Til innholdet

Postliste 24.05.2013

Lnr:       3624/13                   Regdato:24.05.2013  Arkivkode:416

Saksnr: 13/513-10               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/PWO                Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  MELDING OM DELEGERT VEDTAK  - LÆRER INNTIL 260% VIKARIAT VED BERKÅK SKOLE/RENNEBU UNGDOMSSKOLE

 

Lnr:       3680/13                   Regdato:24.05.2013  Arkivkode:416

Saksnr: 13/513-11               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/PWO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Randi Fossmo

              Dok.beskr:  TILSETTINGSBREV

 

Lnr:       3682/13                   Regdato:24.05.2013  Arkivkode:MAT 188/26

Saksnr: 12/1384-6               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/EVA                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Joramo @ Tørset Bygg A/S

              Dok.beskr:  188/26  SØKNAD OM FERDIGATTEST HOLTET SØNDRE

 

Lnr:       3683/13                   Regdato:24.05.2013  Arkivkode:416

Saksnr: 13/513-12               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/PWO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Ronny Martinsen

              Dok.beskr:  TILSETTINGSBREV

 

Lnr:       3684/13                   Regdato:24.05.2013  Arkivkode:N06  

Saksnr: 13/714-4                 Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13

              Saksb:         RÅDM//LHE                            Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  MELDING OM FLYTTING OG BEHOV FOR SKOLESKYSS  

 

Lnr:       3685/13                   Regdato:24.05.2013  Arkivkode:416

Saksnr: 13/513-13               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/PWO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Martha Ellen Herrem

              Dok.beskr:  TILSETTINGSBREV

 

Lnr:       3687/13                   Regdato:24.05.2013  Arkivkode:217  

Saksnr: 13/731-1                 Dok.type: /I                  Gradering:18 Ofl §18

              Saksb:         RÅDM//BHE                           Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  FORVALTNINGSREVISJON OM BARNEFATTIGDOM - SPØRREUNDERSØKELSE I KOMMUNENE

 

Lnr:       3689/13                   Regdato:24.05.2013  Arkivkode:223 C03

Saksnr: 13/732-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KGU                Journalenhet:KOM

              Navn:          Nerskogskonserten

              Dok.beskr:  SØKNAD OM MARKEDSFØRINGSTILSKUDD TIL PROSJEKT NERSKOGSKONSERTEN 2013

 

Lnr:       3693/13                   Regdato:24.05.2013  Arkivkode:411

Saksnr: 13/733-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/PWO                Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  UTLYSNINGSTEKST

 

Lnr:       3695/13                   Regdato:24.05.2013  Arkivkode:416

Saksnr: 13/735-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/PWO                Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  UTLYSNINGSTEKST

 

Lnr:       3696/13                   Regdato:24.05.2013  Arkivkode:GÅRD 201/3

Saksnr: 13/736-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/KVE                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Jan Ove Myrbekk

              Dok.beskr:  SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM

 

Lnr:       3697/13                   Regdato:24.05.2013  Arkivkode:A22  

Saksnr: 13/737-1                 Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13

              Saksb:         RÅDM/BSK/KHA                   Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  FORPLIKTENDE PÅMELDING TIL SFO VED BERKÅK SKOLE 2013/2014  

 

Lnr:       3698/13                   Regdato:24.05.2013  Arkivkode:A22  

Saksnr: 13/737-2                 Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13

              Saksb:         RÅDM/BSK/KHA                   Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  FORPLIKTENDE PÅMELDING TIL SFO VED BERKÅK SKOLE 2013/2014  

 

Lnr:       3702/13                   Regdato:24.05.2013  Arkivkode:A22  

Saksnr: 13/737-3                 Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13

              Saksb:         RÅDM/BSK/KHA                   Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  FORPLIKTENDE PÅMELDING TIL SFO VED BERKÅK SKOLE 2013/2014  

 

Lnr:       3703/13                   Regdato:24.05.2013  Arkivkode:A22  

Saksnr: 13/737-4                 Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13

              Saksb:         RÅDM/BSK/KHA                   Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  FORPLIKTENDE PÅMELDING TIL SFO VED BERKÅK SKOLE 2013/2014  

 

Lnr:       3704/13                   Regdato:24.05.2013  Arkivkode:A22  

Saksnr: 13/737-5                 Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13

              Saksb:         RÅDM/BSK/KHA                   Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  FORPLIKTENDE PÅMELDING TIL SFO VED BERKÅK SKOLE 2013/2014  

 

Lnr:       3705/13                   Regdato:24.05.2013  Arkivkode:A22  

Saksnr: 13/737-6                 Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13

              Saksb:         RÅDM/BSK/KHA                   Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  FORPLIKTENDE PÅMELDING TIL SFO VED BERKÅK SKOLE 2013/2014  

 

Lnr:       3706/13                   Regdato:24.05.2013  Arkivkode:A22  

Saksnr: 13/737-7                 Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13

              Saksb:         RÅDM/BSK/KHA                   Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  FORPLIKTENDE PÅMELDING TIL SFO VED BERKÅK SKOLE 2013/2014  

 

Lnr:       3707/13                   Regdato:24.05.2013  Arkivkode:A22  

Saksnr: 13/737-8                 Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13

              Saksb:         RÅDM/BSK/KHA                   Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  FORPLIKTENDE PÅMELDING TIL SFO VED BERKÅK SKOLE 2013/2014  

 

Lnr:       3708/13                   Regdato:24.05.2013  Arkivkode:A22  

Saksnr: 13/737-9                 Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13

              Saksb:         RÅDM/BSK/KHA                   Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  FORPLIKTENDE PÅMELDING TIL SFO VED BERKÅK SKOLE 2013/2014  

 

Lnr:       3709/13                   Regdato:24.05.2013  Arkivkode:A22  

Saksnr: 13/737-10               Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13

              Saksb:         RÅDM/BSK/KHA                   Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  FORPLIKTENDE PÅMELDING TIL SFO VED BERKÅK SKOLE 2013/2014  

 

Lnr:       3710/13                   Regdato:24.05.2013  Arkivkode:A22  

Saksnr: 13/737-11               Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13

              Saksb:         RÅDM/BSK/KHA                   Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  FORPLIKTENDE PÅMELDING TIL SFO VED BERKÅK SKOLE 2013/2014  

 

Lnr:       3711/13                   Regdato:24.05.2013  Arkivkode:A22  

Saksnr: 13/737-12               Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13

              Saksb:         RÅDM/BSK/KHA                   Journalenhet:KOM

              Navn:              

              Dok.beskr:  FORPLIKTENDE PÅMELDING TIL SFO VED BERKÅK SKOLE 2013/2014  

 

Lnr:       3712/13                   Regdato:24.05.2013  Arkivkode:223

Saksnr: 13/4-16                    Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KGU                Journalenhet:KOM

              Navn:          Smiso - Senter for incest og seksuelle overgrep Sør-Trøndela

              Dok.beskr:  VEDR. DERES FORESPØRSEL OM EKSTRA TILSKUDD

 

Lnr:       3715/13                   Regdato:24.05.2013  Arkivkode:G31

Saksnr: 13/729-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LFH/AOP                   Journalenhet:KOM

              Navn:          Helse- og omsorgsdepartementet og   

                                   Samferdselsdepartementet

              Dok.beskr:  FORVALTNING AV SAKER KNYTTET TIL STRÅLING/ELEKTROMAGNETISKE FELT

 

Lnr:       3716/13                   Regdato:24.05.2013  Arkivkode:V70 &13

Saksnr: 13/738-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/KVE                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

              Dok.beskr:  RAPPORT OM SKOGBRUKSPLANLEGGING - INVITASJON TIL MERKNADER

 

Lnr:       3717/13                   Regdato:24.05.2013  Arkivkode:V74

Saksnr: 13/739-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/KVE                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

              Dok.beskr:  MELDING OM SKOGTRÆRNES BLOMSTRING OG FRØSETTING

 

Lnr:       3718/13                   Regdato:24.05.2013  Arkivkode:PLAN 2010015

Saksnr: 09/1545-105           Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/TDA                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Waldemar Blumer

              Dok.beskr:  KLAGE - REGULERINGSPLAN FOR SVARTHAMRAN HYTTEOMRÅDE, NERSKOGEN.

 

Lnr:       3719/13                   Regdato:24.05.2013  Arkivkode:MAT 46/3

Saksnr: 13/740-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/EVA                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Erling Hansen

              Dok.beskr:  46/3  SØKNAD OM OPPFØRING AV TILBYGG, BOLIG

 

Lnr:       3721/13                   Regdato:24.05.2013  Arkivkode:MAT 63/109

Saksnr: 13/741-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/                         Journalenhet:KOM

              Navn:          Kjetil Ytterhus

              Dok.beskr:  63/109  SØKNAD OM OPPFØRING AV TILBYGG, BOLIG KOSBERGVEIEN

 

Lnr:       3723/13                   Regdato:24.05.2013  Arkivkode:B06  

Saksnr: 12/994-64               Dok.type: /U                Gradering:13 Ofl §13

              Saksb:         RÅDM/NSK/BSM                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  SVAR - SØKNAD OM SKOLEFRI  

 

Lnr:       3729/13                   Regdato:24.05.2013  Arkivkode:412

Saksnr: 13/715-4                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/PWO                Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  FERIEVIKARER PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN SOMMEREN 2013 -  2.GANGS UTLYSNING UTVIDET SØKNADSFRIST 01.06.2013

 

Lnr:       3747/13                   Regdato:24.05.2013  Arkivkode:223

Saksnr: 13/24-4                    Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/EUL                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Trond Jære

              Dok.beskr:  SØKNAD TIL BLILYST:)

 

Publisert: 28. mai 2013 ▪ Sist endret: 28. mai 2013