Til innholdet

Postliste 10.05.2016

Lnr:       3896/16                   Regdato:10.05.2016  Arkivkode:047

Saksnr: 16/438-2                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         ORD//OOI                                Journalenhet:KOM

              Navn:          Kontrollutvalg Fjell IKS

              Dok.beskr:  SVAR - OPPFØLGING VEDTAK KONTROLLUTVALGET - SAK 9/16

 

Lnr:       4230/16                   Regdato:10.05.2016  Arkivkode:411

Saksnr: 16/169-47               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/JHA                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Elena A. Selbekk

              Dok.beskr:  MELDING OM DELEGERT VEDTAK - LEDER VOKSENOPPLÆRING/ SPRÅKOPPLÆRING FLYKTNINGER

 

Lnr:       4750/16                   Regdato:10.05.2016  Arkivkode:MAT 124/6

Saksnr: 16/74-4                    Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/TDA                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Vebjørn Rodal

              Dok.beskr:  MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV ANNEKS/BADSTU.

 

Lnr:       4753/16                   Regdato:10.05.2016  Arkivkode:467

Saksnr: 16/409-5                 Dok.type: /U                Gradering: U offl. §13

              Saksb:         RÅDM/HPO/HRI                    Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  MØTE ANG FERIE OG NY TURNUS FRA 01.09.2016

 

Lnr:       4755/16                   Regdato:10.05.2016  Arkivkode:MAT 124/6

Saksnr: 16/74-6                    Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/TDA                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Vebjørn Rodal

              Dok.beskr:  SAKSUTSKRIFT MED BYGGETILLATELSE - OPPFØRING AV ANNEKS/BADSTU GNR/BNR 124/6

 

Lnr:       4765/16                   Regdato:10.05.2016  Arkivkode:411

Saksnr: 16/227-51               Dok.type: /U                Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  AVSLAG

 

Lnr:       4766/16                   Regdato:10.05.2016  Arkivkode:411

Saksnr: 16/227-52               Dok.type: /U                Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  AVSLAG

 

Lnr:       4767/16                   Regdato:10.05.2016  Arkivkode:411

Saksnr: 16/227-53               Dok.type: /U                Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  AVSLAG

 

Lnr:       4768/16                   Regdato:10.05.2016  Arkivkode:411

Saksnr: 16/227-54               Dok.type: /U                Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  AVSLAG

 

Lnr:       4769/16                   Regdato:10.05.2016  Arkivkode:411

Saksnr: 16/227-55               Dok.type: /U                Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  AVSLAG

 

Lnr:       4770/16                   Regdato:10.05.2016  Arkivkode:411

Saksnr: 16/227-56               Dok.type: /U                Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  AVSLAG

 

Lnr:       4771/16                   Regdato:10.05.2016  Arkivkode:411

Saksnr: 16/227-57               Dok.type: /U                Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  AVSLAG

 

Lnr:       4772/16                   Regdato:10.05.2016  Arkivkode:411

Saksnr: 16/227-58               Dok.type: /U                Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  AVSLAG

 

Lnr:       4773/16                   Regdato:10.05.2016  Arkivkode:411

Saksnr: 16/227-59               Dok.type: /U                Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  AVSLAG

 

Lnr:       4774/16                   Regdato:10.05.2016  Arkivkode:411

Saksnr: 16/227-60               Dok.type: /U                Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  AVSLAG

 

Lnr:       4775/16                   Regdato:10.05.2016  Arkivkode:411

Saksnr: 16/227-61               Dok.type: /U                Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  AVSLAG

 

Lnr:       4776/16                   Regdato:10.05.2016  Arkivkode:411

Saksnr: 16/227-62               Dok.type: /U                Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  AVSLAG

 

Lnr:       4777/16                   Regdato:10.05.2016  Arkivkode:411

Saksnr: 16/227-63               Dok.type: /U                Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  AVSLAG

 

Lnr:       4778/16                   Regdato:10.05.2016  Arkivkode:411

Saksnr: 16/227-64               Dok.type: /U                Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  AVSLAG

 

Lnr:       4779/16                   Regdato:10.05.2016  Arkivkode:411

Saksnr: 16/227-65               Dok.type: /U                Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  AVSLAG

 

Lnr:       4780/16                   Regdato:10.05.2016  Arkivkode:411

Saksnr: 16/227-66               Dok.type: /U                Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  AVSLAG

 

Lnr:       4781/16                   Regdato:10.05.2016  Arkivkode:411

Saksnr: 16/227-67               Dok.type: /U                Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  AVSLAG

 

Lnr:       4782/16                   Regdato:10.05.2016  Arkivkode:411

Saksnr: 16/227-68               Dok.type: /U                Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  AVSLAG

 

Lnr:       4788/16                   Regdato:10.05.2016  Arkivkode:GÅRD 119/5

Saksnr: 15/1902-9               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/SSO                   Journalenhet:KOM

              Navn:          Arnt Hårstad

              Dok.beskr:  MELDING OM DELEGERT VEDTAK - 119/5 OMLEGGING AV LANDBRUKSVEI. ARNT HÅRSTAD

 

Lnr:       4789/16                   Regdato:10.05.2016  Arkivkode:N64

Saksnr: 16/340-19               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/TJA                  Journalenhet:KOM

              Navn:          Henning Olberg

              Dok.beskr:  RE: BREDBAND INNSET

 

Lnr:       4791/16                   Regdato:10.05.2016  Arkivkode:416

Saksnr: 16/92-9                    Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/JHA                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Ambjørg Håker

              Dok.beskr:  MELDING OM DELEGERT VEDTAK - FYSIOTERAPEUT

 

Lnr:       4793/16                   Regdato:10.05.2016  Arkivkode:411

Saksnr: 16/227-69               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/JHA                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Ola Magnus Sundlisæter

              Dok.beskr:  MELDING OM DELEGERT VEDTAK - IKT-KONSULENT

 

Lnr:       4795/16                   Regdato:10.05.2016  Arkivkode:H34

Saksnr: 16/504-2                 Dok.type: /U                Gradering:U Offl §13

              Saksb:         RÅDM/HPO/HRI                    Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  SVAR - SØKNAD OM OMSORGSBOLIG 100% FRA 01.09.2016

 

Lnr:       4796/16                   Regdato:10.05.2016  Arkivkode:F30

Saksnr: 13/1544-37             Dok.type: /U                Gradering:U Offl §13, fvl §13, Personopplysningslov §2

              Saksb:         RÅDM/STAB/RLO                 Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  REDEGJØRELSE

 

Lnr:       4800/16                   Regdato:10.05.2016  Arkivkode:411

Saksnr: 16/275-17               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/JHA                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Siv Eriksen

              Dok.beskr:  MELDING OM DELEGERT VEDTAK -  LEDENDE HELSESØSTER

 

Lnr:       4801/16                   Regdato:10.05.2016  Arkivkode:MAT 61/98

Saksnr: 16/417-8                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/TEK/AME                   Journalenhet:KOM

              Navn:          Kvikne-Rennebu Kraftlag SA

              Dok.beskr:  AMBULANSEGARASJER - REFNR:10234 TILSYNSRAPPORT 7171 - GODKJENT

 

Lnr:       4802/16                   Regdato:10.05.2016  Arkivkode:C50

Saksnr: 10/772-28               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/KUL/ASN                   Journalenhet:KOM

              Navn:          adresseliste

              Dok.beskr:  OMVISNING RENNEBU BYGDEMUSEUM

 

Lnr:       4803/16                   Regdato:10.05.2016  Arkivkode:252

Saksnr: 16/146-10               Dok.type: /U                Gradering:U Offl §13, fvl §13, Personopplysningslov §2

              Saksb:         RÅDM/STAB/GKR                Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  PANTEOBLIGASJON TIL TINGLYSING

 

Lnr:       4804/16                   Regdato:10.05.2016  Arkivkode:U63

Saksnr: 16/8-2                      Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KGU                Journalenhet:KOM

              Navn:          Rennebumartnan as

              Dok.beskr:  SØKNAD AMBULERENDE BEVILLING FOR TO ARR

 

Lnr:       4805/16                   Regdato:10.05.2016  Arkivkode:614

Saksnr: 14/642-183             Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/HLY                 Journalenhet:KOM

              Navn:          IT-rådgiver Rennebu kommune

              Dok.beskr:  TRÅDLØST NETTVERK I RENNEBU SAMFUNNSHUS

 

Lnr:       4806/16                   Regdato:10.05.2016  Arkivkode:471

Saksnr: 16/334-2                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:          Odd Bjarne Havdal

              Dok.beskr:  SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING

 

Lnr:       4807/16                   Regdato:10.05.2016  Arkivkode:MAT 31/82

Saksnr: 16/528-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/                         Journalenhet:KOM

              Navn:          Sande Hus og Hytter AS

              Dok.beskr:  31/82 SØKNAD OM OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG

 

Lnr:       4809/16                   Regdato:10.05.2016  Arkivkode:MAT 21/257

Saksnr: 16/529-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/TEK/EIR                     Journalenhet:KOM

              Navn:          John olav vognild

              Dok.beskr:  GRENSEMERKE

 

Lnr:       4810/16                   Regdato:10.05.2016  Arkivkode:GÅRD 159/1

Saksnr: 16/263-4                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/RST                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

              Dok.beskr:  159/1 UTTALELSE TIL SØKNAD OM GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKING

 

Lnr:       4812/16                   Regdato:10.05.2016  Arkivkode:MAT 18/4

Saksnr: 16/530-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/TDA                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Ingrid Meslo

              Dok.beskr:  18/4 SØKNAD OM DISPENSASJON ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

 

Lnr:       4813/16                   Regdato:10.05.2016  Arkivkode:460

Saksnr: 14/435-8                 Dok.type: /U                Gradering:U Offl §13

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  SVAR - SØKNAD OM PERMISJON

 

Lnr:       4814/16                   Regdato:10.05.2016  Arkivkode:MAT 223/15

Saksnr: 16/487-3                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/EVA                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Jon Austberg

              Dok.beskr:  SAKSUTSKRIFT MED BYGGETILLATELSE - 223/15 TILBYGG ENEBOLIG - UTVIDELSE AV VASKEROM ULSBERG, RENNEBU

 

Lnr:       4815/16                   Regdato:10.05.2016  Arkivkode:MAT 78/13

Saksnr: 15/1789-6               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/IND                  Journalenhet:KOM

              Navn:          Oppdal VVS Installasjon

              Dok.beskr:  SV: UTSLIPP 78/13

 

Lnr:       4816/16                   Regdato:10.05.2016  Arkivkode:522

Saksnr: 16/160-2                 Dok.type: /U                Gradering:U Offl §13

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  SVAR - KRAV OM ANSIENNITETSBEREGNING

 

Lnr:       4818/16                   Regdato:10.05.2016  Arkivkode:460

Saksnr: 16/290-2                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:          Tale Christine Faber

              Dok.beskr:  SVAR - SØKNAD OM PERMISJON

 

Lnr:       4819/16                   Regdato:10.05.2016  Arkivkode:MAT 78/13

Saksnr: 15/1789-7               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/IND                  Journalenhet:KOM

              Navn:          Oppdal VVS Installasjon

              Dok.beskr:  SAKSUTSKRIFT UTSLIPP MED BYGGETILLATELSE - 78/13  UTSLIPP AV GRÅVANN, FRITIDSBOLIG RØÅSEN

 

Lnr:       4820/16                   Regdato:10.05.2016  Arkivkode:471

Saksnr: 16/468-2                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:          Stine Mari Myran

              Dok.beskr:  SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING

 

Lnr:       4821/16                   Regdato:10.05.2016  Arkivkode:471

Saksnr: 16/492-2                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:          Kristin Brekke

              Dok.beskr:  SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING

 

Lnr:       4822/16                   Regdato:10.05.2016  Arkivkode:MAT 150/1

Saksnr: 16/531-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/TEK/GFJ                    Journalenhet:KOM

              Navn:          John Håkon Hoset

              Dok.beskr:  SØKNAD OM TILKOBLING KOMMUNALT VANN STRANDA, GRINDAL 150/1, 150/8, 150/53, 151/3

 

Lnr:       4823/16                   Regdato:10.05.2016  Arkivkode:471

Saksnr:16/364-2                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:          Berit Synnøve Ingul

              Dok.beskr:  SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING

 

Lnr:       4824/16                   Regdato:10.05.2016  Arkivkode:471

Saksnr: 16/354-2                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:          Anne Svegård

              Dok.beskr:  SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING

 

Lnr:       4825/16                   Regdato:10.05.2016  Arkivkode:MAT 150/1

Saksnr: 16/532-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/                         Journalenhet:KOM

              Navn:          John Håkon Hoset

              Dok.beskr:  150/1 OG 150/8, 150/53, 151/3 BYGGESØKNAD ANG. TILKOBLING KOMMUNALT VANNVERK STRANDA, GRINDAL

 

Lnr:       4826/16                   Regdato:10.05.2016  Arkivkode:GÅRD 72/1

Saksnr: 16/533-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/RST                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Per Arne Lium

              Dok.beskr:  SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET

 

Lnr:       4827/16                   Regdato:10.05.2016  Arkivkode:GÅRD

Saksnr: 16/534-1                 Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13

              Saksb:         RÅDM/LMT/RST                    Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  156/3 SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET

 

Lnr:      4829/16                   Regdato:10.05.2016  Arkivkode:223

Saksnr: 14/1382-2               Dok.type: /U                Gradering:U Offl §13, fvl §13, Personopplysningslov §2

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  SVAR - SØKNAD OM DEKNING AV UTGIFTER TIL DATABRILLER

 

Lnr:       4830/16                   Regdato:10.05.2016  Arkivkode:A22

Saksnr: 16/462-16               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/BSK/BSM                   Journalenhet:KOM

              Navn:          Zainab Mohamed Namza

              Dok.beskr:  FORPLIKTENDE PÅMELDING TIL SFO VED BERKÅK SKOLE 2015/2016

 

Lnr:       4831/16                   Regdato:10.05.2016  Arkivkode:A22

Saksnr: 16/462-15               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/BSK/BSM                   Journalenhet:KOM

              Navn:          Sahro Fimale Mohamed

              Dok.beskr:  FORPLIKTENDE PÅMELDING TIL SFO VED BERKÅK SKOLE 2015/2016

 

Lnr:       4832/16                   Regdato:10.05.2016  Arkivkode:A22

Saksnr: 16/462-17               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/BSK/BSM                   Journalenhet:KOM

              Navn:          Sahro Fimale Mohamed

              Dok.beskr:  FORPLIKTENDE PÅMELDING TIL SFO VED BERKÅK SKOLE 2015/2016

 

Lnr:       4833/16                   Regdato:10.05.2016  Arkivkode:A22

Saksnr: 16/462-18               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/BSK/BSM                   Journalenhet:KOM

              Navn:          Sahro Fimale Mohamed

              Dok.beskr:  FORPLIKTENDE PÅMELDING TIL SFO VED BERKÅK SKOLE 2015/2016

 

Lnr:       4834/16                   Regdato:10.05.2016  Arkivkode:A22

Saksnr: 16/462-19               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/BSK/BSM                   Journalenhet:KOM

              Navn:          Zainab Mohamed Hamza

              Dok.beskr:  FORPLIKTENDE PÅMELDING TIL SFO VED BERKÅK SKOLE 2015/2016

 

Lnr:       4835/16                   Regdato:10.05.2016  Arkivkode:522

Saksnr: 16/454-2                 Dok.type: /U                Gradering:U Offl §13

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  SVAR - BEKREFTELSE PÅ ARBEIDSFORHOLD

 

Lnr:       4836/16                   Regdato:10.05.2016  Arkivkode:K01

Saksnr: 14/3406-5               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/IKS                     Journalenhet:KOM

              Navn:          Harald Kvam

              Dok.beskr:  KJØREBOK FOR VINTERSESONGEN 2015/2016

 

Lnr:       4837/16                   Regdato:10.05.2016  Arkivkode:K01

Saksnr: 14/3403-6               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/IKS                     Journalenhet:KOM

              Navn:          John Olav Vognild

              Dok.beskr:  KJØREBOK FOR VINTERSESONGEN 2015/2016

 

Lnr:       4838/16                   Regdato:10.05.2016  Arkivkode:K01

Saksnr: 14/3388-5               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/IKS                     Journalenhet:KOM

              Navn:          John Håkon Hoset

              Dok.beskr:  KJØREBOK FOR VINTERSESONGEN 2015/2016

 

Lnr:       4839/16                   Regdato:10.05.2016  Arkivkode:K01

Saksnr: 13/117-13               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/IKS                     Journalenhet:KOM

              Navn:          Erling Nygård

              Dok.beskr:  KJØREBOK FOR VINTERSESONGEN 2015/2016

 

Lnr:       4840/16                   Regdato:10.05.2016  Arkivkode:K01

Saksnr: 14/3321-6               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/IKS                     Journalenhet:KOM

              Navn:          Erling Nygård

              Dok.beskr:  KJØREBOK FOR VINTERSESONGEN 2015/2016

 

Lnr:       4841/16                   Regdato:10.05.2016  Arkivkode:K01

Saksnr: 14/3729-5               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/IKS                     Journalenhet:KOM

              Navn:          Anders Nonstad

              Dok.beskr:  KJØREBOK FOR VINTERSESONGEN 2015/2016

 

Lnr:       4842/16                   Regdato:10.05.2016  Arkivkode:412

Saksnr: 16/314-102             Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  TAKKER JA TIL SOMMERJOBB

 

Lnr:       4843/16                   Regdato:10.05.2016  Arkivkode:B31

Saksnr: 16/93-7                    Dok.type: /I                  Gradering:U Offl §13

              Saksb:         RÅDM//LHE                            Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  SØKNAD OM DEKNING AV REISEUTGIFTER

 

Lnr:       4844/16                   Regdato:10.05.2016  Arkivkode:MAT 21/136

Saksnr: 16/378-4                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/IND                  Journalenhet:KOM

              Navn:          Bjørnar Groven

              Dok.beskr:  21/136 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSBESTEMMELSENE FOR REGULERINGSPLAN ÅNEGGA/SØRØYÅSEN, PLANID: 1995002

 

Lnr:       4845/16                   Regdato:10.05.2016  Arkivkode:MAT 63/176

Saksnr: 16/535-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/TEK/GFJ                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Kjell Ove Ødegård

              Dok.beskr:  GRAVEMELDING

 

Lnr:       4846/16                   Regdato:10.05.2016  Arkivkode:522

Saksnr: 16/519-2                 Dok.type: /U                Gradering:U Offl §13

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  SVAR - SØKNAD OM GODKJENNING AV ANSIENNITET

 

Lnr:       4848/16                   Regdato:10.05.2016  Arkivkode:034 &23

Saksnr: 14/3229-61             Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM//BHE                           Journalenhet:KOM

              Navn:          Jostein Meslo

              Dok.beskr:  RE: KOMMUNENAVN

 

Lnr:       4849/16                   Regdato:10.05.2016  Arkivkode:004

Saksnr: 16/272-5                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KGU                Journalenhet:KOM

              Navn:          Revisjon Fjell IKS

              Dok.beskr:  ÅRSOPPGJØRSBREV FOR 2015

 

Lnr:       4850/16                   Regdato:10.05.2016  Arkivkode:MAT 61/98

Saksnr: 16/417-9                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/TEK/AME                   Journalenhet:KOM

              Navn:          Rise Elektro AS

              Dok.beskr:  AMBULANSEGARASJE - SAMSVARSERKLÆRING

 

Lnr:       4851/16                   Regdato:10.05.2016  Arkivkode:MAT 221/6

Saksnr: 16/536-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/EVA                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Tore Svendsen

              Dok.beskr:  221/6 SØKNAD OM INNBYGGING AV DEL AV EKSISTERENDE VERANDA, FRITIDSBOLIG

 

Lnr:       4853/16                   Regdato:10.05.2016  Arkivkode:F11

Saksnr: 16/13-3                    Dok.type: /I                  Gradering:U Offl §13

              Saksb:         RÅDM/STAB/EHA                 Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  SØKNADSSKJEMA FOR  REISERETT MED TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE

 

Lnr:       4870/16                   Regdato:10.05.2016  Arkivkode:412

Saksnr: 16/302-80               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:          Ron Grønvold

              Dok.beskr:  TAKKER JA TIL SOMMERJOBB VOLL BARNEHAGE

 

Lnr:       4876/16                   Regdato:10.05.2016  Arkivkode:410

Saksnr: 16/304-77               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:          Harald Rogogjerd

              Dok.beskr:  TAKKER JA TIL SOMMERJOBB

 

Lnr:       4881/16                   Regdato:10.05.2016  Arkivkode:K01

Saksnr: 14/3305-6               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/IKS                     Journalenhet:KOM

              Navn:          Ove einar Drugudal

              Dok.beskr:  KJØREBOK FOR VINTERSESONGEN 2015/2016

 

Lnr:       4884/16                   Regdato:10.05.2016  Arkivkode:410

Saksnr: 16/304-78               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:          John Ivar Dahlshaug

              Dok.beskr:  TAKKER JA TIL SOMMERJOBB

 

Publisert: 12. mai 2016 ▪ Sist endret: 12. mai 2016