Til innholdet

Postliste 31.01.2017

Lnr:      254/17                    Regdato:31.01.2017 Arkivkode:K47

Saksnr:16/110-35              Dok.type: /U               Gradering:

             Saksb:        RÅDM/LMT/EUL                   Journalenhet:KOM

             Navn:         

             Dok.beskr: ÅRSRAPPORT RENNEBU RADIOBJELLELAG 2016

 

Lnr:      762/17                    Regdato:31.01.2017 Arkivkode:MAT 63/266

Saksnr:17/110-3                Dok.type: /U               Gradering:

             Saksb:        RÅDM/TEK/GFJ                   Journalenhet:KOM

             Navn:         Drugudal og Sundset Eiendom AS

             Dok.beskr: 63/266 ENGANGSGEBYR FOR TILKOBLING

 

Lnr:      1043/17                  Regdato:31.01.2017 Arkivkode:M12

Saksnr:16/259-5                Dok.type: /U               Gradering:

             Saksb:        RÅDM/TEK/GFJ                   Journalenhet:KOM

             Navn:         Mattilsynet

             Dok.beskr: SVAR - INNSET VANNVERK 2016 - TILBAKEMELDING

 

Lnr:      1046/17                  Regdato:31.01.2017 Arkivkode:M12

Saksnr:16/260-5                Dok.type: /U               Gradering:

             Saksb:        RÅDM/TEK/GFJ                   Journalenhet:KOM

             Navn:         Mattilsynet

             Dok.beskr: SVAR - ULSBERG VANNVERK 2016 - TILBAKEMELDING

 

Lnr:      1074/17                  Regdato:31.01.2017 Arkivkode:K47

Saksnr:17/72-2                   Dok.type: /U               Gradering:

             Saksb:        RÅDM/LMT/EUL                   Journalenhet:KOM

             Navn:         

             Dok.beskr: ARBEIDSMØTE

 

Lnr:      1382/17                  Regdato:31.01.2017 Arkivkode:416

Saksnr:16/1151-12            Dok.type: /U               Gradering:25 § 25

             Saksb:        RÅDM/STAB/PIW                 Journalenhet:KOM

             Navn:         

             Dok.beskr: AVSLAG

 

Lnr:      1383/17                  Regdato:31.01.2017 Arkivkode:416

Saksnr:16/1151-13            Dok.type: /U               Gradering:25 § 25

             Saksb:        RÅDM/STAB/PIW                 Journalenhet:KOM

             Navn:         

             Dok.beskr: AVSLAG

 

Lnr:      1386/17                  Regdato:31.01.2017 Arkivkode:V00

Saksnr:17/101-11              Dok.type: /U               Gradering:U Offl §13

             Saksb:        RÅDM/LMT/IKS                    Journalenhet:KOM

             Navn:         

             Dok.beskr: KOMMUNENS VEDTAK

 

Lnr:      1387/17                  Regdato:31.01.2017 Arkivkode:MAT 21/339

Saksnr:16/975-9                Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM/STAB/TDA                Journalenhet:KOM

             Navn:         Elin Hybertsen

             Dok.beskr: SV: SAK 16/975

 

Lnr:      1388/17                  Regdato:31.01.2017 Arkivkode:B07

Saksnr:16/1093-51            Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM//BHE                          Journalenhet:KOM

             Navn:         FAU Innset skole og barnehage

             Dok.beskr: KLAGE PÅ VEDTAK 68/16 FAU INNSET SKOLE OG BARNEHAGE

 

Lnr:      1389/17                  Regdato:31.01.2017 Arkivkode:H12

Saksnr:16/1224-7              Dok.type: /U               Gradering:

             Saksb:        RÅDM//BHE                          Journalenhet:KOM

             Navn:         Oppdal kommune

             Dok.beskr: MELDING OM POLITISK VEDTAK - SALG AV SYKEHJEMSPLASSER

 

Lnr:      1392/17                  Regdato:31.01.2017 Arkivkode:MAT 66/2

Saksnr:17/151-1                Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM/STAB/TDA                Journalenhet:KOM

             Navn:         Adil Ajaatour

             Dok.beskr: 66/2 SØKNAD OM FRADELING AV GRUNNEIENDOM

 

Lnr:      1396/17                  Regdato:31.01.2017 Arkivkode:X11

Saksnr:17/152-1                Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM/STAB/KMO               Journalenhet:KOM

             Navn:         Sivilforsvaret

             Dok.beskr: VEDRØRENDE STATUSRAPPORT KOMMUNAL FRIKJØPSKONTO FOR TILFLUKTROM

 

Lnr:      1398/17                  Regdato:31.01.2017 Arkivkode:416

Saksnr:16/1151-14            Dok.type: /U               Gradering:

             Saksb:        RÅDM/STAB/JHA                Journalenhet:KOM

             Navn:         Ida Midthjell

             Dok.beskr: MELDING OM DELEGERT VEDTAK - HELSESØSTER 50%

 

Lnr:      1400/17                  Regdato:31.01.2017 Arkivkode:M23

Saksnr:16/561-20              Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM/TEK/GFJ                   Journalenhet:KOM

             Navn:         Handelsbanken

             Dok.beskr: OVERSENDELSE AV BANKGARANTI

 

Lnr:      1401/17                  Regdato:31.01.2017 Arkivkode:L83

Saksnr:16/186-31              Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM/STAB/KGU               Journalenhet:KOM

             Navn:         Statens Kartverk

             Dok.beskr: RETUR AV TINGLYST DOKUMENT

 

Lnr:      1402/17                  Regdato:31.01.2017 Arkivkode:MAT 62/98

Saksnr:16/548-4                Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM/STAB/EVA                Journalenhet:KOM

             Navn:         Bjørn Trøite

             Dok.beskr: NABOVARSEL

 

Lnr:      1403/17                  Regdato:31.01.2017 Arkivkode:MAT 183/4

Saksnr:16/1229-5              Dok.type: /U               Gradering:

             Saksb:        RÅDM/STAB/EVA                Journalenhet:KOM

             Navn:         Bjørn Eithun

             Dok.beskr: SAKSUTSKRIFT MED BYGGETILLATELSE - 183/4 RIVING DEL AV/TILBYGG ENEBOLIG - VERANDA

 

Lnr:      1404/17                  Regdato:31.01.2017 Arkivkode:X11

Saksnr:17/152-2                Dok.type: /U               Gradering:

             Saksb:        RÅDM/STAB/KMO               Journalenhet:KOM

             Navn:         Sivilforsvaret

             Dok.beskr: SVAR - VEDRØRENDE STATUSRAPPORT KOMMUNAL FRIKJØPSKONTO FOR TILFLUKTROM

 

Lnr:      1405/17                  Regdato:31.01.2017 Arkivkode:M60

Saksnr:17/154-1                Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM/TEK/GFJ                   Journalenhet:KOM

             Navn:         Miljødirektoratet

             Dok.beskr: INFORMASJON OM EGENRAPPORTERING AV 2016-DATA

 

Lnr:      1407/17                  Regdato:31.01.2017 Arkivkode:M23

Saksnr:16/561-21              Dok.type: /U               Gradering:

             Saksb:        RÅDM/TEK/GFJ                   Journalenhet:KOM

             Navn:         Handelsbanken

             Dok.beskr: SVAR - OVERSENDELSE AV BANKGARANTI

 

Lnr:      1408/17                  Regdato:31.01.2017 Arkivkode:M23

Saksnr:16/561-22              Dok.type: /U               Gradering:

             Saksb:        RÅDM/TEK/GFJ                   Journalenhet:KOM

             Navn:         VA-Prosjekt Midt-Norge AS

             Dok.beskr: OVERTAKELSESPROTOKOLL

 

Lnr:      1409/17                  Regdato:31.01.2017 Arkivkode:467

Saksnr:17/12-5                   Dok.type: /I                 Gradering:U Offl §13, fvl §13, Personopplysningslov §2

             Saksb:        RÅDM/VIB/KAF                    Journalenhet:KOM

             Navn:         

             Dok.beskr: SØKNAD OM OVERFØRING AV FERIE

 

Lnr:      1410/17                  Regdato:31.01.2017 Arkivkode:GÅRD 208/1 og 8

Saksnr:17/18-5                   Dok.type: /U               Gradering:

             Saksb:        RÅDM/LMT/EUL                   Journalenhet:KOM

             Navn:         Magnus Flå

             Dok.beskr: MELDING OM POLITISK VEDTAK - 208/1 OG 8, 184/14 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM

 

Lnr:      1411/17                  Regdato:31.01.2017 Arkivkode:M12 &14

Saksnr:17/155-1                Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM/TEK/GFJ                   Journalenhet:KOM

             Navn:         Mattilsynet

             Dok.beskr: INFORMASJON DRIKKEVANN

 

Lnr:      1413/17                  Regdato:31.01.2017 Arkivkode:081

Saksnr:17/118-2                Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM/STAB/SLO                Journalenhet:KOM

             Navn:         Konstali Helsenor AS

             Dok.beskr: SV: INNSYN I KOMMUNENS HELSEBEMANNINGSUTBETALINGER 2016

 

Lnr:      1415/17                  Regdato:31.01.2017 Arkivkode:402

Saksnr:17/157-1                Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM//BHE                          Journalenhet:KOM

             Navn:         Det Kongelige Justis- og Beredskapsdepartement

             Dok.beskr: ENDRINGER I INTRODUKSJONSLOVEN § 12

 

Lnr:      1417/17                  Regdato:31.01.2017 Arkivkode:081

Saksnr:17/118-3                Dok.type: /U               Gradering:

             Saksb:        RÅDM/STAB/SLO                Journalenhet:KOM

             Navn:         Konstali Helsenor AS

             Dok.beskr: SVAR - KRAV OM INNSYN I KOMMUNENS HELSEBEMANNINGSUTBETALINGER 2016

 

Lnr:      1418/17                  Regdato:31.01.2017 Arkivkode:M60

Saksnr:17/153-2                Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM/TEK/GFJ                   Journalenhet:KOM

             Navn:         Rambøll Norge AS

             Dok.beskr: INNRAPPORTERING MILJØDIREKTORATET

 

Lnr:      1420/17                  Regdato:31.01.2017 Arkivkode:MAT 164/3

Saksnr:16/1222-7              Dok.type: /U               Gradering:

             Saksb:        RÅDM/STAB/IND                 Journalenhet:KOM

             Navn:         Robert Kvam

             Dok.beskr: MELDING OM POLITISK VEDTAK - 164/3 OG 164/7 - DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN MOEN HYTTEFELT, GRINDAL

 

Lnr:      1422/17                  Regdato:31.01.2017 Arkivkode:C50

Saksnr:17/86-4                   Dok.type: /U               Gradering:

             Saksb:        RÅDM/KUL/ASN                  Journalenhet:KOM

             Navn:         Enhet kultur og fritid

             Dok.beskr: MELDING OM POLITISK VEDTAK - OPPSTART KULTURMINNEPLAN RENNEBU KOMMUNE

 

Lnr:      1423/17                  Regdato:31.01.2017 Arkivkode:GÅRD 238/1

Saksnr:16/717-2                Dok.type: /U               Gradering:

             Saksb:        RÅDM/LMT/RST                   Journalenhet:KOM

             Navn:         Ove Inge Stuen

             Dok.beskr: MELDING OM DELEGERT VEDTAK - 238/1 PRODUKSJONSTILSKUDD VEDTAK OM TILBAKEBETALING AV HUSDYRTILSKUDD

 

Lnr:      1424/17                  Regdato:31.01.2017 Arkivkode:234

Saksnr:17/158-1                Dok.type: /U               Gradering:

             Saksb:        RÅDM/HPO/HAA                 Journalenhet:KOM

             Navn:         Helsedirektoratet

             Dok.beskr: SØKNAD OM TILSKUDD TIL AKTIVITETSTILTAK FOR Å MOTVIRKE ENSOMHET OG PASSIVITET

 

Lnr:      1425/17                  Regdato:31.01.2017 Arkivkode:234

Saksnr:17/158-2                Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM/HPO/HAA                 Journalenhet:KOM

             Navn:         Helsedirektoratet

             Dok.beskr: DU HAR MOTTATT EN NY FORSENDELSE I ALTINN

 

Lnr:      1426/17                  Regdato:31.01.2017 Arkivkode:467

Saksnr:17/12-6                   Dok.type: /I                 Gradering:U Offl §13

             Saksb:        RÅDM/VIB/KAF                    Journalenhet:KOM

             Navn:         

             Dok.beskr: SØKNAD OM OVERFØRING AV FERIE

 

Lnr:      1427/17                  Regdato:31.01.2017 Arkivkode:GÅRD 118/1

Saksnr:16/718-2                Dok.type: /U               Gradering:

             Saksb:        RÅDM/LMT/RST                   Journalenhet:KOM

             Navn:         Einar Øverland

             Dok.beskr: MELDING OM DELEGERT VEDTAK - PRODUKSJONSTILSKUDD TILBAKEBETALING AV HUSDYRTILSKUDD

 

Lnr:      1431/17                  Regdato:31.01.2017 Arkivkode:L31

Saksnr:17/159-1                Dok.type: /I                 Gradering:

             Saksb:        RÅDM/TEK/EIR                    Journalenhet:KOM

             Navn:         Statens Kartverk

             Dok.beskr: DOKUMENT 16/06599-1 AVVIK MELLOM MATRIKKELEN OG GRUNNBOKA SENDT FRA STATENS KARTVERK

 

Publisert: 2. februar 2017 ▪ Sist endret: 2. februar 2017