Til innholdet

Postliste 20.12.2013

Lnr:       8732/13       Regdato:20.12.2013                       Arkivkode:MAT 114/1

Saksnr: 13/1669-1               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/TDA                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Tormod Eggan

              Dok.beskr:  114/1  SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM

 

Lnr:       8737/13                   Regdato:20.12.2013  Arkivkode:K01

Saksnr: 13/1671-1               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/IKS                     Journalenhet:KOM

              Navn:          Arnfinn Gorset

              Dok.beskr:  SØKNAD OM DISPENSASJON - MOTORFERDSEL I UTMARK

 

Lnr:       8740/13                   Regdato:20.12.2013  Arkivkode:F40  

Saksnr: 13/1373-2               Dok.type: /I                  Gradering:U Offl §13, fvl §13, Personopplysningslov §2

              Saksb:         RÅDM/BSK/KHA                   Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  TILBAKEMELDING  

 

Lnr:       8741/13                   Regdato:20.12.2013  Arkivkode:F40  

Saksnr: 13/1372-2               Dok.type: /I                  Gradering:U Offl §13, fvl §13, Personopplysningslov §2

              Saksb:         RÅDM/BSK/KHA                   Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  TILBAKEMELDING  

 

Lnr:       8746/13                   Regdato:20.12.2013  Arkivkode:F40  

Saksnr: 13/1371-2               Dok.type: /I                  Gradering:U Offl §13, fvl §13, Personopplysningslov §2

              Saksb:         RÅDM/BSK/KHA                   Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  TILBAKEMELDING  

 

Lnr:       8747/13                   Regdato:20.12.2013  Arkivkode:GÅRD 5/13

Saksnr: 13/1673-1               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/KVE                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Tom Vidar Rygh

              Dok.beskr:  SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM

 

Lnr:       8748/13                   Regdato:20.12.2013  Arkivkode:MAT 32/81

Saksnr: 13/1083-3               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/TEK/EIR                     Journalenhet:KOM

              Navn:          Statens Kartverk

              Dok.beskr:  32/81 RETUR AV TINGLYST DOKUMENT

 

Lnr:       8749/13                   Regdato:20.12.2013  Arkivkode:233

Saksnr: 13/787-4                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/PWO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Sør-Trøndelag fylkeskommune

              Dok.beskr:  OVERSENDING AV DETALJRAPPORT FOR TILSKUDD 2. HALVÅR 2013

 

Lnr:       8750/13                   Regdato:20.12.2013  Arkivkode:233  

Saksnr: 13/999-3                 Dok.type: /I                  Gradering:U Offl §13, fvl §13, Personopplysningslov §2

              Saksb:         RÅDM/VIB/MHA                    Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  TILSAGN TILSKUDD TIL TILRETTELEGGING (IA-VIRKSOMHETER)  

 

Lnr:       8751/13                   Regdato:20.12.2013  Arkivkode:233  

Saksnr: 13/999-4                 Dok.type: /I                  Gradering:U Offl §13, fvl §13, Personopplysningslov §2

              Saksb:         RÅDM/VIB/MHA                    Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  TILSAGN OM TILSKUDD TIL TILRETTELEGGING (IA-VIRKSOMHETER)  

 

Lnr:       8752/13                   Regdato:20.12.2013  Arkivkode:Q83

Saksnr: 12/1888-6               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/TDA                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Statens vegvesen

              Dok.beskr:  FARTSGRENSER FV. 512 I OPPDAL OG RENNEBU

 

Lnr:       8753/13                   Regdato:20.12.2013  Arkivkode:Q83

Saksnr: 12/1888-7               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/TDA                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Statens vegvesen

              Dok.beskr:  FARTSGRENSER FV. 502 I RENNEBU

 

Lnr:       8754/13                   Regdato:20.12.2013  Arkivkode:Q83

Saksnr: 12/1888-8               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/TDA                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Statens vegvesen

              Dok.beskr:  FARTSGRENSER FV 510 I RENNEBU

 

Lnr:       8755/13                   Regdato:20.12.2013  Arkivkode:522

Saksnr: 13/1652-2               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/PWO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Jan Ove Aasenhus

              Dok.beskr:  SVAR - SØKNAD OM GODKJENNING AV LØNNSANSIENNITET

 

Lnr:       8756/13                   Regdato:20.12.2013  Arkivkode:411

Saksnr: 13/1655-4               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/PWO                Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  60% FAST HJEMMEHJELP SØKNADSFRIST 06.01.2013

 

Lnr:       8757/13                   Regdato:20.12.2013  Arkivkode:223 G21

Saksnr: 11/1755-3               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          HELFO Region Midt Norge

              Dok.beskr:  FASTLEGEORDNINGEN - INTERKOMMUNALT OPPGJØR FOR GJESTEINNBYGGERE 2013

 

Lnr:       8758/13                   Regdato:20.12.2013  Arkivkode:MAT 22/23

Saksnr: 13/1674-1               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/TEK/EIR                     Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  22/23 OG 19  SPØRSMÅL OM MANGLENDE SKJØTE PÅ EIENDOM

 

Lnr:       8759/13                   Regdato:20.12.2013  Arkivkode:MAT 136/8

Saksnr: 12/376-9                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/EVA                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Prosjekt Consult AS

              Dok.beskr:  SØKNAD OM FERDIGATTEST 136/8 DAHL

 

Lnr:       8760/13                   Regdato:20.12.2013  Arkivkode:614

Saksnr: 13/1675-1               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/VSK/HSE                   Journalenhet:KOM

              Navn:          Heisekontrollen

              Dok.beskr:  VEDR. STEGNING AV LØFTEINNRETNING NINR 2 1635 01042

 

Lnr:       8761/13                   Regdato:20.12.2013  Arkivkode:614 &52

Saksnr: 13/1676-1               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KGU                Journalenhet:KOM

              Navn:          Stein Bjerkset

              Dok.beskr:  JUSTERING AV HUSLEIA FOR LEIE AV FYSIOTERAPILOKALENE VED RENNEBU HELSESENTER

 

Lnr:       8762/13                   Regdato:20.12.2013  Arkivkode:614 &52

Saksnr: 13/1676-2               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KGU                Journalenhet:KOM

              Navn:          Solfrid Sæther

              Dok.beskr:  JUSTERING AV HUSLEIA FOR LEIE AV FYSIOTERAPILOKALENE VED RENNEBU HELSESENTER

 

Lnr:       8763/13                   Regdato:20.12.2013  Arkivkode:Q80

Saksnr: 11/512-8                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/TDA                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Statens vegvesen

              Dok.beskr:  2011057922-70  RENNEBU KOMMUNE - AKSJON SKOLEVEG - IKKE UTBETALTE MIDLER

 

Lnr:       8764/13                   Regdato:20.12.2013  Arkivkode:223

Saksnr: 13/532-6                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/EUL                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Blilyst

              Dok.beskr:  SV: 201320462-1 - KJØKKEN I FURULY

 

Lnr:       8765/13                   Regdato:20.12.2013  Arkivkode:A20  

Saksnr: 12/775-30               Dok.type: /U                Gradering:U Offl §13, fvl §13, Personopplysningslov §2

              Saksb:         RÅDM//LHE                            Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  FORELØPIG SVAR - KLAGE PÅ RENNEBU KOMMUNES BEHANDLING AV KLAGESAK  

 

Lnr:       8766/13                   Regdato:20.12.2013  Arkivkode:MAT 63/243

Saksnr: 13/696-35               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/IND                  Journalenhet:KOM

              Navn:          CONSTO SURNADAL AS

              Dok.beskr:  63/243 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE BERKÅK

 

Lnr:       8767/13                   Regdato:20.12.2013  Arkivkode:141

Saksnr: 12/1735-65             Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/SEN                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Tradisjonshåndverkeren Fritz Atle Moen

              Dok.beskr:  REDEGJØRELSE AV TRASE FOR E6 FOR EIENDOMMEN POSTMYRVEIEN 23

 

Lnr:       8768/13                   Regdato:20.12.2013  Arkivkode:410

Saksnr: 13/396-7                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/PWO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Jan Bø

              Dok.beskr:  ÅPEN SØKNAD PÅ EVENTUELL OPPKOMMENDE, LEDIG STILLING. - ALT AV INGENIØRARBEID INNEN BOLIG-, BYGG & EIENDOM - BIM - CAD 3 D - INKLUDERT BYGGESAKSBEHANDLING- AV INTERESSE.

 

Lnr:       8769/13                   Regdato:20.12.2013  Arkivkode:460

Saksnr: 11/732-5                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/PWO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Janne Havdal

              Dok.beskr:  SØKNAD OM 10% OMSORGSPERMISJON T.O.M 31.12.2014

 

Lnr:       8770/13                   Regdato:20.12.2013  Arkivkode:410

Saksnr: 13/396-8                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/PWO                Journalenhet:KOM

              Navn:          'Jan Bø'

              Dok.beskr:  RE: ÅPEN SØKNAD PÅ EVENTUELL OPPKOMMENDE, LEDIG STILLING. - ALT AV INGENIØRARBEID INNEN BOLIG-, BYGG & EIENDOM - BIM - C AD 3D - INKLUDERT BYGGESAKSBEHANDLING- AV INTERESSE.

 

Lnr:       8773/13                   Regdato:20.12.2013  Arkivkode:K01

Saksnr: 13/1656-2               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/KVE                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Hurunda Kraft AS

              Dok.beskr:  SVAR - SØKNAD OM SNØSCOOTERLØYVE - HURUNDA KRAFT AS

 

Lnr:       8790/13                   Regdato:20.12.2013  Arkivkode:MAT 115/2

Saksnr: 13/1540-3               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/TEK/EIR                     Journalenhet:KOM

              Navn:          Meldal Sparebank

              Dok.beskr:  115/2 KLART FOR SAMMENFØYING

 

Publisert: 24. desember 2013 ▪ Sist endret: 24. desember 2013