Til innholdet

Postliste 10.05.2013

Lnr:       1306/10                   Regdato:10.05.2013  Arkivkode:H47

Saksnr: 09/599-2                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/HPO/HRI                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Helge Aalbu

              Dok.beskr:  OMORGANISERING AV BISTAND I NYE LØKKJBAKKVEIEN

 

Lnr:       2206/13                   Regdato:10.05.2013  Arkivkode:GÅRD 15/5

Saksnr: 12/619-12               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/KVE                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Sigmund Hårstad

              Dok.beskr:  OPPFØLGING AV BRUDD PÅ VILKÅR OM BOPLIKT

 

Lnr:       3338/13                   Regdato:10.05.2013  Arkivkode:417

Saksnr: 13/542-8                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/PWO                Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  LÆRLINGEPLASS IKT-SERVICEFAGET SØKNADSFRIST 12.05.13

 

Lnr:       3339/13                   Regdato:10.05.2013  Arkivkode:MAT 63/128

Saksnr: 13/688-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/EVA                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Geir Presthus

              Dok.beskr:  63/128  OPPFØRING AV CARPORT OG GARASJE, BOLIG

 

Lnr:       3343/13                   Regdato:10.05.2013  Arkivkode:GÅRD 28/7

Saksnr: 13/672-2                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/RST                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Alf Gunnes

              Dok.beskr:  GODKJENNING AV LEIEKONTRAKT - GNR 28 BNR 7

 

Lnr:       3346/13                   Regdato:10.05.2013  Arkivkode:V09

Saksnr: 13/490-2                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/KVE                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

              Dok.beskr:  DIALOGMØTE I RENNEBU KOMMUNE

 

Lnr:       3347/13                   Regdato:10.05.2013  Arkivkode:026 U01

Saksnr: 10/70-11                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM//BHE                           Journalenhet:KOM

              Navn:          Sør-Trøndelag Fylkeskommune

              Dok.beskr:  FW: BLILYST - AVKLARING MED HENSYN TIL AVVIKLING AV PROGRAMPERIODEN

 

Lnr:       3348/13                   Regdato:10.05.2013  Arkivkode:233 Q80

Saksnr: 13/691-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/TDA                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Statens vegvesen

              Dok.beskr:  INVITASJON TIL Å SØKER SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OM MIDLER 2014 - STØTTE TIL LOKALT TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK

 

Lnr:       3349/13                   Regdato:10.05.2013  Arkivkode:GÅRD 31/2

Saksnr: 10/1338-29             Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/KVE                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Per Jostein Stavnebrekk

              Dok.beskr:  KLAGE PÅ VEDTAK MTL-SAK 16/13 DELING AV JORDBRUKSEIENDOM OG SØKNAD OM OPPSETTENDE VIRKNING TILFLYTTINGSDATO

 

Lnr:       3350/13                   Regdato:10.05.2013  Arkivkode:L30

Saksnr: 12/260-8                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/TEK/EIR                     Journalenhet:KOM

              Navn:          Statens kartverk

              Dok.beskr:  RETUR AV TINGLYST DOKUMENET

 

Lnr:       3351/13                   Regdato:10.05.2013  Arkivkode:416

Saksnr: 13/226-53               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/PWO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Marthe Løfshus

              Dok.beskr:  TAKKER JA TIL SOMMERJOBB

 

Lnr:       3352/13                   Regdato:10.05.2013  Arkivkode:416

Saksnr: 13/684-2                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/PWO                Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  21,94% HELSEFAGARBEIDER, HJELPEPLEIER SØKNADSFRIST 27.05.13

 

Lnr:       3353/13                   Regdato:10.05.2013  Arkivkode:B06  

Saksnr: 12/994-60               Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13

              Saksb:         RÅDM/BSK/KHA                   Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  SØKNAD OM SKOLEFRI BERKÅK SKOLE OG RENNEBU UNGDOMSSKOLE 2012/2013  

 

Lnr:       3356/13                   Regdato:10.05.2013  Arkivkode:MAT 150/53

Saksnr: 12/1772-11             Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/IND                  Journalenhet:KOM

              Navn:          Øivind Bakk

              Dok.beskr:  150/53 ANGÅENDE UTSLIPP AV SORT- OG GRÅVANN, BOLIG GRINDAL

 

Lnr:       3357/13                   Regdato:10.05.2013  Arkivkode:461  

Saksnr: 13/474-2                 Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13

              Saksb:         RÅDM/BSK/KHA                   Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  FRAFALL AV FORHÅNDSVARSEL OM SANKSJONOPPFØLGING AV SYKMELDT ARBEIDSTAKER  

 

Lnr:       3358/13                   Regdato:10.05.2013  Arkivkode:MAT 61/2

Saksnr: 12/1589-15             Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/TDA                 Journalenhet:KOM

              Navn:          FMST Postmottak

              Dok.beskr:  SV: 61/2, 61/43, 61/3 - DISPENSASJONSSØKNAD RULLESKILØYPE

 

Lnr:       3359/13                   Regdato:10.05.2013  Arkivkode:H47  

Saksnr: 13/690-1                 Dok.type: /U                Gradering:13 Ofl §13

              Saksb:         RÅDM/HPO/HRI                    Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  ØKT BEMANNING LØKKJBAKKVEIEN 7  

 

Lnr:       3360/13                   Regdato:10.05.2013  Arkivkode:C20

Saksnr: 12/1307-2               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/KVE                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Sør-Trøndelag fylkeskommune

              Dok.beskr:  FRILUFTSLIV - STATUS REGIONALE SATSINGER

 

Lnr:       3361/13                   Regdato:10.05.2013  Arkivkode:MAT 39/1

Saksnr: 13/609-2                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/IND                  Journalenhet:KOM

              Navn:          Fridar Skjerve

              Dok.beskr:  FORELØPIG SVAR - 39/1 39/1 MINDRE ENDRING AV AVLØPSPLAN, ÅNEGGA DELPLAN C NERSKOGEN

 

Lnr:       3363/13                   Regdato:10.05.2013  Arkivkode:233 V70

Saksnr: 13/593-2                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/KVE                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

              Dok.beskr:  PROSJEKT "LENSA 2013 - 2015"

 

Lnr:       3364/13                   Regdato:10.05.2013  Arkivkode:K01

Saksnr: 09/1434-11             Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/IKS                     Journalenhet:KOM

              Navn:          Rennebu Grus v/Torstein Engen

              Dok.beskr:  KJØREBOK FOR VINTERSESONGEN 2012 - 2013

 

Lnr:       3365/13                   Regdato:10.05.2013  Arkivkode:K01

Saksnr: 10/1195-8               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/IKS                     Journalenhet:KOM

              Navn:          Bjarne Konrad Toset

              Dok.beskr:  KJØREBOK FOR VINTERSESONGEN 2012-2013

 

Lnr:       3368/13                   Regdato:10.05.2013  Arkivkode:MAT 245/1

Saksnr: 13/693-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/                         Journalenhet:KOM

              Navn:          Joramo & Tørset Bygg AS

              Dok.beskr:  245/1 SØKNAD OM  OPPFØRING AV BOLIG M/GARASJE KROKBEKKEN

 

Lnr:       3369/13                   Regdato:10.05.2013  Arkivkode:411

Saksnr: 13/512-5                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/PWO                Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  MELDING OM DELEGERT VEDTAK TILSETTING - RENHOLDER

 

Lnr:       3370/13                   Regdato:10.05.2013  Arkivkode:411

Saksnr: 13/512-6                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/PWO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Therese Loktu

              Dok.beskr:  TILSETTINGSBREV

 

Lnr:       3371/13                   Regdato:10.05.2013  Arkivkode:V83

Saksnr: 13/123-3                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/KVE                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Asbjørn Stavne

              Dok.beskr:  SØKNAD OM  ENKEL DRIFTSVEI PÅ EIENDOMMEN 33/1 ASBJØRN STAVNE

 

Publisert: 14. mai 2013 ▪ Sist endret: 14. mai 2013