Til innholdet

Postliste 21.05.2013

Lnr:       3405/13                   Regdato:21.05.2013  Arkivkode:MAT 62/248

Saksnr: 07/1441-16             Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/IND                  Journalenhet:KOM

              Navn:          'Oddvar Rise'

              Dok.beskr:  RE: BRUKSAREAL BOLIG

 

Lnr:       3560/13                   Regdato:21.05.2013  Arkivkode:223

Saksnr: 13/429-4                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/KUL/ASN                   Journalenhet:KOM

              Navn:          Rennebu Arbeiderparti

              Dok.beskr:  MELDING OM POLITISK VEDTAK - SØKNAD OM STØTTE TIL 1. MAI ARRANGEMENT 2013

 

Lnr:       3561/13                   Regdato:21.05.2013  Arkivkode:223

Saksnr: 13/517-4                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/KUL/ASN                   Journalenhet:KOM

              Navn:          4H Sør-Trøndelag

              Dok.beskr:  MELDING OM POLITISK VEDTAK - STØTTE TIL SKOLERING AV VOKSNE FRIVILLIGE I RENNEBU KOMUNE

 

Lnr:       3562/13                   Regdato:21.05.2013  Arkivkode:223

Saksnr: 13/518-4                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/KUL/ASN                   Journalenhet:KOM

              Navn:          4H Sør-Trøndelag

              Dok.beskr:  MELDING OM POLITISK VEDTAK - STØTTE TIL ORGANISASJONSOPPLÆRING I 4H SØR-TRØNDELAG

 

Lnr:       3563/13                   Regdato:21.05.2013  Arkivkode:223

Saksnr: 13/236-11               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/KUL/ASN                   Journalenhet:KOM

              Navn:          Normisjons Ungdomsforening Rennebu

              Dok.beskr:  MELDING OM POLITISK VEDTAK - KULTURMIDLER 2013

 

Lnr:       3564/13                   Regdato:21.05.2013  Arkivkode:C21

Saksnr: 13/487-5                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/KUL/ASN                   Journalenhet:KOM

              Navn:          Rennebu idrettsråd

              Dok.beskr:  MELDING OM POLITISK VEDTAK - FORDELING AV MIDLER TIL IDRETTSFORMÅL 2013

 

Lnr:       3565/13                   Regdato:21.05.2013  Arkivkode:C20

Saksnr: 13/585-4                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/KUL/ASN                   Journalenhet:KOM

              Navn:          Sør-Trøndelag fylkeskommune

              Dok.beskr:  MELDING OM POLITISK VEDTAK - FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV I SØR-TRØNDELAG.  MÅL OG RETNINGSLINJER FOR A... 2013-2016 HØRING

 

Lnr:       3567/13                   Regdato:21.05.2013  Arkivkode:223

Saksnr: 13/595-5                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/KUL/ASN                   Journalenhet:KOM

              Navn:          Røros videregående skole

              Dok.beskr:  MELDING OM POLITISK VEDTAK - FORPROSJEKT FOR "SAMENES HUS PÅ RØROS"

 

Lnr:       3568/13                   Regdato:21.05.2013  Arkivkode:A22

Saksnr: 12/1459-10             Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM//LHE                            Journalenhet:KOM

              Navn:          Rektor Voll skole

              Dok.beskr:  MELDING OM POLITISK VEDTAK - SØKNAD OM UTVIDELSE AV SFO-TILBUDET VED VOLL OG INNSET BARNESKOLE

 

Lnr:       3569/13                   Regdato:21.05.2013  Arkivkode:131 K70

Saksnr: 13/719-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/KVE                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Sør-Trøndelag fylkeskommune

              Dok.beskr:  ORIENTERING OM VIKTIGE FRISTER I VANNFORSKRIFTSARBEID 2013 OG 2014

 

Lnr:       3570/13                   Regdato:21.05.2013  Arkivkode:411

Saksnr: 13/498-11               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/PWO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Mona Sørum

              Dok.beskr:  MOTTAR STILLINGEN

 

Lnr:       3571/13                   Regdato:21.05.2013  Arkivkode:412

Saksnr: 13/461-44               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/PWO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Sigrid Belsvik

              Dok.beskr:  TAKKER JA TIL STILLINGEN

 

Lnr:       3572/13                   Regdato:21.05.2013  Arkivkode:K01

Saksnr: 09/1422-13             Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/IKS                     Journalenhet:KOM

              Navn:          Kåre Inge Nygård

              Dok.beskr:  KJØREBOK FOR VINTERSESONGEN 2012 - 2013

 

Lnr:       3573/13                   Regdato:21.05.2013  Arkivkode:K01

Saksnr: 09/1415-11             Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/IKS                     Journalenhet:KOM

             Navn:          John Olav Vognild/Joar Vognild

              Dok.beskr:  KJØREBOK FOR VINTERSESONGEN 2012 - 2013

 

Lnr:       3574/13                   Regdato:21.05.2013  Arkivkode:076

Saksnr: 13/720-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/NIR                  Journalenhet:KOM

              Navn:          Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

              Dok.beskr:  DRONNING SONJAS SKOLEPRIS 2013

 

Lnr:       3575/13                   Regdato:21.05.2013  Arkivkode:412

Saksnr: 13/465-38               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/PWO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Kirsti Solemsmo

              Dok.beskr:  TAKKER JA TIL SOMMERJOBB

 

Lnr:       3576/13                   Regdato:21.05.2013  Arkivkode: Uoff. ofl §13

Saksnr: 13/551-3                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/IKS                     Journalenhet:KOM

              Navn:          Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

              Dok.beskr:  DISPENSASJON FRA KRAVET OM NÆRINGSINNTEKT

 

Lnr:       3579/13                   Regdato:21.05.2013  Arkivkode:233

Saksnr: 12/1146-9               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Helfo Helseøkonomiforvaltningen

              Dok.beskr:  REFUSJON FRA HELFO - FASTLØNNA LEGER

 

Lnr:       3581/13                   Regdato:21.05.2013  Arkivkode:570  

Saksnr: 10/1351-5               Dok.type: /I                  Gradering:P Ofl §5a, fvl §13

              Saksb:         RÅDM/STAB/TSM                 Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  PENSJON FRA KLP  

 

Lnr:       3582/13                   Regdato:21.05.2013  Arkivkode:412

Saksnr: 13/465-40               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/PWO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Tormod Bergsrønning

              Dok.beskr:  TAKKER JA TIL SOMMERJOBB

 

Lnr:       3583/13                   Regdato:21.05.2013  Arkivkode:PLAN 2012004

Saksnr: 12/1343-28             Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/TDA                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Reindriftsforvaltningen Sør-Trøndelag/Hedmark

              Dok.beskr:  2012004 - 32/1  HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN - DELPLAN MARKSTUGGUENGET

 

Lnr:       3584/13                   Regdato:21.05.2013  Arkivkode:MAT 29/28

Saksnr: 12/1005-3               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/IND                  Journalenhet:KOM

              Navn:          Tormod Kjensjord

              Dok.beskr:  29/28 ANG. GJERDE PÅ FRITIDSEIENDOM SØRØYÅSEN, NERSKOGEN

 

Lnr:       3586/13                   Regdato:21.05.2013  Arkivkode:K01

Saksnr: 09/1414-10             Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/IKS                     Journalenhet:KOM

              Navn:          John Olav Halgunset

              Dok.beskr:  KJØREBOK FOR VINTERSESONGEN 2012 - 2013

 

Lnr:       3587/13                   Regdato:21.05.2013  Arkivkode:K01

Saksnr: 09/1395-10             Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/IKS                     Journalenhet:KOM

              Navn:          Arne Egil Botnan

              Dok.beskr:  KJØREBOK FOR VINTERSESONGEN 2012 - 2013

 

Lnr:       3589/13                   Regdato:21.05.2013  Arkivkode:MAT 63/243

Saksnr: 13/696-5                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/IND                  Journalenhet:KOM

              Navn:          Kjell Henning Havdal og Trond Smeplass

              Dok.beskr:  63/243 - MERKNAD TIL NABOVARSEL

 

Lnr:       3590/13                   Regdato:21.05.2013  Arkivkode:123 K12

Saksnr: 09/1753-39             Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/KVE                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Sør-Trøndelag fylkeskommune

              Dok.beskr:  ENDRING GRENSE ØIASÆTERDALEN

 

Lnr:       3591/13                   Regdato:21.05.2013  Arkivkode:MAT 39/21

Saksnr: 13/721-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/                         Journalenhet:KOM

              Navn:          Sande hus og hytter as

              Dok.beskr:  39/21  SØKNAD OM OPPFØRING AV TILBYGG, FRITIDSBOLIG

 

Lnr:       3592/13                   Regdato:21.05.2013  Arkivkode:MAT 150/39

Saksnr: 13/8-13                    Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KGU                Journalenhet:KOM

              Navn:          John Håkon Hoset

              Dok.beskr:  150/39 SALG AV AREAL PÅ GRINDAL

 

Lnr:       3593/13                   Regdato:21.05.2013  Arkivkode:416

Saksnr: 13/514-9                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/PWO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Trond-Brage Kosberg

              Dok.beskr:  TAKKER JA TIL STILLING

 

Lnr:       3595/13                   Regdato:21.05.2013  Arkivkode:PLAN 2010015

Saksnr: 09/1545-104           Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/TDA                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Harald Wold

              Dok.beskr:  KLAGE PÅ REGULERINGSPLAN

 

Lnr:       3597/13                   Regdato:21.05.2013  Arkivkode:MAT 21/350

Saksnr: 12/1168-7               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/IND                  Journalenhet:KOM

              Navn:          Beate Wiig Talseth og Jan-Erik Talseth

              Dok.beskr:  FERDIGATTEST AVLØPSANLEGG/UTSLIPPSTILLATELSE - 21/350  SORT- OG GRÅVANN, FRITIDSBOLIG NERSKOGEN

 

Lnr:       3604/13                   Regdato:21.05.2013  Arkivkode:MAT 61/173

Saksnr: 13/678-2                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/TDA                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Rennebu kommune v/ enhet for teknisk drift

              Dok.beskr:  61/173  SØKNAD OM DISPENSASJON FOR UTVIDELSE AV PARKERINGSPLASS GAMLE KONGEVEI 39

 

Lnr:       3607/13                   Regdato:21.05.2013  Arkivkode:GÅRD 207/1

Saksnr: 13/616-5                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/KVE                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Dagrun Børsting Stråbø og Oddmund Stråbø

              Dok.beskr:  MELDING OM POLITISK VEDTAK - KONSESJON FOR ERVERV FOR FAST EIENDOM DAGRUN BØRSTING STRÅBØ OG ODDMUND STRÅBØ

 

Lnr:       3608/13                   Regdato:21.05.2013  Arkivkode:GÅRD 138/7 16/9

Saksnr: 13/285-4                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/KVE                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Edel Anne Jorunn Grødal

              Dok.beskr:  MELDING OM POLITISK VEDTAK - SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV FAST EIENDOM EDEL ANNE JORUNN GRØDAL OG ANNY ELINE GRANALI AJAATOUR

 

Lnr:       3611/13                   Regdato:21.05.2013  Arkivkode:PLAN 2010018

Saksnr: 13/239-9                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/TDA                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Åsen Hyttegrend

              Dok.beskr:  MELDING OM POLITISK VEDTAK - 2010018 - 96/1 - ENDRING AV REGULERINGSPLAN ÅSEN HYTTEGREND

 

Lnr:       3613/13                   Regdato:21.05.2013  Arkivkode:233 K47

Saksnr: 12/119-17               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/EUL                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Brit Eldrid Barstad

              Dok.beskr:  AKSEPT AV TILSAGN

 

Lnr:       3615/13                   Regdato:21.05.2013  Arkivkode:F30

Saksnr: 13/724-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM//BHE                           Journalenhet:KOM

              Navn:          Placement as

              Dok.beskr:  MOTTKELSE, OPPFØLGING OG INTEGRERING AV NYE INNBYGGERE

 

Lnr:       3616/13                   Regdato:21.05.2013  Arkivkode:416

Saksnr: 13/684-3                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/PWO                Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  21,94% HELSEFAGARBEIDER, HJELPEPLEIER SØKNADSFRIST 27.05.13

 

Lnr:       3617/13                   Regdato:21.05.2013  Arkivkode:412

Saksnr: 13/715-2                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/PWO                Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  FERIEVIKARER PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN SOMMEREN 2013 -  2.GANGS UTLYSNING UTVIDET SØKNADSFRIST 01.06.2013

 

Lnr:       3618/13                   Regdato:21.05.2013  Arkivkode:411

Saksnr: 13/687-8                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/PWO                Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  INTERN UTLYSNING: 2 AVDELINGSSYKEPLEIERE 100% RENNEBU SYKEHJEM SØKNADSFRIST 21.05.2013

 

Lnr:       3619/13                   Regdato:21.05.2013  Arkivkode:411

Saksnr: 13/687-9                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/PWO                Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  INTERN UTLYSNING: 2 AVDELINGSSYKEPLEIERE 100% RENNEBU SYKEHJEM SØKNADSFRIST 21.05.2013

 

Lnr:       3629/13                   Regdato:21.05.2013  Arkivkode:412

Saksnr: 13/461-45               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/PWO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Nora Skamfer

              Dok.beskr:  TAKKER JA TIL SOMMERJOBB

 

Lnr:       3630/13                   Regdato:21.05.2013  Arkivkode:412

Saksnr: 13/461-46               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/PWO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Anders Vinsnesbakk

              Dok.beskr:  BEKREFTELSE SOMMERJOBB

 

Lnr:       3633/13                   Regdato:21.05.2013  Arkivkode:412

Saksnr: 13/463-52               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/PWO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Anita Haugen Olsen

              Dok.beskr:  TAKKER JA TIL SOMMERJOBBEN

 

Publisert: 23. mai 2013 ▪ Sist endret: 23. mai 2013