Til innholdet

Postliste 04.08.2014

Lnr:       7556/14                   Regdato:04.08.2014  Arkivkode:K01

Saksnr: 09/1396-16             Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/IKS                     Journalenhet:KOM

              Navn:          Asbjørn Stavne/Olav Stavne

              Dok.beskr:  KJØREBOK FOR VINTERSESONGEN 2013/2014 ASBJØRN STAVNE/OLAV STAVNE

 

Lnr:       7557/14                   Regdato:04.08.2014  Arkivkode:416

Saksnr: 14/646-7                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:          Kamilla Wojtowicz-Durnas

              Dok.beskr:  TAKKER JA TIL STILLING

 

Lnr:       7558/14                   Regdato:04.08.2014  Arkivkode:MAT 127/5

Saksnr: 14/1580-4               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/IND                  Journalenhet:KOM

              Navn:          Sande Hus og Hytter AS

              Dok.beskr:  127/5 KOMPLETTERING AV BYGGESØKNAD SØRØYAN HYTTEOMRÅDE, NERSKOGEN

 

Lnr:       7559/14                   Regdato:04.08.2014  Arkivkode:MAT 62/251

Saksnr: 14/735-7                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/EVA                 Journalenhet:KOM

              Navn:          LH Bygg Entreprenør AS

              Dok.beskr:  62/251 VEDR. SØKNAD OM TILTAK - OPPFØRING AV ENEBOLIG TIURVEIEN 1, BERKÅK

 

Lnr:       7560/14                   Regdato:04.08.2014  Arkivkode:MAT 62/176

Saksnr: 14/2421-3               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/TEK/EIR                     Journalenhet:KOM

              Navn:          Statens Kartverk

              Dok.beskr:  62/17 RETUR AV TINGLYST DOKUMENT

 

Lnr:       7562/14                   Regdato:04.08.2014  Arkivkode:MAT 14/6

Saksnr: 13/1268-8               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/GKR                Journalenhet:KOM

              Navn:          Statens Kartverk

              Dok.beskr:  14/6  RETUR AV TINGLYST DOKUMENT

 

Lnr:       7566/14                   Regdato:04.08.2014  Arkivkode:MAT 138/28

Saksnr: 14/3110-1               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/TEK/EIR                     Journalenhet:KOM

              Navn:          Kirsti Saur og Bjørn Kilskar

              Dok.beskr:  138/28 OPPRETTING AV EIENDOMSGRENSER

 

Lnr:       7567/14                   Regdato:04.08.2014  Arkivkode:MAT 62/251

Saksnr: 14/3111-1               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/TEK/AME                   Journalenhet:KOM

              Navn:          Gunnar Halgunset

              Dok.beskr:  62/251 MELDING OM TILKOBLING TIL KOMMUNAL VA-LEDNING

 

Lnr:       7568/14                   Regdato:04.08.2014  Arkivkode:MAT 62/89

Saksnr: 14/3113-1               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/TDA                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Geir Inge Engen

              Dok.beskr:  62/89 SØKNAD OM DISPENSASJON ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN §19 OM AVKJØRSEL

 

 

Lnr:       7572/14                   Regdato:04.08.2014  Arkivkode:MAT 76/8

Saksnr: 14/1385-8               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/IND                  Journalenhet:KOM

              Navn:          Knut Berntsen

              Dok.beskr:  76/8 SØKNAD OM LOKAL GODKJENNING AV FORETAK

 

Publisert: 7. august 2014 ▪ Sist endret: 7. august 2014