Til innholdet

Postliste 11.08.2015

Lnr:       10913/15                Regdato:11.08.2015  Arkivkode:MAT 21/323

Saksnr: 15/1569-3               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/EVA                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Oppdal Bygg AS

              Dok.beskr:  SAKSUTSKRIFT MED BYGGETILLATELSE - 21/323 TILBYGG PÅ EKSISTERENDE HYTTE, FRITIDSBOLIG NERSKOGEN

 

Lnr:       11017/15                Regdato:11.08.2015  Arkivkode:411

Saksnr: 15/1604-2               Dok.type: /I                  Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  SØKNAD

 

Lnr:       11020/15                Regdato:11.08.2015  Arkivkode:014

Saksnr: 15/1145-5               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/GKR                Journalenhet:KOM

              Navn:          Ledere og nestledere i stemmestyrene

              Dok.beskr:  INFORMASJONSMØTE I FORBINDELSE MED KOMMUNE- OG FYLKESTINGSVALGET 2015

 

Lnr:       11022/15                Regdato:11.08.2015  Arkivkode:MAT 53/2

Saksnr: 15/1190-3               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/IND                  Journalenhet:KOM

              Navn:          Statens Kartverk

              Dok.beskr:  RETUR AV TINGLYST DOKUMENT

 

Lnr:       11023/15                Regdato:11.08.2015  Arkivkode:042

Saksnr: 15/1080-19             Dok.type: /U                Gradering:U Offl §13, fvl §13, Personopplysningslov §2

              Saksb:         RÅDM/VIB/KAF                     Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  BEKREFTELSE PÅ POLITIATTEST BARNEHAGER

 

Lnr:       11024/15                Regdato:11.08.2015  Arkivkode:042

Saksnr: 15/1080-20             Dok.type: /N                Gradering:U Offl §13, fvl §13, Personopplysningslov §2

              Saksb:         RÅDM/VIB/KAF                     Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  NOTAT - POLITIATTEST BARNEHAGER 2015

 

Lnr:       11025/15                Regdato:11.08.2015  Arkivkode:042

Saksnr: 15/1080-21             Dok.type: /N                Gradering:U Offl §13, fvl §13, Personopplysningslov §2

              Saksb:         RÅDM/VIB/KAF                     Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  NOTAT - POLITIATTEST BARNEHAGER 2015

 

Lnr:       11026/15                Regdato:11.08.2015  Arkivkode:A24

Saksnr: 15/1342-26             Dok.type: /I                  Gradering:U Offl §13, fvl §13, Personopplysningslov §2

              Saksb:         RÅDM/BSK/KHA                   Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  KLAGE PÅ ENKELTVEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING

 

Lnr:       11027/15                Regdato:11.08.2015  Arkivkode:042

Saksnr: 15/1080-22             Dok.type: /N                Gradering:U Offl §13, fvl §13, Personopplysningslov §2

              Saksb:         RÅDM/VIB/KAF                     Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  NOTAT - POLITIATTEST BARNEHAGER 2015

 

Lnr:       11028/15                Regdato:11.08.2015  Arkivkode:223

Saksnr: 15/1585-1               Dok.type: /I                  Gradering:U Offl §13, fvl §13, Personopplysningslov §2

              Saksb:         RÅDM/STAB/NIR                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  SØKNAD OM SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2015 - 2016

 

Lnr:       11030/15                Regdato:11.08.2015  Arkivkode:GÅRD 236/1

Saksnr: 14/3833-4               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/EUL                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Britt Karin Haarr

              Dok.beskr:  FORELØPIG SVAR -  236/1 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - SAKSBEHANDLINGSGEBYR

 

Lnr:       11032/15                Regdato:11.08.2015  Arkivkode:MAT 17/10

Saksnr: 15/1559-2               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/IND                  Journalenhet:KOM

              Navn:          Øivind Bakk

              Dok.beskr:  OPPMÅLINGSFORRETING

 

Lnr:       11034/15                Regdato:11.08.2015  Arkivkode:223

Saksnr: 15/1585-2               Dok.type: /I                  Gradering:U Offl §13, fvl §13, Personopplysningslov §2

              Saksb:         RÅDM/STAB/NIR                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  SØKNAD OM TILDELING AV EKSTRARESSURS TIL SPESIALUNDERVISNING

 

Lnr:       11036/15                Regdato:11.08.2015  Arkivkode:B30

Saksnr: 15/1626-2               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/BSK/BSM                   Journalenhet:KOM

              Navn:          Astrid Gunnesmo og Rune Aftreth

              Dok.beskr:  MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SIKRINGSKJØRING SKOLESKYSS 2015/2016 BERKÅK SKOLE/RENNEBU UNGDOMSSKOLE HENNING AFTRETH

 

Lnr:       11038/15                Regdato:11.08.2015  Arkivkode:B30

Saksnr: 15/1626-3               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/BSK/BSM                   Journalenhet:KOM

              Navn:          Dagrun Flaten og Odd Roger Eggan

              Dok.beskr:  MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SIKRINGSKJØRING SKOLESKYSS 2015/2016 BERKÅK SKOLE/RENNEBU UNGDOMSSKOLE JONAS EGGAN

 

Lnr:       11043/15                Regdato:11.08.2015  Arkivkode:B30

Saksnr: 15/1626-4               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/BSK/BSM                   Journalenhet:KOM

              Navn:          Bente og Tommy Skamfer

              Dok.beskr:  MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SIKRINGSKJØRING SKOLESKYSS 2015/2016 BERKÅK SKOLE/RENNEBU UNGDOMSSKOLE THOR SKAMFER

 

Lnr:       11045/15                Regdato:11.08.2015  Arkivkode:B30

Saksnr: 15/1626-5               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/BSK/BSM                   Journalenhet:KOM

              Navn:          Lillian Toset og Tormod Eggan

              Dok.beskr:  MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SIKRINGSKJØRING SKOLESKYSS 2015/2016 BERKÅK SKOLE/RENNEBU UNGDOMSSKOLE TORILD EGGAN

 

Lnr:       11047/15                Regdato:11.08.2015  Arkivkode:B30

Saksnr: 15/1626-6               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/BSK/BSM                   Journalenhet:KOM

              Navn:          Lillian Toset og Tormod Eggan

              Dok.beskr:  MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SIKRINGSKJØRING SKOLESKYSS 2015/2016 BERKÅK SKOLE/RENNEBU UNGDOMSSKOLE THERESE EGGAN

 

Lnr:       11048/15                Regdato:11.08.2015  Arkivkode:B30

Saksnr: 15/1626-7               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/BSK/BSM                   Journalenhet:KOM

              Navn:          Eva Sem og Roger Karlsen

              Dok.beskr:  MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SIKRINGSKJØRING SKOLESKYSS 2015/2016 BERKÅK SKOLE/RENNEBU UNGDOMSSKOLE EINAR SEM KARLSEN

 

Lnr:       11049/15                Regdato:11.08.2015  Arkivkode:K12

Saksnr: 15/12-11                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/SSO                   Journalenhet:KOM

              Navn:          Verneområdestyret for Trollhiemen

              Dok.beskr:  VERNEOMRÅDESTYRET FOR TROLLHEIMEN - MØTEPROTOKOLL AU MØTE 10.08.2015

 

Lnr:       11059/15                Regdato:11.08.2015  Arkivkode:MAT 95/13

Saksnr: 15/1640-1               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/EVA                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Arild Karlsen

              Dok.beskr:  95/13 OG 14 SØKNAD OM OPPSETTING AV GJERDE PÅ FRITIDSEIENDOM PÅ GISNÅSEN.

 

Lnr:       11061/15                Regdato:11.08.2015  Arkivkode:K01

Saksnr: 15/1558-6               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/SSO                   Journalenhet:KOM

              Navn:          Moen, Hege Sæther

              Dok.beskr:  VERNEOMRÅDESTYRET FOPR TROLLHEIMEN - MELDING OM VEDTAK - AU SAK 19/2015 HARALD ØIEN - BRUK AV TRAKTOR FOR MATERIALTRANSP ORT TIL HYTTE I HELDALEN - TROLLHEIMEN LVO, RENNEBU KOMMUNE

 

 

 

Publisert: 14. august 2015 ▪ Sist endret: 14. august 2015