Til innholdet

Postliste 02.12.2013

Lnr:       3882/13                   Regdato:02.12.2013  Arkivkode:A24  

Saksnr: 13/764-6                 Dok.type: /U                Gradering:13 Ofl §13

              Saksb:         RÅDM/INN/NOD                    Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  SØKNAD OM RESSURSER TIL SPESIALUNDERVISNING 2013-2014  

 

Lnr:       3883/13                   Regdato:02.12.2013  Arkivkode:A24  

Saksnr: 13/764-7                 Dok.type: /U                Gradering:13 Ofl §13

              Saksb:         RÅDM/INN/NOD                    Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  SØKNAD OM RESSURSER TIL SPESIALUNDERVISNING 2013/2014  

 

Lnr:       5662/13                   Regdato:02.12.2013  Arkivkode:A24  

Saksnr: 13/764-11               Dok.type: /U                Gradering:U Offl §13, fvl §13, Personopplysningslov §2

              Saksb:         RÅDM/INN/NOD                    Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  VEDRØRENDE ELEV VED INNSET SKOLE  

 

Lnr:       8290/13                   Regdato:02.12.2013  Arkivkode:GÅRD 104/2

Saksnr: 11/1530-11             Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/EUL                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Innovasjon Norge

              Dok.beskr:  RE: UTBETALINGSANMODNING SAK 11/1530

 

Lnr:       8292/13                   Regdato:02.12.2013  Arkivkode:MAT 26/18

Saksnr: 12/758-7                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/IND                  Journalenhet:KOM

              Navn:          John Olav Vognild

              Dok.beskr:  26/18  SØKNAD OM FERDIGATTEST

 

Lnr:       8293/13                   Regdato:02.12.2013  Arkivkode:410  

Saksnr: 12/206-9                 Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13

              Saksb:         RÅDM/LMT/KVE                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Statistisk Sentralbyrå

              Dok.beskr:  KVARTALSVIS UNDERSØKELSE OM LEDIGE STILLINGER FOR 4. KVARTAL

 

Lnr:       8294/13                   Regdato:02.12.2013  Arkivkode:410  

Saksnr: 13/195-7                 Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13

              Saksb:         RÅDM/TEK/AME                   Journalenhet:KOM

              Navn:          Statistisk sentralbyrå

              Dok.beskr:  KVARTALSVIS UNDERSØKELSE OM LEDIGE STILLINGER 4. KVARTAL 2013

 

Lnr:       8296/13                   Regdato:02.12.2013  Arkivkode:MAT 41/1

Saksnr: 13/1472-4               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/TEK/EIR                     Journalenhet:KOM

              Navn:          Gunn Marie Voll

              Dok.beskr:  41/1  MATRIKKELBREV

 

Lnr:       8297/13                   Regdato:02.12.2013  Arkivkode:MAT 96/1

Saksnr: 13/297-4                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/TEK/EIR                     Journalenhet:KOM

              Navn:          Falk Utvikling AS

              Dok.beskr:  96/1MATRIKKELBREV

 

Lnr:       8299/13                   Regdato:02.12.2013  Arkivkode:MAT 216/7

Saksnr: 12/838-12               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/IND                  Journalenhet:KOM

              Navn:          'Vang, Kristin'

              Dok.beskr:  RE: KOMMUNENS SAKSNR. 12/838 - STRØMGJERDE

 

Lnr:       8300/13                   Regdato:02.12.2013  Arkivkode:252 U71  

Saksnr: 13/1196-7               Dok.type: /I                  Gradering:U Offl §13, fvl §13, Personopplysningslov §2

              Saksb:         RÅDM/STAB/SVI                   Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  STARTLÅN  

 

Lnr:       8301/13                   Regdato:02.12.2013  Arkivkode:252 U71  

Saksnr: 13/1196-8               Dok.type: /I                  Gradering:U Offl §13, fvl §13, Personopplysningslov §2

              Saksb:         RÅDM/STAB/SVI                   Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  UNDERSKREVET GJELDSBREV/LÅNEAVTALE  

 

Lnr:       8302/13                   Regdato:02.12.2013  Arkivkode:522  

Saksnr: 13/1566-2               Dok.type: /U                Gradering:U Offl §13, fvl §13, Personopplysningslov §2

              Saksb:         RÅDM/STAB/PWO                Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  SVAR - SØKNAD OM GODKJENNING AV LØNNSANSIENNITET  

 

Lnr:       8303/13                   Regdato:02.12.2013  Arkivkode:F31  

Saksnr: 13/1181-13             Dok.type: /U                Gradering:U Offl §13, fvl §13, Personopplysningslov §2

              Saksb:         RÅDM/STAB/RLO                 Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  VEDTAK OM DELTAKELSE I INTRODUKSJONSORDNINGEN  

 

Lnr:       8304/13                   Regdato:02.12.2013  Arkivkode:F30 &73

Saksnr: 13/1545-2               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/RLO                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Nustadbo mottak

              Dok.beskr:  VELKOMSTBREV FINO SHIDEN GEBRIHIWET OG AMAHADARI TEKLEMICAEL GEBREKIDAN

 

Lnr:       8305/13                   Regdato:02.12.2013  Arkivkode:V16

Saksnr: 13/1458-10             Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/EUL                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Nils Inge Odden

              Dok.beskr:  SAU KOMMET HJEM ETTER 1. NOVEMBER

 

Lnr:       8306/13                   Regdato:02.12.2013  Arkivkode:410  

Saksnr: 13/877-3                 Dok.type: /I                  Gradering:U Offl §13, fvl §13, Personopplysningslov §2

              Saksb:         RÅDM/VIB/MHA                    Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  SØKNAD OM Å BEHOLDE STILLING  

 

Lnr:       8307/13                   Regdato:02.12.2013  Arkivkode:V16

Saksnr: 13/1458-11             Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/EUL                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Sveinung Eithun

              Dok.beskr:  INNSET VEST BEITELAG - MELDING OM AT DET ER KOMMET HJEM SAU

 

Lnr:       8308/13                   Regdato:02.12.2013  Arkivkode:V16

Saksnr: 13/1458-12             Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/EUL                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Strand Arnt

              Dok.beskr:  SAU KOMMET HJEM ETTER 1. NOVEMBER

 

Lnr:       8309/13                   Regdato:02.12.2013  Arkivkode:K01

Saksnr: 09/1400-16             Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/IKS                     Journalenhet:KOM

              Navn:          Bård Tore Berntsen

              Dok.beskr:  KJØREBOK FOR VINTERSESONGEN 2012/2013

 

Publisert: 4. desember 2013 ▪ Sist endret: 4. desember 2013