Til innholdet

Postliste 28.01.2015

Lnr:       2302/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 3/6

Saksnr: 15/173-1                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Jon Eilert Nybro

              Dok.beskr:  3/6 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       2334/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 61/66

Saksnr: 15/261-1                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Lars Arthur Sandal

              Dok.beskr:  61/66 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       2335/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 61/65

Saksnr: 15/258-1                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Nils Petter Gundersen

              Dok.beskr:  61/65 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       2336/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 61/64

Saksnr: 15/255-1                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Arnt Voll

              Dok.beskr:  61/64 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       2337/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 61/63

Saksnr: 15/253-1                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Oddvar Myrmo

              Dok.beskr:  61/63 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       2338/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 61/62

Saksnr: 15/250-1                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Paul Margido Sletten

              Dok.beskr:  61/62 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       2339/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 61/61

Saksnr: 15/247-1                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Reidar Sæter

              Dok.beskr:  61/61 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       2340/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 188/4/2

Saksnr: 14/1346-3               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KPG                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Odd Brautaset

              Dok.beskr:  KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       2341/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 61/60

Saksnr: 15/246-1                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Hilma Øie Kjølstad

              Dok.beskr:  61/60 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       2344/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 61/59

Saksnr: 15/244-1                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Jorunn I Frydenlund

              Dok.beskr:  61/59 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       2345/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 61/58

Saksnr: 15/243-1                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Karen Kylling

              Dok.beskr:  61/58 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       2346/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:C22

Saksnr: 14/647-5                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM//OKJ                            Journalenhet:KOM

              Navn:          Rennebu pensjonistforening

              Dok.beskr:  SVAR - FRILUFTSLIVETS ÅR 2015

 

Lnr:       2347/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 61/57

Saksnr: 15/242-1                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Harry Anglen

              Dok.beskr:  61/57 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       2348/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 61/56

Saksnr: 15/239-1                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Agnes Klara Gunnes

              Dok.beskr:  61/56 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       2349/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 3/7

Saksnr: 15/176-1                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Are Løseth

              Dok.beskr:  3/7 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       2350/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:PLAN 2014002

Saksnr: 14/3651-7               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/TJA                  Journalenhet:KOM

              Navn:          Statens vegvesen

              Dok.beskr:  VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID OG PLANPROGRAM

 

Lnr:       2351/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 5/23

Saksnr: 15/178-1                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Grethe Olaug Bakk

              Dok.beskr:  5/23 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       2352/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 7/10

Saksnr: 15/180-1                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Karl Olav Mærk

              Dok.beskr:  7/10 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       2353/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 21/249

Saksnr: 14/2585-3               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KPG                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Dag Denstad

              Dok.beskr:  VS: BRUKSAREAL HYTTE GNR/BNR 21/249

 

Lnr:       2354/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 21/249

Saksnr: 14/2585-4               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KPG                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Dag Denstad

              Dok.beskr:  SVAR: BRUKSAREAL HYTTE GNR/BNR 21/249

 

Lnr:       2355/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 9/5

Saksnr: 15/181-1                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Sigrid Pauline Lundaløkk

              Dok.beskr:  9/5 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       2356/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 223/3

Saksnr: 14/3871-4               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/EVA                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Impex Byggevarer Stokke

              Dok.beskr:  SØKNAD OM FERDIGATTEST

 

Lnr:       2359/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 9/7

Saksnr: 15/183-1                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Knut H. Rogogjerd

              Dok.beskr:  9/7 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       2360/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:B06

Saksnr: 14/730-40               Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13

              Saksb:         RÅDM/BSK/BSM                   Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  SØKNAD OM SKOLEFRITAK - UKE 6

 

Lnr:       2363/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 9/8

Saksnr: 15/184-1                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Ove Einar Drugudal

              Dok.beskr:  9/8 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       2364/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:V50

Saksnr: 15/73-3                    Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/EUL                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Meldal kommune

              Dok.beskr:  KORRIGERT ANDEL VETERINÆRVAKT 2014

 

Lnr:       2366/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 9/9

Saksnr: 15/186-1                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Per Magne Krogstad

              Dok.beskr:  9/9 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       2367/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 9/10

Saksnr: 15/187-1                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Rigmor Aas

              Dok.beskr:  9/10 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       2368/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 9/14

Saksnr: 15/189-1                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Gudveig Drugudal

              Dok.beskr:  9/14 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       2372/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 113/1

Saksnr: 15/346-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/TEK/EIR                     Journalenhet:KOM

              Navn:          Martin Ytterhus

              Dok.beskr:  KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER

 

Lnr:       2373/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 9/15

Saksnr: 15/192-1                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Torleif Sæter

              Dok.beskr:  9/15 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       2374/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:614

Saksnr: 14/3852-29             Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/HLY                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Oppdal Bygg AS

              Dok.beskr:  ENDRINGSKRAV PÅ EL.INSTALLASJON

 

Lnr:       2378/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 12/7

Saksnr: 15/194-1                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Ivar Bakk

              Dok.beskr:  12/7 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       2379/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:460

Saksnr: 11/203-6                 Dok.type: /U                Gradering:13 Ofl §13

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  SVAR - SØKNAD OM PERMISJON

 

Lnr:       2380/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 12/9

Saksnr: 15/196-1                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Margit Krovoll

              Dok.beskr:  12/9 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       2381/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 13/12

Saksnr: 15/198-1                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Inge Fjellet

              Dok.beskr:  13/12 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       2382/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 13/12

Saksnr: 15/198-2                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Inge Fjellet

              Dok.beskr:  13/12 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       2384/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 13/29

Saksnr: 15/203-1                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Magnar Gunnes

              Dok.beskr:  13/29 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       2387/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 13/30

Saksnr: 15/205-1                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Kjell Erlend Gunnes

              Dok.beskr:  13/30 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       2388/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 14/11

Saksnr: 15/206-1                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Ole Bendik Marsfjell Kant

              Dok.beskr:  14/11 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       2389/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 14/13

Saksnr: 15/207-1                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Kari Solem

              Dok.beskr:  14/13 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       2391/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 14/20

Saksnr: 15/208-1                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Per Herrem

              Dok.beskr:  14/20 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       2393/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 14/43

Saksnr: 15/209-1                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Sigvart Bertil Renander

              Dok.beskr:  14/43 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       2395/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 14/46

Saksnr: 15/211-1                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Einar Husan

              Dok.beskr:  14/46 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       2396/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 14/47

Saksnr: 15/212-1                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Jon Gunnes

              Dok.beskr:  14/47 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       2399/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 14/48

Saksnr: 15/214-1                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Odd Erik Myren

              Dok.beskr:  14/48 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       2400/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:

Saksnr: 10/186-3                 Dok.type: /I                  Gradering:P Ofl §15

              Saksb:         RÅDM/STAB/TSM                 Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  INNVILGELSE AV FORLENGET UFØREPENSJON

 

Lnr:       2401/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 14/49

Saksnr: 15/216-1                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Svein Sognli-aasen

              Dok.beskr:  14/49 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       2402/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 14/50

Saksnr: 15/218-1                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Anders Jerpstad

              Dok.beskr:  14/50 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       2404/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:M65

Saksnr: 15/367-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/TEK/GFJ                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Miljødirektoratet

              Dok.beskr:  INFORMASJON OM EGENRAPPORTERING AV 2014-DATA FOR BERKÅKSMOEN AVFALLSPLASS

 

Lnr:       2405/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 14/51

Saksnr: 15/219-1                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Inger Anne Lium Voll

              Dok.beskr:  14/51 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       2406/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 14/52

Saksnr: 15/221-1                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Kristin Hellstrøm

              Dok.beskr:  14/52 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       2407/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 138/71

Saksnr: 15/370-2                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Tore Bernhard Nyborg

              Dok.beskr:  138/71 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       2409/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 14/54

Saksnr: 15/222-1                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Kjell Gunnes

              Dok.beskr:  14/54 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       2410/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 21/98

Saksnr: 15/378-2                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Jostein Holiløkk

              Dok.beskr:  21/98 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       2411/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 14/62

Saksnr: 15/224-1                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Anna Kristine Renander

              Dok.beskr:  14/62 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       2412/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 61/43

Saksnr: 15/377-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KGU                Journalenhet:KOM

              Navn:          Mjuklia Leirsted og Gjestegård

              Dok.beskr:  SØKNAD OM REDUSERT EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       2413/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 15/20

Saksnr: 15/226-1                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Anita Vanvik

              Dok.beskr:  15/20 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       2414/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 15/21

Saksnr: 15/228-1                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Johan Myklegard

              Dok.beskr:  15/21 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       2415/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 15/22

Saksnr: 15/229-1                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Aud Kirsten Vold

              Dok.beskr:  15/22 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       2416/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 15/23

Saksnr: 15/231-1                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Arnfinn Gunnes

              Dok.beskr:  15/23 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       2417/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 15/24

Saksnr: 15/233-1                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Per Gisle Holiløkk

              Dok.beskr:  15/24 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       2418/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 15/26

Saksnr: 15/235-1                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Tore Ytterhus

              Dok.beskr:  15/26 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       2419/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:F50

Saksnr: 15/389-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/HPO/HRI                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Helsedirektoratet

              Dok.beskr:  RUNDSKRIV IS-3/2015 REGISTRERING AV KRITERIEDATA FOR KOMMUNENES RAMMETILSKUDD FOR 2016.

 

Lnr:       2420/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 15/27

Saksnr: 15/236-1                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Gjermund Jonnyson Kvam

              Dok.beskr:  15/27 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       2421/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 15/29

Saksnr: 15/237-1                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Sivert Hoel

              Dok.beskr:  15/29 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       2422/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 17/13

Saksnr: 15/240-1                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Rune Jerpstad

              Dok.beskr:  17/13 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       2423/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:V50

Saksnr: 15/392-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/EUL                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

              Dok.beskr:  TILSKUDD KOMMUNALE VETERINÆRTJENESTER 2015

 

Lnr:       2424/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 60/3/1

Saksnr: 14/1110-4               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Terje Nonstad

              Dok.beskr:  60/3/1 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       2425/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:B06

Saksnr: 14/730-41               Dok.type: /U                Gradering:13 Ofl §13

              Saksb:         RÅDM/BSK/BSM                   Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  SVAR - SØKNAD OM SKOLEFRITAK UKE 6

 

Lnr:       2427/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 62/81

Saksnr: 15/344-1                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Arnfinn Olav Engen

              Dok.beskr:  62/81 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       2428/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 139/6

Saksnr: 14/3887-3               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/HLY                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Paul Rusten

              Dok.beskr:  NABOVARSLING

 

Lnr:       2429/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 62/80

Saksnr: 15/343-1                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Fridar Skjerve

              Dok.beskr:  62/80 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       2430/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 62/75

Saksnr: 15/342-1                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Kjell Roar Ringlie

              Dok.beskr:  62/75 EIENDOM

 

Lnr:       2431/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:234 A2

Saksnr: 15/397-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/BSK/KHA                   Journalenhet:KOM

              Navn:          Fylkesmannen i Finnmark

              Dok.beskr:  SØKNAD OM ÅRSTIMER TIL SAMISK SKOLEÅRET 2015/2016

 

Lnr:       2432/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:V16

Saksnr: 14/3846-36             Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/EUL                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

              Dok.beskr:  SVAR PÅ SØKNAD OM ERSTATNING FOR SAU DREPT AV FREDET ROVVILT 2014 EINAR ENGDAL

 

Lnr:       2433/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 62/72

Saksnr: 15/341-1                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Adam Krzysztof Styczynski

              Dok.beskr:  62/72 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       2434/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 62/71

Saksnr: 15/340-1                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

             Navn:          Engelbertus A L Van Well

              Dok.beskr:  62/71 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       2435/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 62/68

Saksnr: 15/339-1                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Borghild Marie Berg

              Dok.beskr:  62/68 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       2436/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 62/67

Saksnr: 15/338-1                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Kai Roger Engum

              Dok.beskr:  62/67 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       2437/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 62/66

Saksnr: 15/337-1                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Jon Magne Engdal

              Dok.beskr:  62/66 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       2438/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 62/65

Saksnr: 15/336-1                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Aud Reidun Nyberg

              Dok.beskr:  62/65 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       2439/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 62/64

Saksnr: 15/335-1                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Vidar Engen

              Dok.beskr:  62/64 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       2440/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 62/63

Saksnr: 15/334-1                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Helga Gilberg

              Dok.beskr:  62/63 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       2441/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 62/62

Saksnr: 15/333-1                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Bjørn Meland

              Dok.beskr:  62/62 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       2442/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 62/61

Saksnr: 15/332-1                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Asle Kosbergløkk

              Dok.beskr:  62/61 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       2443/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 62/58

Saksnr: 15/331-1                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Siv Ulrikke Tollan

              Dok.beskr:  62/58 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       2444/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 62/57

Saksnr: 15/330-1                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Oline Vangseng

              Dok.beskr:  62/57 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       2445/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 62/54

Saksnr: 15/329-1                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Steinar Solem

              Dok.beskr:  62/54 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       2446/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 62/50

Saksnr: 15/328-1                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Roger Holiløkk

              Dok.beskr:  62/50 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       2447/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 62/49

Saksnr: 15/327-1                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Sigrid Bergsli (dødsbo)

              Dok.beskr:  62/49 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       2448/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 62/48

Saksnr: 15/326-1                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Kim Maurits Botnan

              Dok.beskr:  62/48 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       2449/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:B06

Saksnr: 14/730-42               Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13

              Saksb:         RÅDM/BSK/BSM                   Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  SØKNAD OM PERMISJON

 

Lnr:       2451/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 62/47

Saksnr: 15/325-1                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Jan Ivar Nygaard

              Dok.beskr:  62/247 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       2452/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 62/44

Saksnr: 15/324-1                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Solfrid Toseth

              Dok.beskr:  62/44 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       2453/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 62/43

Saksnr: 15/323-1                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Jon Knutsen

              Dok.beskr:  62/43 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       2454/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 62/35

Saksnr: 15/322-1                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Stian Bjørkhaug Aspeggen

              Dok.beskr:  62/35 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       2457/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:PLAN 2014002

Saksnr: 14/3651-8               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/TJA                  Journalenhet:KOM

              Navn:          Statens vegvesen

              Dok.beskr:  FORELØPIG SVAR - VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID OG PLANPROGRAM

 

Lnr:       2458/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 62/33

Saksnr: 15/321-1                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Marius Pettersen

              Dok.beskr:  62/33 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       2460/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 62/27

Saksnr: 15/320-1                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Dariusz Zamojski

              Dok.beskr:  62/27 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       2463/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 62/26

Saksnr: 15/319-1                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Inge Kosbergløkk

              Dok.beskr:  62/26 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       2464/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 62/25

Saksnr: 15/318-1                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Johanne Berg Bakk

              Dok.beskr:  62/25 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       2465/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 62/22

Saksnr: 15/317-1                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Geir Gunnes

              Dok.beskr:  62/22 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       2466/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 62/19

Saksnr: 15/316-1                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Amund Joar Andersen

              Dok.beskr:  62/19 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       2467/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 62/17

Saksnr: 15/315-1                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Bjørg Bakken Sundset

              Dok.beskr:  62/17 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       2468/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 62/15

Saksnr: 15/314-1                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Daniel Engum Gottheim

              Dok.beskr:  62/15 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       2469/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 62/13

Saksnr: 15/313-1                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Eva Sommer

              Dok.beskr:  62/13 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       2470/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 62/12

Saksnr: 15/312-1                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Roy Stian Gunnes

              Dok.beskr:  62/12 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       2471/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 62/11

Saksnr: 15/311-1                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Odd Inge Samdal

              Dok.beskr:  62/11 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       2472/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 62/3

Saksnr: 15/310-1                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Erling Sivert Kjerstad

              Dok.beskr:  62/3 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       2473/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 61/185

Saksnr: 15/309-1                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Bjørn Nyberg

              Dok.beskr:  61/185 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       2474/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 61/172

Saksnr: 15/308-1                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Margaret Wiggen

              Dok.beskr:  61/172 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       2475/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 32/37

Saksnr: 14/2120-2               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Aase Mari Skjervold

              Dok.beskr:  32/37 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       2476/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 61/171

Saksnr: 15/307-1                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Jan Inge Flå

              Dok.beskr:  61/171 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       2477/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 61/170

Saksnr: 15/306-1                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Leif Tore Grindvoll

              Dok.beskr:  61/170 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       2478/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 61/169

Saksnr: 15/305-1                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Ottar Ryen

              Dok.beskr:  61/169 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       2479/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 61/168

Saksnr: 15/304-1                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Tor Bjerkan

              Dok.beskr:  61/168 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       2480/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 32/36

Saksnr: 14/2066-2               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Asbjørn Holthe

              Dok.beskr:  32/36 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       2481/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 32/35

Saksnr: 14/2130-3               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Hildbjørg Bartnes Aakvik

              Dok.beskr:  32/35 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       2487/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 61/166

Saksnr: 15/302-1                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Magnar Gunnesmæl

              Dok.beskr:  61/166 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       2489/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 61/167

Saksnr: 15/303-1                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Tom Andre Søderberg

              Dok.beskr:  61/167 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       2490/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 61/165

Saksnr: 15/300-1                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Arve Erik Withbro

              Dok.beskr:  61/165  EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       2491/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 61/164

Saksnr: 15/299-1                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Magne Gunnbjørn Myrmo

              Dok.beskr:  61/164 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       2492/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 61/163

Saksnr: 15/297-1                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Kjetil Værnes

              Dok.beskr:  61/163 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       2493/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 32/34

Saksnr: 14/2109-2               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Bjarne Storset

              Dok.beskr:  32/34 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       2494/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 61/162

Saksnr: 15/295-1                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Brage Kosberg

              Dok.beskr:  61/162 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       2495/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 61/160

Saksnr: 15/293-1                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Jon Finsås Hoem

              Dok.beskr:  61/160 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       2496/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 61/159

Saksnr: 15/292-1                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Anne Bang Hanssen

              Dok.beskr:  61/159 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       2497/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 32/33

Saksnr: 14/2105-2               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Jon Arne Ødegaard

              Dok.beskr:  32/33 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       2498/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 61/158

Saksnr: 15/291-1                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Odd Hilmar Kjøllesdal

              Dok.beskr:  61/158 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       2499/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 3/4

Saksnr: 15/406-1                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Anne Bjørnaas

              Dok.beskr:  3/4 EIENDOMSSKATT

 

Lnr:       2500/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:233

Saksnr: 13/1173-3               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/KUL/ASN                   Journalenhet:KOM

              Navn:          DKS

              Dok.beskr:  REFUSJONSKRAV-  SKYSS I FORBINDELSE MED DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN

 

Lnr:       2511/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:MAT 61/43

Saksnr: 14/511-19               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/EVA                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Multiconsult

              Dok.beskr:  61/43 MJUKLIA. SLOKKEVANNSKAPASITET

 

Lnr:       2517/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:K12

Saksnr: 15/38-3                    Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/SSO                   Journalenhet:KOM

              Navn:          Verneorådestyret for Trollheimen

              Dok.beskr:  MELDING OM DELEGERT VEDTAK 08-2015 GRETA OG HANS HOSET - MOTORFERDSEL TIL SETER I JØLDALEN - TROLLHEIMEN LANDSKAPSVERNOM RÅDE, RENNEBU KOMMUNE.

 

Lnr:       2522/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:K12

Saksnr: 15/38-4                    Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/SSO                   Journalenhet:KOM

              Navn:          Verneområdestyret for Trollheimen

              Dok.beskr:  MELDING OM DELEGERT VEDTAK 09-2015 ROLF VOLL - MOTORFERDSEL TIL HYTTE PÅ NERSKOGEN - TROLLHEIMEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE, RE NNEBU KOMMUNE.

 

Lnr:       2524/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:K12

Saksnr: 15/38-5                    Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/SSO                   Journalenhet:KOM

              Navn:          Verneområdestyret for Trollheimen

              Dok.beskr:  MELDING OM DELEGERT VEDTAK 10-2015 METTE MASKE - MOTORFERDSEL TIL HYTTE PÅ NERSKOGEN - TROLLHEIMEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE, RENNEBU KOMMUNE.

 

Lnr:       2527/15                   Regdato:28.01.2015  Arkivkode:234

Saksnr: 15/527-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM//OKJ                            Journalenhet:KOM

              Navn:          Sør-Trøndelag fylkeskommune

              Dok.beskr:  TILSKUDD TIL KARTLEGGING OG VERDSETTING AV FRILUFTSLIVSOMRÅDER

 

Publisert: 30. januar 2015 ▪ Sist endret: 30. januar 2015