Til innholdet

Postliste 12.05.2016

Lnr:       4723/16                   Regdato:12.05.2016  Arkivkode:L71

Saksnr: 15/1853-13             Dok.type: /I                  Gradering:23 Ofl §23

              Saksb:         RÅDM//LHE                            Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  ANBUD "BOLIGUTVIKLING BERKÅK" - MAIL NR. 1 AV 2

 

Lnr:       4724/16                   Regdato:12.05.2016  Arkivkode:L71

Saksnr:15/1853-14             Dok.type: /I                  Gradering:23 Ofl §23

              Saksb:         RÅDM//LHE                            Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  ANBUD "BOLIGUTVIKLING BERKÅK" - MAIL NR. 2 AV 2

 

Lnr:       4914/16                   Regdato:12.05.2016  Arkivkode:417

Saksnr:16/300-9                 Dok.type: /U                Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  TILBUD

 

Lnr:       4915/16                   Regdato:12.05.2016  Arkivkode:417

Saksnr: 16/300-10               Dok.type: /U                Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  TILBUD

 

Lnr:       4916/16                   Regdato:12.05.2016  Arkivkode:410

Saksnr: 16/304-79               Dok.type: /U                Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  AVSLAG

 

Lnr:       4917/16                   Regdato:12.05.2016  Arkivkode:410

Saksnr: 16/304-80               Dok.type: /U                Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  AVSLAG

 

Lnr:       4918/16                   Regdato:12.05.2016  Arkivkode:410

Saksnr: 16/304-81               Dok.type: /U                Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  AVSLAG

 

Lnr:       4919/16                   Regdato:12.05.2016  Arkivkode:410

Saksnr: 16/304-82               Dok.type: /U                Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  AVSLAG

 

Lnr:       4920/16                   Regdato:12.05.2016  Arkivkode:410

Saksnr: 16/304-83               Dok.type: /U                Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  AVSLAG

 

Lnr:       4921/16                   Regdato:12.05.2016  Arkivkode:410

Saksnr: 16/304-84               Dok.type: /U                Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  AVSLAG

 

Lnr:       4922/16                   Regdato:12.05.2016  Arkivkode:410

Saksnr: 16/304-85               Dok.type: /U                Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  AVSLAG

 

Lnr:       4923/16                   Regdato:12.05.2016  Arkivkode:410

Saksnr: 16/304-86               Dok.type: /U                Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  AVSLAG

 

Lnr:       4924/16                   Regdato:12.05.2016  Arkivkode:410

Saksnr: 16/304-87               Dok.type: /U                Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  AVSLAG

 

Lnr:       4925/16                   Regdato:12.05.2016  Arkivkode:410

Saksnr: 16/304-88               Dok.type: /U                Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  AVSLAG

 

Lnr:       4926/16                   Regdato:12.05.2016  Arkivkode:410

Saksnr: 16/304-89               Dok.type: /U                Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  AVSLAG

 

Lnr:       4927/16                   Regdato:12.05.2016  Arkivkode:410

Saksnr: 16/304-90               Dok.type: /U                Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  AVSLAG

 

Lnr:       4928/16                   Regdato:12.05.2016  Arkivkode:410

Saksnr: 16/304-91               Dok.type: /U                Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  AVSLAG

 

Lnr:       4929/16                   Regdato:12.05.2016  Arkivkode:417

Saksnr: 16/513-2                 Dok.type: /I                  Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  SØKNAD

 

Lnr:       4930/16                   Regdato:12.05.2016  Arkivkode:MAT 62/257

Saksnr: 16/483-6                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/EVA                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Oppdal Bygg AS

              Dok.beskr:  62/257 SITUASJONSPLAN

 

Lnr:       4933/16                   Regdato:12.05.2016  Arkivkode:412

Saksnr: 16/314-103             Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  TAKKER JA TIL SOMMERJOBB

 

Lnr:       4934/16                   Regdato:12.05.2016  Arkivkode:412

Saksnr: 16/303-92               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  TAKKER JA TIL SOMMERJOBB

 

Lnr:       4935/16                   Regdato:12.05.2016  Arkivkode:MAT 12/33

Saksnr: 16/457-2                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/IND                  Journalenhet:KOM

              Navn:          Ramstad Maskin

              Dok.beskr:  FORELØPIG SVAR - 12/33 SØKNAD OM UTSLIPP AV SORT- OG GRÅVANN, FRITIDSBOLIG SVARTHAMRAN

 

Lnr:       4936/16                   Regdato:12.05.2016  Arkivkode:

Saksnr: 16/15-16                 Dok.type: /U                Gradering:U Offl §13, fvl §13, Personopplysningslov §2

              Saksb:         RÅDM/LMT/IKS                     Journalenhet:KOM

              Navn:          Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

              Dok.beskr:  KOMMUNENS VEDTAK

 

Lnr:       4937/16                   Regdato:12.05.2016  Arkivkode:

Saksnr: 16/15-17                 Dok.type: /U                Gradering:U Offl §13, fvl §13, Personopplysningslov §2

              Saksb:         RÅDM/LMT/IKS                     Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  KOMMUNENS UTTALELSE

 

Lnr:       4938/16                   Regdato:12.05.2016  Arkivkode:

Saksnr: 16/15-18                 Dok.type: /U                Gradering:U Offl §13, fvl §13, Personopplysningslov §2

              Saksb:         RÅDM/LMT/IKS                     Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  KOMMUNENS UTTALELSE

 

Lnr:       4939/16                   Regdato:12.05.2016  Arkivkode:

Saksnr: 16/15-19                 Dok.type: /U                Gradering:U Offl §13, fvl §13, Personopplysningslov §2

              Saksb:         RÅDM/LMT/IKS                     Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  KOMMUNENS UTTALELSE

 

Lnr:       4940/16                   Regdato:12.05.2016  Arkivkode:K01

Saksnr: 14/3389-6               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/IKS                     Journalenhet:KOM

              Navn:          Kjell Lund

              Dok.beskr:  KJØREBOK FOR VINTERSESONGERN 2015/2016

 

Lnr:       4942/16                   Regdato:12.05.2016  Arkivkode:F11

Saksnr: 16/13-4                    Dok.type: /U                Gradering:U Offl §13, fvl §13, Personopplysningslov §2

              Saksb:         RÅDM/STAB/EHA                 Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNADSSKJEMA FOR  REISERETT MED TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE

 

Lnr:       4947/16                   Regdato:12.05.2016  Arkivkode:MAT 62/245

Saksnr: 15/1786-9               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/TDA                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Torstein Engen

              Dok.beskr:  62/245 VEDRØRENDE BYGGESAKSGEBYR

 

Lnr:       4948/16                   Regdato:12.05.2016  Arkivkode:MAT 14/47

Saksnr: 16/452-2                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/LJO                  Journalenhet:KOM

              Navn:          Jon Gunnes

              Dok.beskr:  SAKSUTSKRIFT MED BYGGETILLATELSE - 14/47 TILBYGG ENEBOLIG - VOLL RENNEBU

 

Lnr:       4953/16                   Regdato:12.05.2016  Arkivkode:

Saksnr: 16/353-3                 Dok.type: /U                Gradering:U Offl §13, fvl §13, Personopplysningslov §2

              Saksb:         RÅDM/STAB/TOK                 Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  RETUR AV AVLYST PANTEDOKUMENT

 

Lnr:       4954/16                   Regdato:12.05.2016  Arkivkode:465

Saksnr: 16/538-1                 Dok.type: /I                  Gradering:U Offl §13

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  KRAV OM ØKT FRIKJØP FOR HOVEDTILLITSVALGT I DELTA

 

Lnr:       4955/16                   Regdato:12.05.2016  Arkivkode:

Saksnr: 16/357-2                 Dok.type: /U                Gradering:U Offl §13, fvl §13, Personopplysningslov §2

              Saksb:         RÅDM/STAB/TOK                 Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  AVLYST PANTEDOKUMENT

 

Lnr:       4956/16                   Regdato:12.05.2016  Arkivkode:GÅRD 83/1

Saksnr: 16/539-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/RST                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Astrid Helen Gunnesmo

              Dok.beskr:  SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET

 

Lnr:       4957/16                   Regdato:12.05.2016  Arkivkode:223

Saksnr: 16/540-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:          Operasjon Dagsverk Sør-Trøndelag

              Dok.beskr:  SØKNAD OM DRIFTSMIDLER TIL OD 2016

 

Lnr:       4958/16                   Regdato:12.05.2016  Arkivkode:

Saksnr: 16/358-3                 Dok.type: /U                Gradering:U Offl §13, fvl §13, Personopplysningslov §2

              Saksb:         RÅDM/STAB/TOK                 Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  AVLYST PANTEDOKUMENT

 

Lnr:       4999/16                   Regdato:12.05.2016  Arkivkode:Q80

Saksnr: 16/542-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/TDA                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Nils Petter Gundersen

              Dok.beskr:  INNSPILL TIL TS-PLAN 2016

 

Lnr:       5000/16                   Regdato:12.05.2016  Arkivkode:Q80

Saksnr: 16/542-2                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/TDA                 Journalenhet:KOM

              Navn:          bjorn.troite@getmail.no

              Dok.beskr:  INNSPILL TIL TS-PLAN 2016

 

Lnr:       5001/16                   Regdato:12.05.2016  Arkivkode:GÅRD 151/2

Saksnr: 16/541-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/RST                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Arne Stene

              Dok.beskr:  AVTALE OM LEIE AV JORD

 

Publisert: 18. mai 2016 ▪ Sist endret: 18. mai 2016