Til innholdet

Postliste 06.05.2016

Lnr:       4675/16                   Regdato:06.05.2016  Arkivkode:416

Saksnr: 16/461-8                 Dok.type: /I                  Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  SØKNAD

 

Lnr:       4676/16                   Regdato:06.05.2016  Arkivkode:416

Saksnr: 16/480-3                 Dok.type: /I                  Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  SØKNAD

 

Lnr:       4677/16                   Regdato:06.05.2016  Arkivkode:411

Saksnr: 16/511-3                 Dok.type: /I                  Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  SØKNAD

 

Lnr:       4678/16                   Regdato:06.05.2016  Arkivkode:MAT 62/233

Saksnr: 16/497-3                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/                         Journalenhet:KOM

              Navn:          Ann Kristin Haugerud

              Dok.beskr:  BETENKELIGHETER RUNDT DITT BOLIGPROSJEKT I EKORNVEIEN

 

Lnr:       4679/16                   Regdato:06.05.2016  Arkivkode:233

Saksnr: 16/316-4                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/SSO                   Journalenhet:KOM

              Navn:          Meldal kommune

              Dok.beskr:  VANNOMRÅDE ORKLA - ARBEIDSGRUPPE FOR SPREDT AVLØP

 

Lnr:       4680/16                   Regdato:06.05.2016  Arkivkode:U63

Saksnr:16/356-4                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KGU                Journalenhet:KOM

              Navn:          NAV Oppdal og Rennebu v/ Arnt Hove

              Dok.beskr:  UTTALELSE TIL SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING

 

Lnr:       4682/16                   Regdato:06.05.2016  Arkivkode:K01

Saksnr: 14/3594-5               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/IKS                     Journalenhet:KOM

              Navn:          Knut Sponås

              Dok.beskr:  KJØREBOK 2015/2016

 

Lnr:       4683/16                   Regdato:06.05.2016  Arkivkode:412

Saksnr: 16/314-98               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:          Margit Stråbø

              Dok.beskr:  TAKKER JA TIL SOMMERJOBB INNSET BARNEHAGE

 

Lnr:       4685/16                   Regdato:06.05.2016  Arkivkode:GÅRD 69/4

Saksnr: 16/430-2                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/RST                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Bård Tore Berntsen

              Dok.beskr:  MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET

 

Lnr:       4688/16                   Regdato:06.05.2016  Arkivkode:MAT 62/245

Saksnr: 15/1786-8               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/TDA                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Oppdalbygg AS

              Dok.beskr:  SAKSUTSKRIFT MED BYGGETILLATELSE - 62/245 SØKNAD OM OPPFØRING AV BOLIG

 

Lnr:       4689/16                   Regdato:06.05.2016  Arkivkode:410

Saksnr: 16/304-66               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:          Ingeborg M. Belsvik

              Dok.beskr:  TAKKER JA TIL SOMMERJOBB

 

Lnr:       4690/16                   Regdato:06.05.2016  Arkivkode:V18

Saksnr: 16/496-2                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/RST                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Aril Røttum

              Dok.beskr:  MELDING OM DELEGERT VEDTAK - 1648 - 69/2 SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET MIDTRE GAULDAL KOMMUNE

 

Lnr:       4691/16                   Regdato:06.05.2016  Arkivkode:MAT 21/297

Saksnr: 15/1522-6               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/EVA                 Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  SAKSUTSKRIFT MED BYGGETILLATELSE - 21/297  OPPFØRING AV ANNEKS TILKNYTTET FRITIDSBOLIG SØRØYÅSEN, NERSKOGEN

 

Lnr:       4698/16                   Regdato:06.05.2016  Arkivkode:PLAN 2014002

Saksnr: 14/3651-144           Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/GBH                Journalenhet:KOM

              Navn:          Trond Nylende Jære

              Dok.beskr:  SV: BOMPENGESØKNADEN E6 VINDÅSLIENE - KORPORALSBRUA. VIDERE FREMDRIFT.

 

Publisert: 10. mai 2016 ▪ Sist endret: 10. mai 2016