Til innholdet

Postliste 11.12.2013

Lnr:       8523/13                   Regdato:11.12.2013  Arkivkode:223

Saksnr: 13/1489-4               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KGU                Journalenhet:KOM

              Navn:          Ansi Gass - Arctic Fritid as

              Dok.beskr:  MELDING OM POLITISK VEDTAK - SØKNAD OM STØTTE TIL ETABLERING AV NY VIRKSOMHET

 

Lnr:       8524/13                   Regdato:11.12.2013  Arkivkode:223

Saksnr: 13/1572-4               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KGU                Journalenhet:KOM

              Navn:          Nerskogen skisenter

              Dok.beskr:  MELDING OM POLITISK VEDTAK - SAMARBEIDSTILTAK M. NERSKOGEN SKISENTER

 

Lnr:       8526/13                   Regdato:11.12.2013  Arkivkode:613

Saksnr: 13/5-22                    Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KGU                Journalenhet:KOM

              Navn:          Kommunekassen

              Dok.beskr:  ENDRING AV HUSLEIESATSER PR. 01.01.2014

 

Lnr:       8527/13                   Regdato:11.12.2013  Arkivkode:MAT 63/14

Saksnr: 13/1559-2               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/TEK/GFJ                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Sverre Skjerve

              Dok.beskr:  MELDING OM DELEGERT VEDTAK - 63/14  SØKNAD OM NEDSETTELSE/FRITAK FOR KOMMUNALE AVGIFTER 2014

 

Lnr:       8528/13                   Regdato:11.12.2013  Arkivkode:MAT 41/32

Saksnr: 13/209-4                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/EVA                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Ola Aalde

              Dok.beskr:  FERDIGATTEST - 41/32  OPPFØRING AV TILBYGG, FRITIDSBOLIG NERSKOGEN

 

Lnr:       8529/13                   Regdato:11.12.2013  Arkivkode:042

Saksnr: 13/88-13                 Dok.type: /N                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/VSK/KFT                    Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  NOTAT - BEKREFTELSE FOR POLITIATTEST KARI KVAMME

 

Lnr:       8530/13                   Regdato:11.12.2013  Arkivkode:MAT 63/18

Saksnr: 13/1581-4               Dok.type: /N                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/EVA                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Per Dagfinn Presthus

              Dok.beskr:  GEBYR - 63/18 GARASJETILBYGG OG TAKOVERBYGG, KÅRBOLIG SOLVANG

 

Lnr:       8532/13                   Regdato:11.12.2013  Arkivkode:233

Saksnr: 12/872-13               Dok.type: /U                Gradering:U Offl §13, fvl §13, Personopplysningslov §2

              Saksb:         RÅDM/VSK/KFT                    Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  REFUSJONSKRAV GJESTEELEVER 2012

 

Lnr:       8534/13                   Regdato:11.12.2013  Arkivkode:223

Saksnr: 13/1524-3               Dok.type: /N                Gradering:U Offl §13, fvl §13, Personopplysningslov §2

              Saksb:         RÅDM/STAB/EHU                Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  SVAR - SØKNAD OM MIDLER TIL TILTAK FOR BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE VÅR 2014

 

Lnr:       8535/13                   Regdato:11.12.2013  Arkivkode:223

Saksnr: 13/1524-4               Dok.type: /U                Gradering:U Offl §13, fvl §13, Personopplysningslov §2

              Saksb:         RÅDM/STAB/EHU                Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  SVAR - SØKNAD OM MIDLER FOR BARN MED EKSTRA BEHOV I BARNEHAGE VÅR 2014

 

Lnr:       8537/13                   Regdato:11.12.2013  Arkivkode:520

Saksnr: 12/1293-17             Dok.type: /U                Gradering:P Ofl §5a, fvl §13

              Saksb:         RÅDM/STAB/TSM                 Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  TILBAKEBETALING AV FEILUTBETALT LØNN

 

Lnr:       8538/13                   Regdato:11.12.2013  Arkivkode:520

Saksnr: 12/1293-18             Dok.type: /U                Gradering:P Ofl §5a, fvl §13

              Saksb:         RÅDM/STAB/TSM                 Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  TILBAKEBETALING AV FEILUTBETALT LØNN

 

Lnr:       8545/13                   Regdato:11.12.2013  Arkivkode:

Saksnr: 13/9-100                 Dok.type: /I                  Gradering:U Offl §13, fvl §13, Personopplysningslov §2

              Saksb:         RÅDM/LMT/IKS                     Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  TILSKUDD TIL AVLØSING VED SYKDOM

 

Lnr:       8546/13                   Regdato:11.12.2013  Arkivkode:

Saksnr: 13/9-101                 Dok.type: /I                  Gradering:U Offl §13, fvl §13, Personopplysningslov §2

              Saksb:         RÅDM/LMT/IKS                     Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  TILSKUDD TIL AVLØSING VED SYKDOM

 

Lnr:       8548/13                   Regdato:11.12.2013  Arkivkode:

Saksnr: 13/9-102                 Dok.type: /I                  Gradering:U Offl §13, fvl §13, Personopplysningslov §2

              Saksb:         RÅDM/LMT/IKS                     Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  TILSKUDD TIL AVLØSING VED SYKDOM

 

Lnr:       8549/13                   Regdato:11.12.2013  Arkivkode:

Saksnr: 13/9-103                 Dok.type: /I                  Gradering:U Offl §13, fvl §13, Personopplysningslov §2

              Saksb:         RÅDM/LMT/IKS                     Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  TILSKUDD TIL AVLØSING VED SYKDOM

 

Lnr:       8550/13                   Regdato:11.12.2013  Arkivkode:

Saksnr: 13/9-104                 Dok.type: /I                  Gradering:U Offl §13, fvl §13, Personopplysningslov §2

              Saksb:         RÅDM/LMT/IKS                     Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  TILSKUDD TIL AVLØSING VED SYKDOM

 

Lnr:       8551/13                   Regdato:11.12.2013  Arkivkode:141

Saksnr: 13/777-22               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/NFO                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Joramo & Tørset Bygg AS

              Dok.beskr:  FW: ANG REVIDERING AV AREALDELEN I KOMMUNEPLANEN

 

Lnr:       8552/13                   Regdato:11.12.2013  Arkivkode:141

Saksnr: 13/777-23               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/NFO                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Ragnhild Eklid

              Dok.beskr:  FW: INNSPILL AREALDEL RENNEBU

 

Lnr:       8553/13                   Regdato:11.12.2013  Arkivkode:141

Saksnr: 13/777-24               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/NFO                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Lund Hyttebygg

              Dok.beskr:  FW: INNSPILL TIL AREALDEL AV KOMMUNEPLANEN

 

Lnr:       8554/13                   Regdato:11.12.2013  Arkivkode:V16

Saksnr: 13/1338-14             Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/EUL                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

              Dok.beskr:  ERSTATNING FOR SAU DREPT AV FREDET ROVVILT ANNE HELENE KVAM

 

Lnr:       8556/13                   Regdato:11.12.2013  Arkivkode:Q31 &46

Saksnr: 12/1594-40             Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/TEK/GFJ                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Statens vegvesen Region Midt

              Dok.beskr:  INNSPILL ANGÅENDE FV. 510 OG RETAURERING AV KJERKBRUA PÅ VOLL

 

Lnr:       8558/13                   Regdato:11.12.2013  Arkivkode:MAT 84/4

Saksnr: 13/1574-2               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/ISK                   Journalenhet:KOM

              Navn:          Statens Kartverk

              Dok.beskr:  RETURA AV DOKUMENTER

 

Lnr:       8559/13                   Regdato:11.12.2013  Arkivkode:K01

Saksnr: 13/1631-1               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/IKS                     Journalenhet:KOM

              Navn:          Ola Botnan

              Dok.beskr:  SØKNAD OM FORNYET SØKNAD FOR SESONGENS 2013/2014 - 2014/2015 -2015/2016

 

Lnr:       8560/13                   Regdato:11.12.2013  Arkivkode:216

Saksnr: 13/489-6                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM//BHE                           Journalenhet:KOM

              Navn:          Revisjon Fjell IKS

              Dok.beskr:  REVISORS BERETNING VEDRØRENDE KOMPENSASJONOPPGAVE FOR MERVERDIAVGIFT

 

Lnr:       8562/13                   Regdato:11.12.2013  Arkivkode:MAT 113/16

Saksnr: 13/1632-1               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/TDA                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Per Kriastian Øvrehus

              Dok.beskr:  113/16  SØKNAD OM DISPENSASJON ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN §19

 

Lnr:       8564/13                   Regdato:11.12.2013  Arkivkode:MAT 113/16

Saksnr: 13/1633-1               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/                         Journalenhet:KOM

              Navn:          Per kristian Øvrehus

              Dok.beskr:  113/16  SØKNAD OM RIVING AV UTHUS OG BYGGE NYTT UTHUS

 

Lnr:       8574/13                   Regdato:11.12.2013  Arkivkode:MAT 21/19

Saksnr: 13/1410-4               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/IND                  Journalenhet:KOM

              Navn:          Per Erik Ansnes

              Dok.beskr:  AVLØPSANLEGG HYTTEFELT IVAR FJELLSTAD

 

Publisert: 13. desember 2013 ▪ Sist endret: 13. desember 2013