Til innholdet

Postliste 14.05.2013

Lnr:       3421/13                   Regdato:14.05.2013  Arkivkode:411

Saksnr: 13/498-9                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/PWO                Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  MELDING OM DELEGERT VEDTAK - 50% FAST AKTIVITØR

 

Lnr:       3422/13                   Regdato:14.05.2013  Arkivkode:K01

Saksnr: 09/1408-11             Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/IKS                     Journalenhet:KOM

              Navn:          Ivar Næverdal

              Dok.beskr:  KJØREBOK FOR VINTERSESONGEN 2012/2013

 

Lnr:       3423/13                   Regdato:14.05.2013  Arkivkode:K01

Saksnr: 09/1437-12             Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/IKS                     Journalenhet:KOM

              Navn:          Torbjørn Sanden

              Dok.beskr:  KJØREBOK FOR VINTERSESONGEN 2012/2013

 

Lnr:       3424/13                   Regdato:14.05.2013  Arkivkode:K01

Saksnr: 09/1421-10             Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/IKS                     Journalenhet:KOM

              Navn:          Kristian Aasbakk

              Dok.beskr:  KJØREBOK FOR VINTERSESONGEN 2012/2013

 

Lnr:       3425/13                   Regdato:14.05.2013  Arkivkode:K01

Saksnr: 09/1405-12             Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/IKS                     Journalenhet:KOM

              Navn:          Grindal Transport & Hytteservice v/Håvard Reitås/Arild Stene

              Dok.beskr:  KJØREBOK FOR VINTERSESONGEN 2012/2013

 

Lnr:       3428/13                   Regdato:14.05.2013  Arkivkode:B06  

Saksnr: 12/994-61               Dok.type: /U                Gradering:13 Ofl §13

              Saksb:         RÅDM/BSK/KHA                   Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  SVAR - SØKNAD OM SKOLEFRI  

 

Lnr:       3429/13                   Regdato:14.05.2013  Arkivkode:MAT 103/18

Saksnr: 13/699-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/                         Journalenhet:KOM

              Navn:          Paal Aagaard

              Dok.beskr:  103/18  SØKNAD OM OPPFØRING AV UTHUS OG RIVING AV CAMPINGHYTTE

 

Lnr:       3431/13                   Regdato:14.05.2013  Arkivkode:MAT 21/54

Saksnr: 10/1394-6               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/EVA                 Journalenhet:KOM

              Navn:          John Olav Vognill

              Dok.beskr:  FERDIGATTEST - 21/54  GRØFT FOR VANNLEDNING, FRITIDSBOLIG SØRØYÅSEN, NERSKOGEN

 

Lnr:       3432/13                   Regdato:14.05.2013  Arkivkode:V07

Saksnr: 13/700-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM//BHE                           Journalenhet:KOM

              Navn:          Rennebu Utmarksråd

              Dok.beskr:  REINDRIFT I TROLLHEIMEN - UTTALELSE FRA UTMARKSRÅDET

 

Lnr:       3433/13                   Regdato:14.05.2013  Arkivkode:M41

Saksnr: 13/702-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/TEK/AME                   Journalenhet:KOM

              Navn:          Kvikne-Rennebu kraftlag AL

              Dok.beskr:  FORHANDSVARSEL  ELTILSYN OG TILSYNSRAPPORT

 

Lnr:       3434/13                   Regdato:14.05.2013  Arkivkode:MAT 49/1

Saksnr: 11/174-5                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/EVA                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Magne Jostein Hoel

              Dok.beskr:  49/1 - TILTAKET FERDIG

 

Lnr:       3436/13                   Regdato:14.05.2013  Arkivkode:MAT 14/1

Saksnr: 09/1545-103           Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/TDA                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Tore Brurok

              Dok.beskr:  14/1 REGULERINGSPLAN FOR SVARTHAMRAN HYTTEOMRÅDE NERSKOGEN

 

Lnr:       3437/13                   Regdato:14.05.2013  Arkivkode:471

Saksnr: 13/703-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/PWO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Nina Sand Dragset

              Dok.beskr:  OPPSIGELSE AV STILLING

 

Lnr:       3438/13                   Regdato:14.05.2013  Arkivkode:252 U71  

Saksnr: 13/253-4                 Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13

              Saksb:         RÅDM/STAB/SVI                   Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  RETUR AV TINGLYST DOKUMENT  

 

Lnr:       3439/13                   Regdato:14.05.2013  Arkivkode:573  

Saksnr: 13/704-1                 Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13

              Saksb:         RÅDM/STAB/TSM                 Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  INNVILGET UFØREPENSJON  

 

Lnr:       3440/13                   Regdato:14.05.2013  Arkivkode:MAT 21/128

Saksnr: 11/201-7                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/EVA                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Bente-Eva Rasmussen Ulfsnes

              Dok.beskr:  21/128 TILBAKEMELDING OM FERDIG TILBYGG

 

Lnr:       3442/13                   Regdato:14.05.2013  Arkivkode:MAT 106/9

Saksnr: 13/706-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/IND                  Journalenhet:KOM

              Navn:          Henrik Krovoll

              Dok.beskr:  106/9  SØKNAD OM TILBYGG TIL BOLIG

 

Lnr:       3443/13                   Regdato:14.05.2013  Arkivkode:MAT 140/19

Saksnr: 13/663-3                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/EVA                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Arne H Dahl

              Dok.beskr:  SAKSUTSKRIFT MED BYGGETILLATELSE - 140/19  OPPFØRING AV VEDBOD - FRITIDSBOLIG

 

Lnr:       3444/13                   Regdato:14.05.2013  Arkivkode:K01

Saksnr: 09/1418-11             Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/IKS                     Journalenhet:KOM

              Navn:          Kjell Sæther

              Dok.beskr:  KJØREBOK FOR VINTERSESONGEN 2012/2013

 

Lnr:       3446/13                   Regdato:14.05.2013  Arkivkode:K01

Saksnr: 09/1420-10             Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/IKS                     Journalenhet:KOM

              Navn:          Knut Haugen/Arnt Haugen

              Dok.beskr:  KJØREBOK FOR VINTERSESONGEN 2012 - 2013

 

Lnr:       3447/13                   Regdato:14.05.2013  Arkivkode:461 

Saksnr: 13/639-2                 Dok.type: /U                Gradering:13 Ofl §13

              Saksb:         RÅDM/STAB/PWO                Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  OPPFØLGINGSPLAN VED SYKEMELDING  

 

Lnr:       3448/13                   Regdato:14.05.2013  Arkivkode:411

Saksnr: 13/498-10               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/PWO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Mona Sørum

              Dok.beskr:  TILSETTINGSBREV

 

Lnr:       3449/13                   Regdato:14.05.2013  Arkivkode:MAT 156/1

Saksnr: 13/614-5                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/EVA                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Arnfinn Folkmar Brevik

              Dok.beskr:  FWD: OPPDATERT SAKSDATA SITUASJONSKART SAK 13/614 FRITIDSBOLIG VAULAN HYTTEGREND

 

Lnr:       3451/13                   Regdato:14.05.2013  Arkivkode:412

Saksnr: 13/464-24               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/PWO                Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  MELDING OM DELEGERT VEDTAK - 2 SOMMERJOBBER VED VOLL BARNEHAGE

 

Lnr:       3453/13                   Regdato:14.05.2013  Arkivkode:X01

Saksnr: 12/635-9                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/KUL/ASN                   Journalenhet:KOM

              Navn:          Tora Husan

              Dok.beskr:  STEMMERETTSJUBILEET 2013

 

Lnr:       3456/13                   Regdato:14.05.2013  Arkivkode:412

Saksnr: 13/463-46               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/PWO                Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  MELDING OM DELEGERT VEDTAK  - 11 SOMMERJOBBER VED TEKNISK DRIFT

 

Lnr:       3457/13                   Regdato:14.05.2013  Arkivkode:MAT 107/45

Saksnr: 13/491-5                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/IKS                     Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - BEHANDLINGSGEBYR

 

Lnr:       3458/13                   Regdato:14.05.2013  Arkivkode:412

Saksnr: 13/461-43               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/PWO                Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  MELDING OM DELEGERT VEDTAK - 6 SOMMERJOBBER VED INNSET OG VONHEIM BARNEHAGE

 

Lnr:       3460/13                   Regdato:14.05.2013  Arkivkode:411

Saksnr: 13/687-3                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/PWO                Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  INTERN UTLYSNING: 2 AVDELINGSSYKEPLEIERE 100% RENNEBU SYKEHJEM SØKNADSFRIST 21.05.2013

 

Publisert: 16. mai 2013 ▪ Sist endret: 16. mai 2013