Til innholdet

Postliste 30.05.2016

Lnr:       5446/16                   Regdato:30.05.2016  Arkivkode:MAT 85/1

Saksnr: 16/141-3                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/TDA                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Steinar Bakk

              Dok.beskr:  MELDING OM DELEGERT VEDTAK - 85/1 DELING AV LANDBRUKSEIENDOM

 

Lnr:       5472/16                   Regdato:30.05.2016  Arkivkode:416

Saksnr: 16/552-3                 Dok.type: /I                  Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  SØKNAD

 

Lnr:       5473/16                   Regdato:30.05.2016  Arkivkode:416

Saksnr: 16/554-7                 Dok.type: /I                  Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  SØKNAD

 

Lnr:       5476/16                   Regdato:30.05.2016  Arkivkode:F30

Saksnr: 16/404-2                 Dok.type: /U                Gradering:U Offl §13, fvl §13, Personopplysningslov §2

              Saksb:         RÅDM/STAB/RLO                 Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  ETABLERINGSSTØTTE VED BOSETTING

 

Lnr:       5477/16                   Regdato:30.05.2016  Arkivkode:417

Saksnr: 16/301-9                 Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  TAKKER JA TIL LÆRLINGEPLASS

 

Lnr:       5478/16                   Regdato:30.05.2016  Arkivkode:417

Saksnr: 16/300-11               Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  TAKKER JA TIL LÆRLINGEPLASS

 

Lnr:       5479/16                   Regdato:30.05.2016  Arkivkode:MAT 62/214

Saksnr: 16/601-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/                         Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  62/214 KOPI AV NABOVARSEL MED MERKNAD

 

Lnr:       5481/16                   Regdato:30.05.2016  Arkivkode:Q14

Saksnr: 16/598-2                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/TEK/GFJ                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Relacom

              Dok.beskr:  SVAR - SØKNAD OM GRAVING

 

Lnr:       5482/16                   Regdato:30.05.2016  Arkivkode:U63

Saksnr: 16/527-2                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KGU                Journalenhet:KOM

              Navn:          NAV Oppdal og Rennebu

              Dok.beskr:  UTTALELSEV TIL SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING

 

Lnr:       5483/16                   Regdato:30.05.2016  Arkivkode:033

Saksnr: 16/602-1                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/BSK/BSM                   Journalenhet:KOM

              Navn:          Medlemmer i SU ved Berkåk skole/Rennebu ungdomsskole

              Dok.beskr:  SAMARBEIDSUTVALG BERKÅK SKOLE/RENNEBU UNGDOMSSKOLE 2015 - 2019

 

Lnr:       5484/16                   Regdato:30.05.2016  Arkivkode:MAT 95/11

Saksnr: 16/252-4                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/IND                  Journalenhet:KOM

              Navn:          Roe M Lervik

              Dok.beskr:  95/11 NY SØKNAD OM UTSLIPP

 

Lnr:       5486/16                   Regdato:30.05.2016  Arkivkode:GÅRD 145/1

Saksnr: 16/264-6                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/SSO                   Journalenhet:KOM

              Navn:          Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

              Dok.beskr:  145/1 UTTALELSE - BYGGING AV LANDBRUKSVEG

 

Lnr:       5487/16                   Regdato:30.05.2016  Arkivkode:GÅRD 75/3

Saksnr: 15/1582-8               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/SSO                   Journalenhet:KOM

              Navn:          Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

              Dok.beskr:  75/3  UTTALELSE - BYGGING AV LANDBRUKSVEG

 

Lnr:       5489/16                   Regdato:30.05.2016  Arkivkode:417

Saksnr: 16/300-12               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/JHA                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Kirsti Solemsmo

              Dok.beskr:  MELDING OM DELEGERT VEDTAK - LÆRLINGPLASSER HELSEFAGARBEIDERFAGET

 

Lnr:       5490/16                   Regdato:30.05.2016  Arkivkode:K01

Saksnr: 13/1658-7               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/IKS                     Journalenhet:KOM

              Navn:          Bjarne Konrad Toset

              Dok.beskr:  KJØREBOK FOR VINTERSESONGEN 2015/2016

 

Lnr:       5494/16                   Regdato:30.05.2016  Arkivkode:MAT 85/1

Saksnr:16/603-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/TEK/EIR                     Journalenhet:KOM

              Navn:          Steinar Bakk

              Dok.beskr:  85/1 SØKNAD OM OPPMÅLINGSFORRETNING

 

Lnr:       5496/16                   Regdato:30.05.2016  Arkivkode:V70

Saksnr: 16/209-2                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/SSO                   Journalenhet:KOM

              Navn:          Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

              Dok.beskr:  AVSLAG - TILSKUDD TIL FORVALTNINGSTILTAK I KULTURLANDSKAPSOMRÅDER 2016 - RENNEBU KOMMUNE

 

Lnr:       5497/16                   Regdato:30.05.2016  Arkivkode:MAT 138/72

Saksnr:16/604-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/IND                  Journalenhet:KOM

              Navn:          Oppdal VVS as

              Dok.beskr:  138/72 SØKNAD OM UTSLIPP AV SANITÆRT AVLØPSVANN FRA HUS OG HYTTER

 

Lnr:       5498/16                   Regdato:30.05.2016  Arkivkode:417

Saksnr: 16/301-10               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/JHA                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Anna Dombu

              Dok.beskr:  MELDING OM DELEGERT VEDTAK - LÆRLINGPLASS KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAGET

 

Lnr:       5500/16                   Regdato:30.05.2016  Arkivkode:A22

Saksnr: 16/605-1                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/INN/OVE                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Gunn Eva Melby

              Dok.beskr:  MELDING OM DELEGERT VEDTAK - PÅMELDING TIL SFO VED INNSET SKOLE 2016/2017

 

Lnr:       5502/16                   Regdato:30.05.2016  Arkivkode:U62

Saksnr: 13/224-44               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KGU                Journalenhet:KOM

              Navn:          SPAR Berkåk

              Dok.beskr:  FASTSETTING AV BEVILLINGSGEBYRET FOR 2016

 

Lnr:       5503/16                   Regdato:30.05.2016  Arkivkode:A22

Saksnr: 16/605-2                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/INN/OVE                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Janne Olette Midtli Eggan

              Dok.beskr:  MELDING OM DELEGERT VEDTAK - PÅMELDING TIL SFO VED INNSET SKOLE 2016/2017

 

Lnr:       5504/16                   Regdato:30.05.2016  Arkivkode:U62

Saksnr: 13/224-45               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KGU                Journalenhet:KOM

              Navn:          Nerskogen Landhandel

              Dok.beskr:  FASTSETTING AV BEVILLINGSGEBYRER FOR 2016

 

Lnr:       5505/16                   Regdato:30.05.2016  Arkivkode:210 &14

Saksnr: 16/584-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/RKG                Journalenhet:KOM

              Navn:          Det Kongelige Kirke Utdannings og Forskningsdep.

              Dok.beskr:  OPPLYSNINGER OM KOMMUINEN SENTRALT

 

Lnr:       5506/16                   Regdato:30.05.2016  Arkivkode:210 &14

Saksnr: 16/584-2                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/RKG                Journalenhet:KOM

              Navn:          Vonheim barnehage

              Dok.beskr:  ÅRSMELDING FOR VONHEIM BARNEHAGE PR 15.DESEMBER 2015

 

Lnr:       5507/16                   Regdato:30.05.2016  Arkivkode:417

Saksnr: 16/301-11               Dok.type: /U                Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  AVSLAG

 

Lnr:       5508/16                   Regdato:30.05.2016  Arkivkode:K01

Saksnr: 16/606-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/SSO                   Journalenhet:KOM

              Navn:          Verneområdestyret for Trollheimen

              Dok.beskr:  MOTORFERDSEL SØKNAD OVERSENDES TIL KOMMUNENE SOM RIKTIGE FØRSTEMOTTAKERE

 

Lnr:       5509/16                   Regdato:30.05.2016  Arkivkode:210 &14

Saksnr: 16/584-3                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/RKG                Journalenhet:KOM

              Navn:          Voll barnehage

              Dok.beskr:  ÅRSMELDING FOR VOLL BARNEHAGE PR 15.DESEMBER 2015

 

Lnr:       5510/16                   Regdato:30.05.2016  Arkivkode:210 &14

Saksnr: 16/584-4                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/RKG                Journalenhet:KOM

              Navn:          Innset barnehage

              Dok.beskr:  ÅRSMELDING FOR INNSET BARNEHAGE PR 15.12.2015

 

Lnr:       5511/16                   Regdato:30.05.2016  Arkivkode:K12

Saksnr: 16/21-27                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/SSO                   Journalenhet:KOM

              Navn:          Verneområdestyret for Trollheimen

              Dok.beskr:  VERNEOMRÅDESTYRET FOR TROLLHEIMEN - DEL SAK 62/2016 TROLLHEIMEN SIJTE - BRUK AV HELIKOPTER TIL SAMLING AV REIN TIL KALVE MERKING - TROLLHEIMEN LVO, OPPDAL, RENNEBU, MELDAL, RINDAL OG SURNADAL KOMMUNER

 

Lnr:       5512/16                   Regdato:30.05.2016  Arkivkode:410

Saksnr: 16/242-3                 Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  FORESPØRSEL OM ARBEID I RENNEBU KOMMUNE

 

Lnr:       5513/16                   Regdato:30.05.2016  Arkivkode:MAT 63/41

Saksnr: 16/423-11               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/TEK/AME                   Journalenhet:KOM

              Navn:          Mittet AS

              Dok.beskr:  VONHEIM BARNEHAGE NY RAMMEAVTALE PÅ VENTILASJONSFILTER - FILTEROVERSIKT

 

Lnr:       5514/16                   Regdato:30.05.2016  Arkivkode:MAT 61/44

Saksnr: 16/447-2                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/TEK/AME                   Journalenhet:KOM

              Navn:          Mittet AS

              Dok.beskr:  SAMFUNNSHUS - NY RAMMEAVTALE PÅ VENTILASJONSFILTER - FILTEROVERSIKT

 

Lnr:       5515/16                   Regdato:30.05.2016  Arkivkode:MAT 61/44

Saksnr: 16/447-3                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/TEK/AME                   Journalenhet:KOM

              Navn:          Mittet AS

              Dok.beskr:  RENNEBUHALLEN - NY RAMMEAVTALE PÅ VENTILASJONSFILTER - FILTEROVERSIKT

 

Lnr:       5516/16                   Regdato:30.05.2016  Arkivkode:MAT 61/10

Saksnr: 16/425-4                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/TEK/AME                   Journalenhet:KOM

              Navn:          Mittet AS

              Dok.beskr:  RENNEBU RÅDHUS - NY RAMMEAVTALE PÅ VENTILASJONSFILTER - FILTEROVERSIKT

 

Lnr:       5517/16                   Regdato:30.05.2016  Arkivkode:MAT 61/10

Saksnr: 16/425-5                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/TEK/AME                   Journalenhet:KOM

              Navn:          Mittet AS

              Dok.beskr:  GAMLE DEL KOMM HUS - NY RAMMEAVTALE PÅ VENTILASJONSFILTER - FILTEROVERSIKT

 

Lnr:       5518/16                   Regdato:30.05.2016  Arkivkode:MAT 61/10

Saksnr: 16/425-6                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/TEK/AME                   Journalenhet:KOM

              Navn:          Mittet AS

              Dok.beskr:  KOMMUNEHUSET - NY RAMMEAVTALE PÅ VENTILASJONSFILTER - FILTEROVERSIKT

 

Lnr:       5520/16                   Regdato:30.05.2016  Arkivkode:MAT 85/1

Saksnr: 16/603-2                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/TEK/EIR                     Journalenhet:KOM

              Navn:          Planrådgiver Rennebu kommune

              Dok.beskr:  MELDING OM VEDTAK

 

Lnr:       5521/16                   Regdato:30.05.2016  Arkivkode:412

Saksnr: 16/303-118             Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/TEK/BHO                   Journalenhet:KOM

              Navn:          Martin Skamfer Bjerkås

              Dok.beskr:  OPPMØTE SOMMERJOBB

 

Lnr:       5522/16                   Regdato:30.05.2016  Arkivkode:M41

Saksnr: 16/607-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/TEK/AME                   Journalenhet:KOM

              Navn:          Mittet AS

              Dok.beskr:  BERKÅKSMOEN RENSEANLEGG - NY RAMMEAVTALE PÅ VENTILASJONSFILTER - FILTEROVERSIKT

 

Lnr:       5523/16                   Regdato:30.05.2016  Arkivkode:MAT 61/95

Saksnr: 16/418-2                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/TEK/AME                   Journalenhet:KOM

              Navn:          Mittet AS

              Dok.beskr:  GAMLE KONGEVEI 39A - NY RAMMEAVTALE PÅ VENTILASJONSFILTER - FILTEROVERSIKT

 

Lnr:       5524/16                   Regdato:30.05.2016  Arkivkode:MAT 61/44

Saksnr: 16/447-4                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/TEK/AME                   Journalenhet:KOM

              Navn:          Mittet AS

              Dok.beskr:  RENNEBUHALLEN - NY RAMMEAVTALE PÅ VENTILASJONSFILTER - FILTEROVERSIKT

 

Lnr:       5526/16                   Regdato:30.05.2016  Arkivkode:MAT 61/44

Saksnr: 16/422-3                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/TEK/AME                   Journalenhet:KOM

              Navn:          Mittet AS

              Dok.beskr:  BERKÅK SKOLE - NY RAMMEAVTALE PÅ VENTILASJONSFILTER - FILTEROVERSIKT

 

Lnr:       5534/16                   Regdato:30.05.2016  Arkivkode:460

Saksnr: 16/608-1                 Dok.type: /I                  Gradering:U Offl §13, fvl §13, Personopplysningslov §2

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  PERMISJONSSØKNAD

 

Lnr:       5552/16                   Regdato:30.05.2016  Arkivkode:231 A10

Saksnr: 16/580-3                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/RKG                Journalenhet:KOM

              Navn:          Utdanningsdirektoratet

              Dok.beskr:  FORELDREBETALING

 

Publisert: 1. juni 2016 ▪ Sist endret: 1. juni 2016