Til innholdet

Postliste 30.05.2013

Lnr:       3887/13                   Regdato:30.05.2013  Arkivkode:GÅRD 233/1

Saksnr: 12/993-15               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/KVE                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Adv. Hovstad & Kvernrød

              Dok.beskr:  SØKNAD OM ENDRING AV TILFLYTTINGFRIST NORALF BAKKEN

 

Lnr:       3888/13                   Regdato:30.05.2013  Arkivkode:K01

Saksnr: 09/1438-13             Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/IKS                     Journalenhet:KOM

              Navn:          Torleif Kristiansen/Stig Kristiansen

              Dok.beskr:  KJØREBOK FOR VINTERSESONGEN 2012-2013

 

Lnr:       3890/13                   Regdato:30.05.2013  Arkivkode:416

Saksnr: 13/513-16               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/PWO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Martha Ellen Herrem

              Dok.beskr:  TAKKER JA TIL STILLING

 

Lnr:       3892/13                   Regdato:30.05.2013  Arkivkode:GÅRD 107/9

Saksnr: 13/775-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/KVE                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Janne Bakk

              Dok.beskr:  SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERVAV FAST EIENDOM

 

Lnr:       3893/13                   Regdato:30.05.2013  Arkivkode:416

Saksnr: 13/513-17               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/PWO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Ronny Martinsen

              Dok.beskr:  TAKKER JA TIL STILLING

 

Lnr:       3894/13                   Regdato:30.05.2013  Arkivkode:223

Saksnr: 13/24-5                    Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/EUL                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Blilyst

              Dok.beskr:  TILSAGN PÅ SØKNAD VEDR. NORGESCUPKOMITE - 2. RUNDE TROND JÆRE

 

Lnr:       3895/13                   Regdato:30.05.2013  Arkivkode:GÅRD 21/25

Saksnr: 12/370-5                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/EUL                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Siv Remetun Lånke

              Dok.beskr:  RAPPORT DELUTBETALING

 

Lnr:       3896/13                   Regdato:30.05.2013  Arkivkode:223

Saksnr: 13/24-6                    Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/EUL                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Blilyst

              Dok.beskr:  TILSAGN PÅ SØKNAD OM TILSKUDD TIL NERSKOGKONSERTEN 2013

 

Lnr:       3897/13                   Regdato:30.05.2013  Arkivkode:PLAN 2012004

Saksnr: 12/1343-29             Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/TDA                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Statens Vegvesen Region Midt

              Dok.beskr:  2012004 - 32/1 DETALJREGULERINGSPLAN ÅNEGGA HYTTEOMRÅDE, MARKSTUGGUENGET

 

Lnr:       3898/13                   Regdato:30.05.2013  Arkivkode:GÅRD 21/25

Saksnr: 12/370-6                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/EUL                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Aud Herbjørg Kvalvik

              Dok.beskr:  FORLENGELSE AV STIPENDPERIODE

 

Lnr:       3899/13                   Regdato:30.05.2013  Arkivkode:470

Saksnr: 13/776-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/PWO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Tale Faber

              Dok.beskr:  SØKNAD OM PERMISJON

 

Lnr:       3900/13                   Regdato:30.05.2013  Arkivkode:470

Saksnr: 13/776-2                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/PWO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Tale Faber

              Dok.beskr:  SVAR PÅ SØKNAD OM PERMISJON

 

Lnr:       3901/13                   Regdato:30.05.2013  Arkivkode:223

Saksnr: 10/1044-154           Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/EUL                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Rennebumartnan as

              Dok.beskr:  SLUTTRAPPORT RENNEBU 3000 MIDLER

 

Lnr:       3902/13                   Regdato:30.05.2013  Arkivkode:MAT 29/31

Saksnr: 13/767-2                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/IND                  Journalenhet:KOM

              Navn:          'Bjarte Standal'

              Dok.beskr:  RE: SØKNAD OM INNGJERDING AV TOMT G.NR 29 B.NR 31 I RENNEBU KOMMUNE

 

Lnr:       3903/13                   Regdato:30.05.2013  Arkivkode:223 K47

Saksnr: 12/1011-26             Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/EUL                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Findmysheep

              Dok.beskr:  BRUKERTIPS PÅ TEST-BJELLER FRA 2012 SESONGEN FRA FINDMYSHEEP

 

Lnr:       3904/13                   Regdato:30.05.2013  Arkivkode:MAT 128/24

Saksnr: 12/1685-5               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/IND                  Journalenhet:KOM

              Navn:          Fridar Skjerve

              Dok.beskr:  SAKSUTSKRIFT UTSLIPP MED BYGGETILLATELSE - 128/24 UTSLIPP AV GRÅVANN, FRITIDSBOLIG SØRØYÅSEN HYTTEOMRÅDE, NERSKOGEN

 

Lnr:       3905/13                   Regdato:30.05.2013  Arkivkode:PLAN 2012004

Saksnr: 13/778-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/IND                  Journalenhet:KOM

              Navn:          Fridar Skjerve

              Dok.beskr:  32/1 MARKSTUGGUENGET, ÅNEGGA HYTTEOMRÅDE - RAMMESØKNAD FOR UTSLIPP AV AVLØPSVANN

 

Lnr:       3906/13                   Regdato:30.05.2013  Arkivkode:PLAN 2011007

Saksnr: 11/676-19               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/TDA                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Statens vegvesen

              Dok.beskr:  2011007 - DETALJREGULERINGSPLAN E6 SKAUMSVINGEN - BERKÅK, GANG OG SYKKELVEG - GODKJENT

 

Lnr:       3907/13                   Regdato:30.05.2013  Arkivkode:141

Saksnr: 13/777-3                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/NFO                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Fridar Skjerve

              Dok.beskr:  REGULERINGSSPØRSMÅL FOR DEL AV EIENDOMMEN EIAN, GNR. 33 BNR. 4, RENENBU

 

Lnr:       3908/13                   Regdato:30.05.2013  Arkivkode:MAT 143/1

Saksnr: 13/486-4                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/TDA                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Fridar Skjerve

              Dok.beskr:  OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID FOR EIENDOMMEN 143/1 HESTVATNET - DELPLAN RISE, RENNEBU.

 

Lnr:       3909/13                   Regdato:30.05.2013  Arkivkode:416

Saksnr: 13/513-18               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/PWO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Randi Fossmo

              Dok.beskr:  TAKKER JA TIL STILLING

 

Lnr:       3913/13                   Regdato:30.05.2013  Arkivkode:GÅRD 21/25

Saksnr: 12/370-7                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/EUL                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Innovasjon Norge

              Dok.beskr:  UTBETALINGSANMODNING

 

Lnr:       3917/13                   Regdato:30.05.2013  Arkivkode:A22  

Saksnr: 13/737-14               Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13

              Saksb:         RÅDM/BSK/KHA                   Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  FORPLIKTENDE PÅMELDING TIL SFO VED BERKÅK SKOLE 2013/2014  

 

Lnr:       3918/13                   Regdato:30.05.2013  Arkivkode:223

Saksnr: 13/229-4                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/KVE                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Kvikne Fjellstyre

              Dok.beskr:  SVAR - OPPRUSTING AV ÅPEN BU I FJELLET

 

Lnr:       3919/13                   Regdato:30.05.2013  Arkivkode:PLAN 2013002

Saksnr: 13/406-3                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/TDA                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Fridar Skjerve

              Dok.beskr:  2013002 - REFERAT, OPPSTARTSMØTE 23/3 DETALJREGULERINGSPLAN FOR HØLUBEKKEN HYTTEOMRÅDE VED NERSKOGEN SKISENTER REFERA

 

Lnr:       3920/13                   Regdato:30.05.2013  Arkivkode:416

Saksnr: 13/735-3                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/PWO                Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  LÆRER 100% SKOLEÅRET 2013/2014 BERKÅK SKOLE/RENNEBU UNGDOMSSKOLE SØKNADFSRIST 06.06.2013

 

Publisert: 3. juni 2013 ▪ Sist endret: 3. juni 2013