Til innholdet

Postliste 17.12.2013

Lnr:       8632/13                   Regdato:17.12.2013  Arkivkode:V70

Saksnr: 13/247-7                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/KVE                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Gaute Arnekleiv

              Dok.beskr:  SØKNAD OM MIDLER TIL SKOGBRUKSPLAN

 

Lnr:       8639/13                   Regdato:17.12.2013  Arkivkode:MAT 21/174

Saksnr: 12/1197-3               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/EVA                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Bjørn Hafsjold

              Dok.beskr:  SAKSUTSKRIFT  21/174 GJERDE PÅ FRITIDSEIENDOM

 

Lnr:       8650/13                   Regdato:17.12.2013  Arkivkode:MAT 31/59

Saksnr: 12/1156-2               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/EVA                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Marita Midthaug og Jørn Ølmheim

              Dok.beskr:  SVAR - 31/59 GJERDE PÅ FRITIDSEIENDOM

 

Lnr:       8651/13                   Regdato:17.12.2013  Arkivkode:MAT 31/59

Saksnr: 12/1156-3               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/EVA                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Marita Midthaug og Jørn Ølmheim

              Dok.beskr:  SAKSUTSKRIFT - 31/59 GJERDE PÅ FRITIDSEIENDOM

 

Lnr:       8652/13                   Regdato:17.12.2013  Arkivkode:252 U71  

Saksnr: 13/1533-3               Dok.type: /U                Gradering:U Offl §13, fvl §13, Personopplysningslov §2

              Saksb:         RÅDM/STAB/SVI                   Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  PANTEDOKUMENT TIL TINGLYSING  

 

Lnr:       8653/13                   Regdato:17.12.2013  Arkivkode:252 U71  

Saksnr: 13/1533-4               Dok.type: /U                Gradering:U Offl §13, fvl §13, Personopplysningslov §2

              Saksb:         RÅDM/STAB/SVI                   Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  VEDR. STARTLÅN  

 

Lnr:       8654/13                   Regdato:17.12.2013  Arkivkode:223

Saksnr: 13/1648-1               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/SLO                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Helsedirektoratet

              Dok.beskr:  SØKNAD OM TILSKUDD TIL AKTIVITET ELDRE OG SENIORSENTRA

 

Lnr:       8656/13                   Regdato:17.12.2013  Arkivkode:U63

Saksnr: 13/6-34                    Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KGU                Journalenhet:KOM

              Navn:          Lensmannen i Rennebu

              Dok.beskr:  SKJENKEBEVILLING ENKELTANLEDNING 20092014 I RENNEBUHALLEN - ROCKEKONSERT NOT ZEPPELIN

 

Lnr:       8657/13                   Regdato:17.12.2013  Arkivkode:X66

Saksnr: 13/1649-1               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/NAV/AHO                  Journalenhet:KOM

              Navn:          Det Kgl. Arbeidsdepartement

              Dok.beskr:  HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I FORSKRIFT OM AVKLARINGSPENGER §2 - OM MAKSIMAL STØNADSPERIODE

 

Lnr:       8659/13                   Regdato:17.12.2013  Arkivkode:S11

Saksnr: 13/989-4                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM//LHE                            Journalenhet:KOM

              Navn:          Norges vassdrags- og energiverk

              Dok.beskr:  ENDRING I KONSESJON - SØKNAD OM REGULERING AV STOR-HURUNDSJØEN

 

Lnr:       8660/13                   Regdato:17.12.2013  Arkivkode:MAT 106/16

Saksnr: 09/94-5                    Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/EVA                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Fridar Skjerve

              Dok.beskr:  106/16 NYMO - FERDIGMELDING TILBYGG BOLIG

 

Lnr:       8661/13                   Regdato:17.12.2013  Arkivkode:234 B36

Saksnr: 13/1650-1               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/NIR                  Journalenhet:KOM

              Navn:          Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

              Dok.beskr:  TILDELING AV MIDLER - BEDRE LÆRINGSMILJØ

 

Lnr:       8664/13                   Regdato:17.12.2013  Arkivkode:Q50  

Saksnr: 13/132-37               Dok.type: /I                  Gradering:U Offl §13, fvl §13, Personopplysningslov §2

              Saksb:         RÅDM/STAB/JHA                 Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  SØKNAD OM FORTSATT BRUK AV PARKERINGSTILLATELSE  

 

Lnr:       8666/13                   Regdato:17.12.2013  Arkivkode:Q50  

Saksnr: 13/132-38               Dok.type: /I                  Gradering:U Offl §13, fvl §13, Personopplysningslov §2

              Saksb:         RÅDM/STAB/JHA                 Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  SØKNAD OM FORTSATT BRUK AV PARKERINGSTILLATELSE  

 

Lnr:       8667/13                   Regdato:17.12.2013  Arkivkode:223 C83

Saksnr: 13/1651-1               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KGU                Journalenhet:KOM

              Navn:          De politiske partiene

              Dok.beskr:  ØKONOMISK STØTTE TIL DE POLITISKE PARTIENE FOR 2013

 

Lnr:       8668/13                   Regdato:17.12.2013  Arkivkode:K01

Saksnr: 10/1194-10             Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/IKS                     Journalenhet:KOM

              Navn:          Bjarne Konrad Toset

              Dok.beskr:  KJØREBOK FOR BARMARKSESONGEN 2013

 

Lnr:       8669/13                   Regdato:17.12.2013  Arkivkode:416

Saksnr: 13/1584-6               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/PWO                Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  PERSONLIG ASSISTENT 7T/UKA SØKNADSFRIST 23.12.2013

 

Lnr:       8671/13                   Regdato:17.12.2013  Arkivkode:MAT 21/19

Saksnr: 13/1410-7               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/IND                  Journalenhet:KOM

              Navn:          Oppdal VVS Installasjon

              Dok.beskr:  SAKSUTSKRIFT UTSLIPP MED BYGGETILLATELSE - 21/19 UTSLIPP AV SORT- OG GRÅVANN, FRITIDSBOLIG LANGGLENNA, NERSKOGEN

 

Lnr:       8672/13                   Regdato:17.12.2013  Arkivkode:252 U71

Saksnr: 13/1368-3               Dok.type: /U                Gradering: U Offl §13, fvl §13, Personopplysningslov §2

              Saksb:                     RÅDM/STAB/SVI       Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  VEDR. INNVILGET STARTLÅN

 

Lnr:       8673/13                   Regdato:17.12.2013  Arkivkode:153

Saksnr: 13/3-9                      Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KGU                Journalenhet:KOM

              Navn:          Kommunekassen

              Dok.beskr:  REGULERING AV LØNNSBUDSJETTET FOR 2013 - LOKALE LØNNSFORHANDLINGER

 

Lnr:       8676/13                   Regdato:17.12.2013  Arkivkode:123 K12

Saksnr: 11/1551-16             Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/KVE                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Stensby, Trond

              Dok.beskr:  REGIONAL PLAN FOR DOVREFJELLOMRÅDET - OPPNEMNING AV MEDLEM FRÅ KOMMUNANE TIL FAGGRUPPA

 

Lnr:       8677/13                   Regdato:17.12.2013  Arkivkode:MAT 113/16

Saksnr: 13/1633-2               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/EVA                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Per kristian Øvrehus

              Dok.beskr:  FORELØPIG SVAR - 113/16  RIVING AV UTHUS OG OPPFØRING AV NYTT UTHUS

 

Lnr:       8678/13                   Regdato:17.12.2013  Arkivkode:153

Saksnr: 13/3-10                    Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KGU                Journalenhet:KOM

              Navn:          Kommunekassen

              Dok.beskr:  REGULERING AV BUDSJETTET - SÆRSKILT NORSKOPPLÆRING OG MORSMÅLSOPPLÆRING

 

Lnr:       8679/13                   Regdato:17.12.2013  Arkivkode:026

Saksnr: 13/1191-15             Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM//BHE                           Journalenhet:KOM

              Navn:          Regionrådet i orkdalsregionen

              Dok.beskr:  REFERAT REGIONRÅDSMØTE ORKDALSREGIONEN SKAUN 13. DESEMBER 2013

 

Lnr:       8680/13                   Regdato:17.12.2013  Arkivkode:522

Saksnr: 13/1652-1               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/PWO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Jan Ove Aasenhus

              Dok.beskr:  SØKNAD OM GODKJENNING AV LØNNSANSIENNITET

 

Lnr:       8681/13                   Regdato:17.12.2013  Arkivkode:MAT 39/18

Saksnr: 13/828-5                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/IND                  Journalenhet:KOM

              Navn:          Ramstad Masin AS

              Dok.beskr:  39/18 SØKNAD OM FERDIGATTEST ÅNEGGA, NERSKOGEN

 

Lnr:       8682/13                   Regdato:17.12.2013  Arkivkode:MAT 39/18

Saksnr: 13/718-5                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/IND                  Journalenhet:KOM

              Navn:          Ramstad maskin AS

              Dok.beskr:  39/18  SØKNAD OM FERDIGATTEST

 

Lnr:       8683/13                   Regdato:17.12.2013  Arkivkode:F30  

Saksnr: 13/1545-3               Dok.type: /U                Gradering:U Offl §13, fvl §13, Personopplysningslov §2

              Saksb:         RÅDM/STAB/RLO                 Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  KRAV OM UTBETALING AV INTEGRERINGSTILSKUDD ÅR 1-2013  

 

Publisert: 19. desember 2013 ▪ Sist endret: 19. desember 2013