Til innholdet

Postliste 19.01.2017

Lnr:      341/17                    Regdato:19.01.2017 Arkivkode:MAT 21/365

Saksnr:16/1014-9              Dok.type: /U               Gradering:

             Saksb:        RÅDM/STAB/TDA                Journalenhet:KOM

             Navn:         Trygve Berdal

             Dok.beskr: MELDING OM DELEGERT VEDTAK - 21/365 DISPENSASJON FRA MØNEHØYDE I PLAN, OPPFØRING AV ANNEKS SØRØYÅSEN, NERSKOGEN

 

Lnr:      425/17                    Regdato:19.01.2017 Arkivkode:U04 &52

Saksnr:17/98-1                   Dok.type: /U               Gradering:

             Saksb:        RÅDM/STAB/KGU               Journalenhet:KOM

             Navn:         Nerskogen Landhandel

             Dok.beskr: HUSLEIE NÆRINGSBYGG - AVREGNING 2016 OG AKONTOBELØP I 2017

 

Lnr:      432/17                    Regdato:19.01.2017 Arkivkode:412

Saksnr:17/52-2                   Dok.type: /I                 Gradering:25 § 25

             Saksb:        RÅDM/STAB/PIW                 Journalenhet:KOM

             Navn:         

             Dok.beskr: SØKNAD

 

Lnr:      435/17                    Regdato:19.01.2017 Arkivkode:A02

Saksnr:15/1927-61            Dok.type: /U               Gradering:U Offl §13, fvl §13, Personopplysningslov §2

             Saksb:        RÅDM/STAB/ESE                Journalenhet:KOM

             Navn:         

             Dok.beskr: MELDING OM DELEGERT VEDTAK - NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP - KRAV OM/SØKNAD OM OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSFAG

 

Lnr:      436/17                    Regdato:19.01.2017 Arkivkode:U04 &52

Saksnr:17/98-2                   Dok.type: /U               Gradering:

             Saksb:        RÅDM/STAB/KGU               Journalenhet:KOM

             Navn:         Hugaas Eiendom AS

             Dok.beskr: AVREGNING HUSLEIE 2016

 

Lnr:      437/17                    Regdato:19.01.2017 Arkivkode:A02

Saksnr:15/1927-62            Dok.type: /U               Gradering:U Offl §13, fvl §13, Personopplysningslov §2

             Saksb:        RÅDM/STAB/ESE                Journalenhet:KOM

             Navn:         

             Dok.beskr: MELDING OM DELEGERT VEDTAK - NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP - KRAV OM/SØKNAD OM OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP

 

Lnr:      439/17                    Regdato:19.01.2017 Arkivkode:A02

Saksnr:15/1927-63            Dok.type: /U               Gradering:U Offl §13, fvl §13, Personopplysningslov §2

             Saksb:        RÅDM/STAB/ESE                Journalenhet:KOM

             Navn:         

             Dok.beskr: MELDING OM DELEGERT VEDTAK - NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP - KRAV OM/SØKNAD OM OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP

 

Lnr:      440/17                    Regdato:19.01.2017 Arkivkode:H01

Saksnr:16/924-4                Dok.type: /I                 Gradering:U Offl §13, fvl §13, Personopplysningslov §2

             Saksb:        RÅDM/IPO/ETA                    Journalenhet:KOM

             Navn:         

             Dok.beskr: UTTALELSE OG DOKUMENTASJON

 

Lnr:      441/17                    Regdato:19.01.2017 Arkivkode:H01

Saksnr:16/924-5                Dok.type: /U               Gradering:U Offl §13, fvl §13, Personopplysningslov §2

             Saksb:        RÅDM/LFH/HER                  Journalenhet:KOM

             Navn:         

             Dok.beskr: UTTALELSE VEDRØRENDE ERSTATNINGSKRAV

 

Lnr:      442/17                    Regdato:19.01.2017 Arkivkode:MAT 73/9

Saksnr:16/1291-3              Dok.type: /U               Gradering:

             Saksb:        RÅDM/STAB/EVA                Journalenhet:KOM

             Navn:         Jan Tore Jonli

             Dok.beskr: SAKSUTSKRIFT MED BYGGETILLATELSE - 73/9 OPPFØRING AV GARASJE TILKNYTTET BOLIG

 

Lnr:      444/17                    Regdato:19.01.2017 Arkivkode:V00

Saksnr:17/101-1                Dok.type: /I                 Gradering:13 Ofl §13

             Saksb:        RÅDM/LMT/IKS                    Journalenhet:KOM

             Navn:         

             Dok.beskr: SØKNAD OM TILSKUDD TIL AVLØSNING VED SYKDOM

 

Lnr:      445/17                    Regdato:19.01.2017 Arkivkode:V00

Saksnr:17/101-2                Dok.type: /I                 Gradering:13 Ofl §13

             Saksb:        RÅDM/LMT/IKS                    Journalenhet:KOM

             Navn:         

             Dok.beskr: SØKNAD OM TILSKUDD TIL AVLØSNING VED SYKDOM

 

Lnr:      447/17                    Regdato:19.01.2017 Arkivkode:V00

Saksnr:17/101-3                Dok.type: /I                 Gradering:13 Ofl §13

             Saksb:        RÅDM/LMT/IKS                    Journalenhet:KOM

             Navn:         

             Dok.beskr: SØKNAD OM TILSKUDD TIL AVLØSNING VED SYKDOM

 

Lnr:      448/17                    Regdato:19.01.2017 Arkivkode:V00

Saksnr:17/101-4                Dok.type: /I                 Gradering:13 Ofl §13

             Saksb:        RÅDM/LMT/IKS                    Journalenhet:KOM

             Navn:         

             Dok.beskr: SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KRAVET OM NÆRINGSINNTEKT FRA BRUKET - TILSKUDD TIL AVLØSNING VED SYKDOM M.V.

 

Lnr:      453/17                    Regdato:19.01.2017 Arkivkode:471

Saksnr:17/104-1                Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM/STAB/PIW                 Journalenhet:KOM

             Navn:         Lisbeth Marie Joramo

             Dok.beskr: OPPSIGELSE AV STILLING

 

Lnr:      455/17                    Regdato:19.01.2017 Arkivkode:U04 &52

Saksnr:17/98-3                   Dok.type: /U               Gradering:

             Saksb:        RÅDM/STAB/KGU               Journalenhet:KOM

             Navn:         Hugaas Eiendom AS

             Dok.beskr: INNBETALING AV HUSLEIE I 2017 - FASTSETTING AV NYTT AKONTOBELØP

 

Lnr:      456/17                    Regdato:19.01.2017 Arkivkode:MAT 41/16

Saksnr:16/936-2                Dok.type: /U               Gradering:

             Saksb:        RÅDM/TEK/EIR                    Journalenhet:KOM

             Navn:         Kartverket tinglysing

             Dok.beskr: 41/16 MELDING TIL TINGLYSING

 

Lnr:      461/17                    Regdato:19.01.2017 Arkivkode:K01

Saksnr:17/103-2                Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM/LMT/IKS                    Journalenhet:KOM

             Navn:         Nasjonalparkstyret for Forollhogna

             Dok.beskr: 2017 01 17 ERLING NYGÅRD - LEIEKJØRING TOM VÅREN 2019

 

Lnr:      465/17                    Regdato:19.01.2017 Arkivkode:B69 &02

Saksnr:17/71-3                   Dok.type: /U               Gradering:

             Saksb:        RÅDM/STAB/ESE                Journalenhet:KOM

             Navn:         Oppdal Kommune v/Voksenopplæringen

             Dok.beskr: VOKSENOPPLÆRINGA - KLAGE PÅ SKRIFTLIG PRØVE

 

Publisert: 23. januar 2017 ▪ Sist endret: 23. januar 2017