Til innholdet

Postliste 11.01.2017

Lnr:      10135/16               Regdato:11.01.2017 Arkivkode:MAT 90/1

Saksnr:16/1068-2              Dok.type: /U               Gradering:

             Saksb:        RÅDM/STAB/EVA                Journalenhet:KOM

             Navn:         

             Dok.beskr: MELDING OM DELEGERT VEDTAK - 90/1 DISPENSASJON - OPPFØRING AV UTHUS ULSBERG

 

Lnr:      74/17                      Regdato:11.01.2017 Arkivkode:MAT 21/255

Saksnr:17/27-1                   Dok.type: /U               Gradering:

             Saksb:        RÅDM/STAB/KGU               Journalenhet:KOM

             Navn:         Marit Saunes

             Dok.beskr: 21/255: KONTROLL AV OPPLYSNINGER SOM BENYTTES VED FASTSETTING AV EIENDOMSSKATTETAKST I RENNEBU KOMMUNE

 

Lnr:      235/17                    Regdato:11.01.2017 Arkivkode:MAT 61/128

Saksnr:16/1287-2              Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM/STAB/EVA                Journalenhet:KOM

             Navn:         Ingebrigt Drivstuen

             Dok.beskr: TILLEGGSOPPLYSNINGER

 

Lnr:      236/17                    Regdato:11.01.2017 Arkivkode:K01

Saksnr:17/31-2                   Dok.type: /U               Gradering:

             Saksb:        RÅDM/LMT/IKS                    Journalenhet:KOM

             Navn:         Ivar Gunnes

             Dok.beskr: MELDING OM DELEGERT VEDTAK - BRUK AV SNØSCOOTER I UTMARK OG PÅ ISLAGTE VASSDRAG, INNVILGET LØYVE FOR LEIEKJØRING 2017 - 2019

 

Lnr:      239/17                    Regdato:11.01.2017 Arkivkode:MAT 63/266

Saksnr:16/852-4                Dok.type: /U               Gradering:

             Saksb:        RÅDM/TEK/GFJ                   Journalenhet:KOM

             Navn:         Berkåk Bilskade AS

             Dok.beskr: 63/266 VANNMÅLER

 

Lnr:      240/17                    Regdato:11.01.2017 Arkivkode:MAT 61/19

Saksnr:17/66-3                   Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM/TEK/GFJ                   Journalenhet:KOM

             Navn:         Oppdal Maskinkompani AS

             Dok.beskr: REVIDERT SØKNAD

 

Lnr:      247/17                    Regdato:11.01.2017 Arkivkode:410

Saksnr:17/84-1                   Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM/STAB/PIW                 Journalenhet:KOM

             Navn:         Sigrid Jerpstad

             Dok.beskr: GENERELL SØKNAD

 

Lnr:      248/17                    Regdato:11.01.2017 Arkivkode:GÅRD 115/12

Saksnr:17/69-1                   Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM/LMT/EUL                   Journalenhet:KOM

             Navn:         Innovasjon Norge Sør-Trøndelag

             Dok.beskr: INNVILGET PANTEFRAFALL

 

Lnr:      251/17                    Regdato:11.01.2017 Arkivkode:242

Saksnr:16/1255-2              Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM/STAB/KGU               Journalenhet:KOM

             Navn:         Sør-Trøndelag fylkeskommune

             Dok.beskr: DOKUMENT 201604755-62 HANDLINGSPROGRAM FOR INNOVASJON OG VERDISKAPING SØR-TRØNDELAG 2017 SENDT FRA SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

 

Lnr:      252/17                    Regdato:11.01.2017 Arkivkode:MAT 14/47

Saksnr:16/452-4                Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM/STAB/IND                 Journalenhet:KOM

             Navn:         Jon Gunnes

             Dok.beskr: 14/47 SØKNAD OM FERDIGATTEST

 

Lnr:      253/17                    Regdato:11.01.2017 Arkivkode:N06

Saksnr:17/70-1                   Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM/STAB/NIR                 Journalenhet:KOM

             Navn:         Sør-Trøndelag fylkeskommune

             Dok.beskr: REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR GRUNNSKOLESKYSSORDNINGEN I SØR-TRØNDELAG

 

Lnr:      255/17                    Regdato:11.01.2017 Arkivkode:B69 &02

Saksnr:17/71-1                   Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM//LHE                           Journalenhet:KOM

             Navn:         Oppdal Kommune

             Dok.beskr: KLAGE PÅ FORMELLE FEIL VED SKRIFTLIG PRØVE B1/B2

 

Lnr:      256/17                    Regdato:11.01.2017 Arkivkode:F30

Saksnr:16/1202-5              Dok.type: /I                 Gradering:U Offl §13, fvl §13, Personopplysningslov §2

             Saksb:        RÅDM/STAB/RLO                Journalenhet:KOM

             Navn:         

             Dok.beskr: BOSETTING I RENNEBU

 

Lnr:      257/17                    Regdato:11.01.2017 Arkivkode:K47

Saksnr:16/110-36              Dok.type: /U               Gradering:

             Saksb:        RÅDM/LMT/EUL                   Journalenhet:KOM

             Navn:         Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

             Dok.beskr: REGNSKAP FOR RENNEBU RADIOBJELLELAG

 

Lnr:      260/17                    Regdato:11.01.2017 Arkivkode:K47

Saksnr:17/72-1                   Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM/LMT/EUL                   Journalenhet:KOM

             Navn:         Miljødirektoratet

             Dok.beskr: KVITTERING FOR LEVERT SØKNAD

 

Lnr:      261/17                    Regdato:11.01.2017 Arkivkode:223

Saksnr:16/1123-3              Dok.type: /I                 Gradering:U Offl §13, fvl §13, Personopplysningslov §2

             Saksb:        RÅDM/STAB/NIR                 Journalenhet:KOM

             Navn:         

             Dok.beskr: KLAGE PÅ DELEGERT VEDTAK

 

Lnr:      262/17                    Regdato:11.01.2017 Arkivkode:GÅRD 208/1 og 8

Saksnr:17/18-2                   Dok.type: /U               Gradering:

             Saksb:        RÅDM/LMT/EUL                   Journalenhet:KOM

             Navn:         Magnus Flå

             Dok.beskr: 208/1 OG 8, 184/14 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM

 

Lnr:      263/17                    Regdato:11.01.2017 Arkivkode:223

Saksnr:16/1123-4              Dok.type: /U               Gradering:U Offl §13, fvl §13, Personopplysningslov §2

             Saksb:        RÅDM/STAB/NIR                 Journalenhet:KOM

             Navn:         

             Dok.beskr: SV: KLAGE PÅ DELEGERT VEDTAK

 

Publisert: 13. januar 2017 ▪ Sist endret: 13. januar 2017