Til innholdet

Postliste 21.08.2014

Lnr:       7811/14                   Regdato:21.08.2014  Arkivkode:B03

Saksnr: 14/3170-1               Dok.type: /U                Gradering:U Offl §13, fvl §13, Personopplysningslov §2

              Saksb:         RÅDM/BSK/KHA                   Journalenhet:KOM

              Navn:         

Dok.beskr:                 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - RETT TIL SÆRSKILT NORSKOPPLÆRING BERKÅK SKOLE/ RENNEBU UNGDOMSSKOLE 2014/2015

 

Lnr:       7812/14                   Regdato:21.08.2014  Arkivkode:B03

Saksnr: 14/3170-2               Dok.type: /U                Gradering:U Offl §13, fvl §13, Personopplysningslov §2

              Saksb:         RÅDM/BSK/KHA                   Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  MELDING OM DELEGERT VEDTAK - RETT TIL SÆRSKILT NORSKOPPLÆRING BERKÅK SKOLE/ RENNEBU UNGDOMSSKOLE 2014/2015

 

Lnr:       7813/14                   Regdato:21.08.2014  Arkivkode:A22

Saksnr: 14/759-21               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/VSK/HSE                   Journalenhet:KOM

              Navn:          Marianne Elvegård

              Dok.beskr:  FORPLIKTENDE PÅMELDING TIL SFO VED VOLL SKOLE 2014/2015

 

Lnr:       7814/14                   Regdato:21.08.2014  Arkivkode:B03

Saksnr: 14/3170-3               Dok.type: /U                Gradering:U Offl §13, fvl §13, Personopplysningslov §2

              Saksb:         RÅDM/BSK/KHA                   Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  MELDING OM DELEGERT VEDTAK - RETT TIL SÆRSKILT NORSKOPPLÆRING BERKÅK SKOLE/ RENNEBU UNGDOMSSKOLE 2014/2015

 

Lnr:       7815/14                   Regdato:21.08.2014  Arkivkode:B03

Saksnr: 14/3170-4               Dok.type: /U                Gradering:U Offl §13, fvl §13, Personopplysningslov §2

              Saksb:         RÅDM/BSK/KHA                   Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  MELDING OM DELEGERT VEDTAK - RETT TIL SÆRSKILT NORSKOPPLÆRING BERKÅK SKOLE/ RENNEBU UNGDOMSSKOLE 2014/2015

 

Lnr:       7817/14                   Regdato:21.08.2014  Arkivkode:MAT 94/5

Saksnr: 14/3178-1               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/TDA                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Stein Sundsethaug

              Dok.beskr:  94/5 SØKNAD OM DISPENSASJON/ DELING AV AREAL

 

Lnr:       7818/14                   Regdato:21.08.2014  Arkivkode:033

Saksnr: 14/201-3                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/KUL/ASN                   Journalenhet:KOM

              Navn:          Solveig Anglen

              Dok.beskr:  ELDRERÅDET 2014

 

Lnr:       7819/14                   Regdato:21.08.2014  Arkivkode:MAT 107/9

Saksnr: 14/3179-1               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/TDA                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Stein Sundsethaug

              Dok.beskr:  107/9 SØKNAD OM DISPENSASJON/ DELING AV AREAL

 

Lnr:       7820/14                   Regdato:21.08.2014  Arkivkode:234 G10

Saksnr: 14/3180-1               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/SLO                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Kommunal- og moderniseringsdepartementet

              Dok.beskr:  SØKNAD PÅ PROSJEKTMIDLER KOMMUNERETTET ARBEID MED UNIVERSIELL UTFORMING

 

Lnr:       7821/14                   Regdato:21.08.2014  Arkivkode:

Saksnr: 14/16-46                 Dok.type: /I                  Gradering:U Offl §13, fvl §13, Personopplysningslov §2

              Saksb:         RÅDM/LMT/IKS                     Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  SØKNAD OM AVLØSERTILSKUDD VED SYKDOM MV.

 

Lnr:       7822/14                   Regdato:21.08.2014  Arkivkode:

Saksnr: 14/16-47                 Dok.type: /I                  Gradering:U Offl §13, fvl §13, Personopplysningslov §2

              Saksb:         RÅDM/LMT/IKS                     Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  SØKNAD OM AVLØSERTILSKUDD VED SYKDOM MV.

 

Lnr:       7826/14                   Regdato:21.08.2014  Arkivkode:

Saksnr: 14/16-48                 Dok.type: /I                  Gradering:U Offl §13, fvl §13, Personopplysningslov §2

              Saksb:         RÅDM/LMT/IKS                     Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  AVLØSERTILSKUDD 2014

 

Lnr:       7829/14                   Regdato:21.08.2014  Arkivkode:233

Saksnr: 14/359-2                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/SLO                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Helsedirektoratet

              Dok.beskr:  AVSLAG PÅ SØKNAD OM TILSKUDD 13/2467

 

Lnr:       7831/14                   Regdato:21.08.2014  Arkivkode:033

Saksnr: 14/201-4                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/KUL/ASN                   Journalenhet:KOM

              Navn:          Meldal Sparebank

              Dok.beskr:  SØKNAD OM STØTTE TIL ELDRES DAG 2014

 

Lnr:       7834/14                   Regdato:21.08.2014  Arkivkode:C43 &52

Saksnr: 14/3181-1               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM//BHE                           Journalenhet:KOM

              Navn:          Rennebu Husflidslag

              Dok.beskr:  LEIEAVTALE RENNEBU KOMMUNE OG RENNEBU HUSFLIDSLAG

 

Lnr:       7835/14                   Regdato:21.08.2014  Arkivkode:251

Saksnr: 11/1002-35             Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KGU                Journalenhet:KOM

              Navn:          Kommunalbanken

              Dok.beskr:  GODKJENNING AV LÅN

 

Publisert: 25. august 2014 ▪ Sist endret: 25. august 2014