Til innholdet

Postliste 03.12.2013

Lnr:       1380/01                   Regdato:03.12.2013  Arkivkode:PLAN L12

Saksnr: 00/1533-26             Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/SEN                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Bjarne Grindvoll

              Dok.beskr:  ANG. REVISJON AV REGULERINGSPLAN ÅNEGGA-SØRØYÅSEN

 

Lnr:       7923/13       Regdato:03.12.2013                       Arkivkode:K01

Saksnr: 13/1528-2               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/IKS                     Journalenhet:KOM

              Navn:          Hestvatnet Vel

              Dok.beskr:  MELDING OM DELEGERT VEDTAK - TILLATELSE TIL Å KJØRE SKILØYPE I OMRÅDET FURUSJØEN/HESTVATNET

 

Lnr:       8289/13                   Regdato:03.12.2013  Arkivkode:Q50  

Saksnr: 13/132-28               Dok.type: /U                Gradering:U Offl §13, fvl §13, Personopplysningslov §2

              Saksb:         RÅDM/STAB/SVI                   Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE  

 

Lnr:       8311/13                   Regdato:03.12.2013  Arkivkode:S11

Saksnr: 13/989-3                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM//LHE                            Journalenhet:KOM

              Navn:          Norges vassdrags- og energidirektorat

              Dok.beskr:  HURUNDA KRAFT AS - SØKNAD OM TILLATELSE TIL REGULERING AV STOR-HURUNDA - OVERSENDELSE AV NVE`S VEDTAK

 

Lnr:       8312/13                   Regdato:03.12.2013  Arkivkode:MAT 62/128

Saksnr: 13/529-4                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/TEK/EIR                     Journalenhet:KOM

              Navn:          Gunnar Svedahl

              Dok.beskr:  62/128  MATRIKKELBREV

 

Lnr:       8313/13                   Regdato:03.12.2013  Arkivkode:MAT 224/8

Saksnr: 13/1324-2               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/TEK/EIR                     Journalenhet:KOM

              Navn:          Jo Austberg

              Dok.beskr:  224/8  MATRIKKELBREV

 

Lnr:       8316/13                   Regdato:03.12.2013  Arkivkode:MAT 61/18

Saksnr: 13/1581-1               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/                         Journalenhet:KOM

              Navn:          Fridar Skjerve

              Dok.beskr:  61/18 SOLVANG - SØKNAD OM TILTAK UTEN ANSVARSRETT  - GARASJETILBYGG OG TAKOVERBYGG KÅRBOLIG

 

Lnr:       8317/13                   Regdato:03.12.2013  Arkivkode:K01

Saksnr: 09/1400-17             Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/IKS                     Journalenhet:KOM

              Navn:          Bård Tore Berntsen

              Dok.beskr:  LEIEKJØRING MED SNØSCOOTER, KJØREBOK FOR VINTERSESONGEN 2013 - 2014.

 

Lnr:       8318/13                   Regdato:03.12.2013  Arkivkode:141

Saksnr: 13/777-20               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/NFO                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Berkåk skole/Rennebu ungdomsskole

              Dok.beskr:  INNSPILL TIL PLANKONTORET ETTER PRESENTASJON

 

Lnr:       8319/13                   Regdato:03.12.2013  Arkivkode:141

Saksnr: 13/777-21               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/NFO                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Teknisk Drift v/Geir Fjellstad

              Dok.beskr:  KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - AREALDEL 2013

 

Lnr:       8320/13                   Regdato:03.12.2013  Arkivkode:440

Saksnr: 13/1479-3               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM//BHE                           Journalenhet:KOM

              Navn:          Arbeidstilsynet

              Dok.beskr:  TILSYN - VEDTAK OM PÅLEGG

 

Lnr:       8321/13                   Regdato:03.12.2013  Arkivkode:233

Saksnr: 13/787-3                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/PWO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Sør-Trøndelag fylkeskommune

              Dok.beskr:  UTBETALING AV TILSKUDD FOR 2. HALVÅR 2013

 

Lnr:       8322/13                   Regdato:03.12.2013  Arkivkode:GÅRD 104/2

Saksnr: 13/1467-2               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/EUL                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

              Dok.beskr:  104/2 SØKNAD OM ERSTATNING VED AVLINGSSVIKT

 

Lnr:       8323/13                   Regdato:03.12.2013  Arkivkode:440

Saksnr: 13/1478-2               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/SLO                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Arbeidstilsynet

              Dok.beskr:  TILSYN - VEDTAK OM PÅLEGG

 

Lnr:       8324/13                   Regdato:03.12.2013  Arkivkode:GÅRD 98/1

Saksnr: 13/1582-1               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/EUL                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Lars Brattset

              Dok.beskr:  SØKNAD OM AVLINGSSVIKT

 

Lnr:       8325/13                   Regdato:03.12.2013  Arkivkode:GÅRD 98/1

Saksnr: 13/1582-2               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/EUL                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

              Dok.beskr:  ATTESTERT SØKNAD OM AVLINGSSVIKT

 

Lnr:       8326/13                   Regdato:03.12.2013  Arkivkode:033

Saksnr: 13/1523-2               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KGU                Journalenhet:KOM

              Navn:          Helse Midt-Norge

              Dok.beskr:  ENDRING I PRINSIPPER FOR OPPNEVNING AV STYREMEDLEMMER I HELSEFORETAKENE

 

Lnr:       8327/13                   Regdato:03.12.2013  Arkivkode: 

Saksnr: 13/9-93                    Dok.type: /U                Gradering:U Offl §13, fvl §13, Personopplysningslov §2

              Saksb:         RÅDM/LMT/IKS                     Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  AVLØSERTILSKUDD 2013  

 

 Lnr:      8333/13       Regdato:03.12.2013                       Arkivkode:416

Saksnr: 13/1584-1               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/PWO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Tjenester for funksjonshemmede

              Dok.beskr:  UTLYSNINGSTEKST

 

 Lnr:      8337/13       Regdato:03.12.2013                       Arkivkode:243  

Saksnr: 13/220-23               Dok.type: /U                Gradering:U Offl §13, fvl §13, Personopplysningslov §2

              Saksb:         RÅDM/STAB/MAY                Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  DOKUMENTASJON VEDR. BOSTØTTE TERMIN 12/2013  

 

Lnr:       8339/13       Regdato:03.12.2013                       Arkivkode:GÅRD 60/3

Saksnr: 13/1563-2               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/IKS                     Journalenhet:KOM

              Navn:          Michel Kosberg

              Dok.beskr:  KONSESJON PÅ ERVERV AV EIENDOMMEN HOLTET, GNR. 60, BNR. 3 - BEHANDLINGSGEBYR

 

Lnr:       8342/13       Regdato:03.12.2013                       Arkivkode:K01 &13

Saksnr: 13/824-6                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/KVE                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Det Kongelige Miljøverndepartement

              Dok.beskr:  FORSØKSORDNING MED ETABLERING AV SNØSCOOTERLØYPER

 

Lnr:       8348/13                   Regdato:03.12.2013  Arkivkode: 

Saksnr: 13/9-94                    Dok.type: /U                Gradering:U Offl §13, fvl §13, Personopplysningslov §2

              Saksb:         RÅDM/LMT/IKS                     Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  AVLØSERTILSKUDD 2013  

 

Lnr:       8353/13                   Regdato:03.12.2013  Arkivkode:V07

Saksnr: 11/1528-2               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/KVE                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø

              Dok.beskr:  MØTEPROTOKOLL 15.08.2013 FOR VILREINNEMNDA FOR SNØHETTA OG KNUTSHØ

 

Lnr:       8354/13                   Regdato:03.12.2013  Arkivkode:V07

Saksnr: 11/1528-3               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/KVE                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø

              Dok.beskr:  MØTEPROTOKOLL 30.-31.10.2013 FOR VILREINNEMNDA FOR SNØHETTA OG KNUTSHØ

 

Lnr:       8370/13                   Regdato:03.12.2013  Arkivkode:223

Saksnr: 12/1466-16             Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/KVE                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Storsve, Aage

              Dok.beskr:  SKJERVSETERVEGEN

 

Publisert: 5. desember 2013 ▪ Sist endret: 5. desember 2013