Til innholdet

Postliste 28.05.2013

Lnr:       3430/13                   Regdato:28.05.2013  Arkivkode:GÅRD 24/1

Saksnr: 13/573-4                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/EUL                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Terje Uv

              Dok.beskr:  VEDLEGG TIL SØKNAD OM GENERASJONSSKIFTE

 

Lnr:       3776/13                   Regdato:28.05.2013  Arkivkode:GÅRD 50/2

Saksnr: 13/752-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/KVE                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Jan Arve Nyberg

              Dok.beskr:  SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM

 

Lnr:       3781/13                   Regdato:28.05.2013  Arkivkode:GÅRD 183/1

Saksnr: 09/1683-13             Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/KVE                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Anders M. Tronshaug

              Dok.beskr:  MELDING OM DELEGERT VEDTAK - TILLATELSE TIL NYDYRKING

 

Lnr:       3792/13                   Regdato:28.05.2013  Arkivkode:MAT 98/3

Saksnr: 13/754-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/TDA                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Eye as

              Dok.beskr:  98/3 - DELING AV GRUNNEIENDOM, LANGKLOPP FJELLGREND GISNÅSEN

 

Lnr:       3793/13                   Regdato:28.05.2013  Arkivkode:MAT 126/27

Saksnr: 13/755-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/                         Journalenhet:KOM

              Navn:          Jørgen Bårdli

              Dok.beskr:  126/27  SØKNAD OM OPPFØRING AV UTHUS/LAGERPLASS, FRITIDSBOLIG ÅNEGGA SØR

 

Lnr:       3795/13                   Regdato:28.05.2013  Arkivkode:MAT 21/344

Saksnr: 13/756-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/                         Journalenhet:KOM

              Navn:          Lund Hyttebygg AS

              Dok.beskr:  21/344  SØKNAD OM  OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG NERSKOGEN

 

Lnr:       3796/13                   Regdato:28.05.2013  Arkivkode:MAT 21/344

Saksnr: 13/757-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/                         Journalenhet:KOM

              Navn:          Drugudal & Sanden Maskin AS

              Dok.beskr:  21/344 SØKNAD OM  UTSLIPP AV SORT- OG GRÅVANN, FRITIDSBOLIG NERSKOGEN

 

Lnr:       3798/13                   Regdato:28.05.2013  Arkivkode:GÅRD 104/2

Saksnr: 11/1530-8               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/EUL                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Innovasjon Norge

              Dok.beskr:  FRISTFORLENGELSE

 

Lnr:       3799/13                   Regdato:28.05.2013  Arkivkode:K01

Saksnr: 09/1519-11             Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/IKS                     Journalenhet:KOM

              Navn:          Gunnar Sanden

              Dok.beskr:  KJØREBOK FOR VINTERSESONGEN 2012 - 2013  

 

Lnr:       3800/13                   Regdato:28.05.2013  Arkivkode:K01

Saksnr: 09/1436-12             Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/IKS                     Journalenhet:KOM

              Navn:          Terje Frøseth

              Dok.beskr:  KJØREBOK FOR VINTERSESONGEN 2012/2013  

 

Lnr:       3801/13                   Regdato:28.05.2013  Arkivkode:MAT 103/18

Saksnr: 13/699-3                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/IND                  Journalenhet:KOM

              Navn:          Paal Aagaard

              Dok.beskr:  FORELØPIG SVAR - 103/18  OPPFØRING AV UTHUS OG RIVING CAMPINGHYTTE GRINDSTUGGU

 

Lnr:       3802/13                   Regdato:28.05.2013  Arkivkode:A22  

Saksnr: 13/737-13               Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13

              Saksb:         RÅDM/BSK/KHA                   Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  FORPLIKTENDE PÅMELDING TIL SFO VED BERKÅK SKOLE 2013/2014  

 

Lnr:       3804/13                   Regdato:28.05.2013  Arkivkode:GÅRD 14/3

Saksnr: 13/758-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/RST                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Svein Gunnes

              Dok.beskr:  14/3 AVTALE OM LEIE AV JORD - KONTRAKT

 

Lnr:       3805/13                   Regdato:28.05.2013  Arkivkode:GÅRD 130/1

Saksnr: 13/640-3                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/EUL                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Laila Betten Morgan

              Dok.beskr:  BEKREFTELSE PÅ MOTTATT SØKNAD - INNOVASJON NORGE

 

Lnr:       3806/13                   Regdato:28.05.2013  Arkivkode:416

Saksnr: 13/513-15               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/PWO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Randi Fossmo

              Dok.beskr:  TAKKER JA TIL STILLING

 

Lnr:       3808/13                   Regdato:28.05.2013  Arkivkode:PLAN 2013006

Saksnr: 13/634-4                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/ABJ                  Journalenhet:KOM

              Navn:          Fylkesmannen i Sør-trøndelag

              Dok.beskr:  VARSEL OM OPPSTART AV ENDRING AV REGULERINGSPLAN BUVATNET MOTTATT

 

Lnr:       3810/13                   Regdato:28.05.2013  Arkivkode:411

Saksnr: 13/733-3                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/PWO                Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  LOGOPED/ PEDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVER MED FAGANSVAR 50% FAST + VIKARIAT SØKNADSFRIST 06.06.13

 

Lnr:       3811/13                   Regdato:28.05.2013  Arkivkode:MAT 63/219

Saksnr: 13/760-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/EVA                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Tone Lien

              Dok.beskr:  63/219 MELDING OM OPPFØRING AV UTHUS

 

Lnr:       3815/13                   Regdato:28.05.2013  Arkivkode:MAT 128/41

Saksnr: 13/761-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/                         Journalenhet:KOM

              Navn:          Sveinung Løset

              Dok.beskr:  128/41 SØKNAD OM TILBYGG TIL UTHUS ÅNEGGA SØR, NERSKOGEN

 

Lnr:       3816/13                   Regdato:28.05.2013  Arkivkode:141

Saksnr: 12/1735-49             Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/SEN                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Statens vegvesen Region Midt

              Dok.beskr:  MELDING OM POLITISK VEDTAK - KOMMUNEDELPLAN E6 ULSBERG - BERKÅK - LØKLIA. SLUTTBEHANDLING OG VEDTAK AVSTREKN... MIDTRE GAULDAL. NYTT OFFENTLIG ETTERSYN OG HØRING FOR STREKNINGEN ULSBERG - STORPYNTEN

 

Lnr:       3817/13                   Regdato:28.05.2013  Arkivkode:141

Saksnr: 13/170-21               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/NFO                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Plankontoret

              Dok.beskr:  MELDING OM POLITISK VEDTAK - PLANPROGRAM - KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU KOMMUNE  

 

Lnr:       3818/13                   Regdato:28.05.2013  Arkivkode:026 U01

Saksnr: 10/70-13                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM//BHE                           Journalenhet:KOM

              Navn:          Sør-Trøndelag fylkeskommune

              Dok.beskr:  MELDING OM POLITISK VEDTAK - BLILYST - TIDSPUNKT FOR AVSLUTNING AV PROGRAM

 

Lnr:       3819/13                   Regdato:28.05.2013  Arkivkode:033

Saksnr: 12/1122-15             Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KGU                Journalenhet:KOM

              Navn:          Ingebrikt Kvam

              Dok.beskr:  MELDING OM POLITISK VEDTAK - SØKNAD OM FORLENGET PERMISJON FRA VERV

 

Lnr:       3821/13                   Regdato:28.05.2013  Arkivkode:085

Saksnr: 13/658-2                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         ORD//OLA                               Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  BESØK I DERES KOMMUNE/REGION 13.05. - 15.05.2013

 

Lnr:       3822/13                   Regdato:28.05.2013  Arkivkode:613

Saksnr: 13/5-10                    Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KGU                Journalenhet:KOM

              Navn:          Torill Gunnes

              Dok.beskr:  KOMMUNALE BOLIGER

 

Lnr:       3825/13                   Regdato:28.05.2013  Arkivkode:GÅRD 6/6

Saksnr: 13/763-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/KVE                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Margit Stene

              Dok.beskr:  6/6 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM

 

Lnr:       3826/13                   Regdato:28.05.2013  Arkivkode:MAT 61/10

Saksnr: 13/364-9                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/TEK/GFJ                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Kvikne-Rennebu kraftlag A/L

              Dok.beskr:  TILLEGG/ FRADRAG

 

Lnr:       3828/13                   Regdato:28.05.2013  Arkivkode:B06  

Saksnr: 12/994-67               Dok.type: /U                Gradering:13 Ofl §13

              Saksb:         RÅDM/NSK/BSM                  Journalenhet:KOM

              Navn:          Bergljot og Vemund Angell

              Dok.beskr:  SVAR - SØKNAD OM SKOLEFRI  

 

Lnr:       3829/13                   Regdato:28.05.2013  Arkivkode:C50

Saksnr: 10/772-14               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/KUL/ASN                   Journalenhet:KOM

              Navn:          Oddbjørn Gorsetbakk

              Dok.beskr:  OMVISNING RENNEBU BYGDEMUSEUM SOMMEREN 2010

 

Lnr:       3830/13                   Regdato:28.05.2013  Arkivkode:

Saksnr: 13/765-1                 Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13

              Saksb:         RÅDM/LMT/EUL                    Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  SØKNAD OM STØTTE TIL LANDBRUKSFORMÅL  

 

Lnr:       3831/13                   Regdato:28.05.2013  Arkivkode:GÅRD 134/6

Saksnr: 13/765-2                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/EUL                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Innovasjon Norge

              Dok.beskr:  BEKREFTELSE PÅ MOTTATT SØKNAD

 

Lnr:       3833/13                   Regdato:28.05.2013  Arkivkode:MAT 61/10

Saksnr: 13/364-10               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/TEK/GFJ                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Kvikne-Rennebu kraftlag A/L

              Dok.beskr:  TILLEGG

 

Lnr:       3834/13                   Regdato:28.05.2013  Arkivkode:B34  

Saksnr: 13/140-13               Dok.type: /U                Gradering:13 Ofl §13

              Saksb:         RÅDM/INN/NOD                    Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  MELDING OM DELEGERT VEDTAK - FRITAK/PERMISJON FRA UNDERVISNING INNSET SKOLE  

 

Lnr:       3836/13                   Regdato:28.05.2013  Arkivkode:GÅRD 6/6

Saksnr: 13/763-2                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/KVE                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Margit Stene

              Dok.beskr:  SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - BEHANDLINGSGEBYR

 

Lnr:       3837/13                   Regdato:28.05.2013  Arkivkode:GÅRD 50/2

Saksnr: 13/752-2                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/KVE                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Jan Arve Nyberg

              Dok.beskr:  KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR. 50, BNR. 2 - BEHANDLINGSGEBYR

 

Lnr:       3838/13                   Regdato:28.05.2013  Arkivkode:GÅRD 201/3

Saksnr: 13/736-2                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/IKS                     Journalenhet:KOM

              Navn:          Jan Ove Myrbekk

              Dok.beskr:  KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - BEHANDLINGSGEBYR

 

Lnr:       3839/13                   Regdato:28.05.2013  Arkivkode:GÅRD 150/8

Saksnr: 13/665-3                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/IKS                     Journalenhet:KOM

              Navn:          Jostein Aas

              Dok.beskr:  KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - BEHANDLINGSGEBYR

 

Lnr:       3846/13                   Regdato:28.05.2013  Arkivkode:MAT 29/31

Saksnr: 13/767-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/EVA                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Bjarte Standal

              Dok.beskr:  SØKNAD OM INNGJERDING AV TOMT G.NR 29 B.NR 31 I RENNEBU KOMMUNE

 

Lnr:       3851/13                   Regdato:28.05.2013  Arkivkode:412

Saksnr: 13/463-55               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/PWO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Jan Arne Bergsrønning

              Dok.beskr:  TAKKER JA TIL SOMMERJOBB VED TEKNISK DRIFT.

 

Publisert: 30. mai 2013 ▪ Sist endret: 30. mai 2013