Til innholdet

Postliste 07.01.2015

Lnr:       79/15                       Regdato:07.01.2015  Arkivkode:MAT 41/52

Saksnr: 14/3872-5               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/EVA                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Lund Hyttebygg AS

              Dok.beskr:  SAKSUTSKRIFT MED BYGGETILLATELSE - 41/52 SØKNAD OM OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG NERSKOGEN

 

Lnr:       101/15                     Regdato:07.01.2015  Arkivkode:MAT 41/52

Saksnr: 14/3873-6               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/EVA                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Lund Hyttebygg AS

              Dok.beskr:  SAKSUTSKRIFT MED BYGGETILLATELSE - 41/53 SØKNAD OM OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG NERSKOGEN

 

Lnr:       103/15                     Regdato:07.01.2015  Arkivkode:K01

Saksnr: 14/3751-2               Dok.type: /U                Gradering:U Offl §13, fvl §13, Personopplysningslov §2

              Saksb:         RÅDM/LMT/IKS                     Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK.

 

Lnr:       109/15                     Regdato:07.01.2015  Arkivkode:614

Saksnr: 14/642-28               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/HLY                 Journalenhet:KOM

              Navn:          pka Arkitekter

              Dok.beskr:  RENNEBU SAMFUNSHUS - REFERAT FRA PG-MØTE 5. 17.12.2014

 

Lnr:       110/15                     Regdato:07.01.2015  Arkivkode:MAT 35/3

Saksnr: 14/2873-2               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Bjørg Kristine Heieraas

              Dok.beskr:  35/3 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       111/15                     Regdato:07.01.2015  Arkivkode:

Saksnr: 15/13-4                    Dok.type: /I                  Gradering:U Offl §13, fvl §13, Personopplysningslov §2

              Saksb:         RÅDM/LMT/IKS                     Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  SØKNAD OM AVLØSERTILSKUDD VED SYKDOM MV.

 

Lnr:       112/15                     Regdato:07.01.2015  Arkivkode:MAT 38/10

Saksnr: 14/2751-2               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Brit Johanne Voll

              Dok.beskr:  38/10 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       113/15                     Regdato:07.01.2015  Arkivkode:MAT 39/29

Saksnr: 14/2414-2               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Anne Mari Greiff

              Dok.beskr:  39/29 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       114/15                     Regdato:07.01.2015  Arkivkode:PLAN 2012005

Saksnr: 12/1379-59             Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/TDA                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Rennebu Nytt

              Dok.beskr:  KUNNGJØRING SLUTTBEHANDLING - 2012005 - 39/1 - DETALJREGULERINGSPLAN ÅNEGGA , DELPLAN FLÅSÆTERENGET

 

Lnr:       115/15                     Regdato:07.01.2015  Arkivkode:MAT 78/6

Saksnr: 14/2191-2               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Sverre Mosand

              Dok.beskr:  78/6 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       116/15                     Regdato:07.01.2015  Arkivkode:MAT 78/7

Saksnr: 14/2192-2               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Jørgen Mosand

              Dok.beskr:  78/7 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       117/15                     Regdato:07.01.2015  Arkivkode:MAT 78/8

Saksnr: 14/2178-2               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Erik Olav Skamfer

              Dok.beskr:  78/8 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       118/15                     Regdato:07.01.2015  Arkivkode:C14 &06

Saksnr: 15/21-1                    Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM//BHE                           Journalenhet:KOM

              Navn:          Justis- og beredskapsdepartementet

              Dok.beskr:  HØRING FORSLAG TIL NY ORGANISERING AV DET KRIMINALITETSOREBYGGENDE RÅD

 

Lnr:       119/15                     Regdato:07.01.2015  Arkivkode:MAT 78/9

Saksnr: 14/894-2                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Ragnar Aune Melhus

              Dok.beskr:  78/9 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       120/15                     Regdato:07.01.2015  Arkivkode:MAT 78/11

Saksnr: 14/2177-2               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Alf Johan Vinge

              Dok.beskr:  78/11 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       121/15                     Regdato:07.01.2015  Arkivkode:MAT 78/14

Saksnr: 14/827-2                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Astrid J Feuerherm

              Dok.beskr:  78/14 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       122/15                     Regdato:07.01.2015  Arkivkode:MAT 78/15

Saksnr: 14/826-3                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Målfrid Volden

              Dok.beskr:  78/15 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       123/15                     Regdato:07.01.2015  Arkivkode:MAT 78/16

Saksnr: 14/829-2                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Lisbeth L Skjærvik

              Dok.beskr:  78/16 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       124/15                     Regdato:07.01.2015  Arkivkode:MAT 78/22

Saksnr: 14/892-2                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Mari Meslo Lien

              Dok.beskr:  78/22 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       125/15                     Regdato:07.01.2015  Arkivkode:MAT 79/6

Saksnr: 14/980-2                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Jostein Meslo

              Dok.beskr:  79/6 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       126/15                     Regdato:07.01.2015  Arkivkode:MAT 81/20

Saksnr: 14/822-2                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Arild Berg

              Dok.beskr:  81/20 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       127/15                     Regdato:07.01.2015  Arkivkode:MAT 95/10

Saksnr: 14/2387-2               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Nils Asbjørn Arnevik

              Dok.beskr:  95/10 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       128/15                     Regdato:07.01.2015  Arkivkode:MAT 109/20

Saksnr: 14/2638-2               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Stine Storleer

              Dok.beskr:  109/20 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       129/15                     Regdato:07.01.2015  Arkivkode:MAT 128/30

Saksnr: 14/2291-2               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Jorunn Myrmo Lervik

              Dok.beskr:  128/30 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       130/15                     Regdato:07.01.2015  Arkivkode:

Saksnr: 15/22-1                    Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Jan Petter Horghagen

              Dok.beskr:  128/38  EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       131/15                     Regdato:07.01.2015  Arkivkode:F41

Saksnr: 14/149-2                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LFH/MWI                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

              Dok.beskr:  TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM I KOMMUNER I EN INTERKOMMUNAL BARNEVERNTJENESTE

 

Lnr:       132/15                     Regdato:07.01.2015  Arkivkode:MAT 148/30

Saksnr: 14/2651-2               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Espen Leistad

              Dok.beskr:  148/30 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       133/15                     Regdato:07.01.2015  Arkivkode:252 U71

Saksnr: 13/1533-10             Dok.type: /I                  Gradering:U Offl §13, fvl §13, Personopplysningslov §2

              Saksb:         RÅDM/STAB/GKR                Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  RETUR AV TINGLYST DOKUMENT

 

Lnr:       134/15                     Regdato:07.01.2015  Arkivkode:MAT 150/19

Saksnr: 14/1544-2               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Steven Jun Resell

              Dok.beskr:  150/19 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       135/15                     Regdato:07.01.2015  Arkivkode:MAT 161/4

Saksnr: 14/1707-2               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Asmund Heggem

              Dok.beskr:  161/4 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       136/15                     Regdato:07.01.2015  Arkivkode:MAT 170/70

Saksnr: 14/1316-3               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Raymond Buene

              Dok.beskr:  170/70 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       137/15                     Regdato:07.01.2015  Arkivkode:MAT 21/364

Saksnr: 14/3287-2               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Geir Kvam

              Dok.beskr:  21/364 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       138/15                     Regdato:07.01.2015  Arkivkode:MAT 21/366

Saksnr: 14/3016-2               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Trygve Berdal

              Dok.beskr:  21/365 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       139/15                     Regdato:07.01.2015  Arkivkode:MAT 21/366

Saksnr: 14/3005-2               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Kjell Arne Kvistad

              Dok.beskr:  21/366 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       140/15                     Regdato:07.01.2015  Arkivkode:MAT 22/15

Saksnr: 14/2874-2               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Gunnar Eggen

              Dok.beskr:  22/15 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       141/15                     Regdato:07.01.2015  Arkivkode:MAT 22/16

Saksnr: 14/2878-2               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Lars Eivind Nielsen

              Dok.beskr:  22/16 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       142/15                     Regdato:07.01.2015  Arkivkode:MAT 22/17

Saksnr: 14/2877-2               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Jarle Kristiansen

              Dok.beskr:  22/17 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       143/15                     Regdato:07.01.2015  Arkivkode:MAT 1/15

Saksnr: 14/1098-2               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Frode Clement Mo

              Dok.beskr:  1/15 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       144/15                     Regdato:07.01.2015  Arkivkode:K01

Saksnr: 14/3729-2               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/IKS                     Journalenhet:KOM

              Navn:          Anders Nonstad

              Dok.beskr:  MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK

 

Lnr:       145/15                     Regdato:07.01.2015  Arkivkode:MAT 2/5

Saksnr: 14/1103-2               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Jonny Tverdal

              Dok.beskr:  2/5 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       146/15                     Regdato:07.01.2015  Arkivkode:MAT 2/6

Saksnr: 14/1102-2               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Grete Johanne Haugen Moum

              Dok.beskr:  2/6 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       147/15                     Regdato:07.01.2015  Arkivkode:MAT 4/5

Saksnr: 14/1327-2               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Hanne Marie Skaugen

              Dok.beskr:  4/5 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       148/15                     Regdato:07.01.2015  Arkivkode:MAT 5/24

Saksnr: 14/1243-2               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Richard Moan

              Dok.beskr:  5/24 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       149/15                     Regdato:07.01.2015  Arkivkode:MAT 5/25

Saksnr: 14/1613-2               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Svein Valla

              Dok.beskr:  5/25 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       150/15                     Regdato:07.01.2015  Arkivkode:MAT 5/27

Saksnr: 14/1217-2               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Bjørn Olav Lyngaas

              Dok.beskr:  5/27 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       151/15                     Regdato:07.01.2015  Arkivkode:MAT 5/31

Saksnr: 14/1437-2               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Anne Mette Lervik Rønning

              Dok.beskr:  5/31 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       152/15                     Regdato:07.01.2015  Arkivkode:MAT 5/33

Saksnr: 14/1438-2               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Arnhild Skjølberg

              Dok.beskr:  5/33 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       153/15                     Regdato:07.01.2015  Arkivkode:MAT 5/36

Saksnr: 14/1330-2               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Inger Haugrønning

              Dok.beskr:  5/36 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       154/15                     Regdato:07.01.2015  Arkivkode:B06

Saksnr: 14/730-35               Dok.type: /U                Gradering:13 Ofl §13

              Saksb:         RÅDM/BSK/BSM                   Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  SVAR - SØKNAD OM FRI FRA SKOLEN

 

Lnr:       155/15                     Regdato:07.01.2015  Arkivkode:MAT 5/38

Saksnr: 14/1440-2               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Guri Rygg

              Dok.beskr:  5/38 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       157/15                     Regdato:07.01.2015  Arkivkode:MAT 5/39

Saksnr: 14/1221-2               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Arnfinn Gunnesmo

              Dok.beskr:  5/39 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       158/15                     Regdato:07.01.2015  Arkivkode:MAT 6/11

Saksnr: 14/1215-2               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          John Bernhard Simonsen

              Dok.beskr:  6/11 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       159/15                     Regdato:07.01.2015  Arkivkode:MAT 6/14

Saksnr: 14/1220-2               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Astrid Helen Gunnesmo

              Dok.beskr:  6/14 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       161/15                     Regdato:07.01.2015  Arkivkode:MAT 7/5

Saksnr: 14/1845-2               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Ole Johnny Sandbekkhaug

              Dok.beskr:  7/5 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       162/15                     Regdato:07.01.2015  Arkivkode:MAT 7/11

Saksnr: 14/1846-2               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Ingeborg K Mærk Vaslag

              Dok.beskr:  7/11 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       163/15                     Regdato:07.01.2015  Arkivkode:MAT 9/4

Saksnr: 14/1700-2               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Jørn Are Aune

              Dok.beskr:  9/4 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       164/15                     Regdato:07.01.2015  Arkivkode:MAT 9/12

Saksnr: 14/1705-2               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Geir Rogogjerd

              Dok.beskr:  9/12 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       165/15                     Regdato:07.01.2015  Arkivkode:MAT 39/47

Saksnr: 14/3791-2               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KGU                Journalenhet:KOM

              Navn:          Eivind Flå

              Dok.beskr:  39/47 EIENDOMSSKATT. FAKTAOPPLYSNINGER SOM LEGGES TIL GRUNN FOR EIENDOMSSKATTETAKSERING

 

Lnr:       167/15                     Regdato:07.01.2015  Arkivkode:MAT 10/1/7

Saksnr: 14/2263-2               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Håvard Rogogjerd

              Dok.beskr:  10/1/7 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       168/15                     Regdato:07.01.2015  Arkivkode:MAT 10/13

Saksnr: 14/2084-4               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Mette Maske

              Dok.beskr:  10/13 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       169/15                     Regdato:07.01.2015  Arkivkode:MAT 128/1

Saksnr: 14/1470-5               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KGU                Journalenhet:KOM

              Navn:          Oddbjørg Bruholt

              Dok.beskr:  128/1 EIENDOMSSKATT. OPPLYSNINGER SOM LEGGES TIL GRUNN FOR EIENDOMSSKATTETAKSERING.

 

Lnr:       170/15                     Regdato:07.01.2015  Arkivkode:MAT 10/14

Saksnr: 14/2085-2               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Eli Heirung

              Dok.beskr:  10/14 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       171/15                     Regdato:07.01.2015  Arkivkode:MAT 10/15

Saksnr: 14/2083-2               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Astrid Voll Østerås

              Dok.beskr:  10/15 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       172/15                     Regdato:07.01.2015  Arkivkode:MAT 10/16

Saksnr: 14/2065-2               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Rolf Voll

              Dok.beskr:  10/16 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       173/15                     Regdato:07.01.2015  Arkivkode:MAT 128/1

Saksnr: 14/1470-6               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KGU                Journalenhet:KOM

              Navn:          Målfrid Bruholt

              Dok.beskr:  128/1 EIENDOMSSKATT.  OPPLYSNINGER SOM LEGGES TIL GRUNN FOR EIENDOMSSKATTETAKSERING

 

Lnr:       174/15                     Regdato:07.01.2015  Arkivkode:Q50

Saksnr: 15/24-1                    Dok.type: /I                  Gradering:U Offl §13, fvl §13, Personopplysningslov §2

              Saksb:         RÅDM/STAB/JHA                 Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  SØKNAD OM PARKERINGSBEVIS

 

Lnr:       175/15                     Regdato:07.01.2015  Arkivkode:MAT 10/17

Saksnr: 14/2089-2               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Tone Øverlie

              Dok.beskr:  10/17 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       176/15                     Regdato:07.01.2015  Arkivkode:MAT 10/18

Saksnr: 14/2560-2               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Bård Vasseljen

              Dok.beskr:  10/18 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       177/15                     Regdato:07.01.2015  Arkivkode:MAT 10/19

Saksnr: 14/2561-2               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Rolf Kristian Eilertsen

              Dok.beskr:  10/19 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       179/15                     Regdato:07.01.2015  Arkivkode:MAT 10/20

Saksnr: 14/2562-3               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Solveig Herrem Hjortås

              Dok.beskr:  10/20 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       180/15                     Regdato:07.01.2015  Arkivkode:MAT 10/21

Saksnr: 14/2559-2               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Kjellrun Rogogjerd Øien

              Dok.beskr:  10/21 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       181/15                     Regdato:07.01.2015  Arkivkode:K01

Saksnr: 15/25-1                    Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/IKS                     Journalenhet:KOM

              Navn:          Mediaprofil v/Dagfinn Vold

              Dok.beskr:  MOTORFERDSEL I UTMARK - LEIEKJØRING MED SNØSCOOTER PERIODEN 2014/2015 - 2018/2019 I RENNEBU KOMMUNE

 

Lnr:       183/15                     Regdato:07.01.2015  Arkivkode:MAT 10/22

Saksnr: 14/2558-3               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          John Helge Fjellheim

              Dok.beskr:  10/22 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       184/15                     Regdato:07.01.2015  Arkivkode:MAT 10/23

Saksnr: 14/2627-2               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Jan Håvar Nordsteien

              Dok.beskr:  10/23 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       185/15                     Regdato:07.01.2015  Arkivkode:MAT 10/24

Saksnr: 14/2536-3               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Harald Ese

              Dok.beskr:  10/24 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       186/15                     Regdato:07.01.2015  Arkivkode:MAT 10/25

Saksnr: 14/2535-2               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Marit Synnøve Herrem

              Dok.beskr:  10/25 EIENDOMSSKATT

 

Publisert: 9. januar 2015 ▪ Sist endret: 9. januar 2015