omsorg, trygd og sosiale tjenester
Rettslige spørsmål Skatter og avgifter
Skole og utdanning Trafikk og samferdsel
Publisert: 6. juni 2009 ▪ Sist endret: 28. oktober 2009
Nyttige lenker