Til innholdet

Postliste 31.05.2016

Lnr:       5208/16                   Regdato:31.05.2016  Arkivkode:613

Saksnr: 16/575-1                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KGU                Journalenhet:KOM

              Navn:          Husbanken

              Dok.beskr:  SØKNAD OM TILSKUDD TIL OPPFØRING AV UTLEIEBOLIGER

 

Lnr:       5529/16                   Regdato:31.05.2016  Arkivkode:416

Saksnr: 16/552-4                 Dok.type: /I                  Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  SØKNAD

 

Lnr:       5530/16                   Regdato:31.05.2016  Arkivkode:411

Saksnr: 16/553-6                 Dok.type: /I                  Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  SØKNAD

 

Lnr:       5531/16                   Regdato:31.05.2016  Arkivkode:411

Saksnr: 16/553-7                 Dok.type: /I                  Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  SØKNAD

 

Lnr:       5532/16                   Regdato:31.05.2016  Arkivkode:416

Saksnr: 16/554-8                 Dok.type: /I                  Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  SØKNAD

 

Lnr:       5533/16                   Regdato:31.05.2016  Arkivkode:416

Saksnr: 16/554-9                 Dok.type: /I                  Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  SØKNAD

 

Lnr:       5535/16                   Regdato:31.05.2016  Arkivkode:MAT 73/12

Saksnr: 11/884-7                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/IND                  Journalenhet:KOM

              Navn:          Halland Camping

              Dok.beskr:  FERDIGATTEST - 73/12 - CAMPINGHYTTE, HALLAND CAMPING NORDSKOGEN

 

Lnr:       5536/16                   Regdato:31.05.2016  Arkivkode:034 &23

Saksnr: 14/3229-63             Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM//BHE                           Journalenhet:KOM

              Navn:          Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

              Dok.beskr:  KOMMUNEREFORMEN - VIDERE PROSESS I RENNEBU KOMMUNE

 

Lnr:       5537/16                   Regdato:31.05.2016  Arkivkode:613

Saksnr:16/575-3                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KGU                Journalenhet:KOM

              Navn:          Husbanken

              Dok.beskr:  AUTOMATISK SVAR FRA HUSBANKEN: SØKNAD OM TILSKUDD TIL UTLEIEBOLIGER

 

Lnr:       5538/16                   Regdato:31.05.2016  Arkivkode:042

Saksnr: 16/19-21                 Dok.type: /U                Gradering:U Offl §13, fvl §13, Personopplysningslov §2

              Saksb:         RÅDM/VIB/KAF                     Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  BEKREFTELSE PÅ POLITIATTEST BARNEHAGER 2016

 

Lnr:       5539/16                   Regdato:31.05.2016  Arkivkode:MAT 156/6

Saksnr: 16/609-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/TEK/EIR                     Journalenhet:KOM

              Navn:          Odd Myrmæl

              Dok.beskr:  156/6 AVTALE OM RETTING AV EIENDOMSGRENSER

 

Lnr:       5540/16                   Regdato:31.05.2016  Arkivkode:416

Saksnr: 16/231-25               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:          Cecilie Nygård

              Dok.beskr:  TAKKER NEI TIL STILLING

 

Lnr:       5541/16                   Regdato:31.05.2016  Arkivkode:233

Saksnr: 16/610-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:          Sør-Trøndelag fylkeskommune

              Dok.beskr:  UTBETALING AV TILSKUDD FOR 1. HALVÅR 2016

 

Lnr:       5543/16                   Regdato:31.05.2016  Arkivkode:K01

Saksnr: 15/2039-4               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/IKS                     Journalenhet:KOM

              Navn:          Trond Berntsen

              Dok.beskr:  KJØREBOK FOR VINTERSESONGEN 2015/2016

 

Lnr:       5544/16                   Regdato:31.05.2016  Arkivkode:MAT 41/16

Saksnr: 16/611-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/TDA                 Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  41/16 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REG.PLAN SØRØYÅSEN PLAN-ID 2006006

 

Lnr:       5545/16                   Regdato:31.05.2016  Arkivkode:210 &14

Saksnr: 16/584-5                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/RKG                Journalenhet:KOM

              Navn:          Det Kongelige Kirke Utdannings og Forskningsdep.

              Dok.beskr:  TAKSTER OG BETALINGSREGLER FOR FULLTIDS- OG DELTIDSPLASSER I KOMMUNAL BARNEHAGE, JANUAR 2016

 

Lnr:       5547/16                   Regdato:31.05.2016  Arkivkode:MAT 21/83

Saksnr: 16/613-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/IND                  Journalenhet:KOM

              Navn:          Teambygg Oppdal AS

              Dok.beskr:  21/83 SØKNAD OM UTSLIPP

 

Lnr:       5548/16                   Regdato:31.05.2016  Arkivkode:MAT 226/1

Saksnr:16/271-6                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/EVA                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Joramo & Tørset Bygg AS

              Dok.beskr:  226/1 NY SITUASJONSPLAN

 

Lnr:       5549/16                   Regdato:31.05.2016  Arkivkode:MAT 226/1

Saksnr: 16/271-7                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/EVA                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Joramo & Tørset Bygg AS

              Dok.beskr:  226/1 INNGJERDING AV OMRÅDET TØRSET HYTTEGREND

 

Lnr:       5553/16                   Regdato:31.05.2016  Arkivkode:252

Saksnr: 15/1321-9               Dok.type: /U                Gradering:U Offl §13, fvl §13, Personopplysningslov §2

              Saksb:         RÅDM/STAB/GKR                Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  PANTEDOKUMENT TIL TINGLYSING

 

Lnr:       5554/16                   Regdato:31.05.2016  Arkivkode:

Saksnr: 15/2048-2               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/TEK/GFJ                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Kvikne-Rennebu Kraftlag SA

              Dok.beskr:  REVIDERT AVTALE NYE BOLIGER LØKKJVEIEN

 

Lnr:       5555/16                   Regdato:31.05.2016  Arkivkode:L83

Saksnr: 16/186-17               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KGU                Journalenhet:KOM

              Navn:          Joseph Smith

              Dok.beskr:  SIGNERT AVTALE OM KJKØP AV TOMT

 

Lnr:       5556/16                   Regdato:31.05.2016  Arkivkode:F30

Saksnr: 14/3882-23             Dok.type: /U                Gradering:U Offl §13, fvl §13, Personopplysningslov §2

              Saksb:         RÅDM/STAB/RLO                 Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  ANDRE UTBETALING STØTTE TIL KJØEROPPLÆRING

 

Lnr:       5557/16                   Regdato:31.05.2016  Arkivkode:F30

Saksnr: 15/1448-14             Dok.type: /U                Gradering:U Offl §13, fvl §13, Personopplysningslov §2

              Saksb:         RÅDM/STAB/RLO                 Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  FYSIKALSK BEHANDLING 2.GANGS STØTTE

 

Lnr:       5558/16                   Regdato:31.05.2016  Arkivkode:410

Saksnr: 16/242-4                 Dok.type: /U                Gradering:13 Ofl §13

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  SVAR - FORESPØRSEL OM ARBEID I RENNEBU KOMMUNE

 

Lnr:       5561/16                   Regdato:31.05.2016  Arkivkode:260

Saksnr: 16/441-5                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/TEK/AME                   Journalenhet:KOM

              Navn:          KLP Skadeforsikring AS

              Dok.beskr:  TRYG SAK 16852820  KLP REF 213566, SKADE 04.04.16

 

Lnr:       5562/16                   Regdato:31.05.2016  Arkivkode:M12

Saksnr: 16/615-1                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/TEK/AME                   Journalenhet:KOM

              Navn:          ALcontrol Stjørdal

              Dok.beskr:  GRINDAL VV - ANALYSERESULTATER - DRIKKEVANN BEHANDLET/NETTVANN

 

Lnr:       5564/16                   Regdato:31.05.2016  Arkivkode:MAT 63/293

Saksnr: 15/1739-29             Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/TDA                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Oppdal Bygg AS

              Dok.beskr:  MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE - 63/293  BYGGING AV 2 STK 4-MANNSBOLIGER MED FLATT TAK BAKKAN

 

Publisert: 2. juni 2016 ▪ Sist endret: 2. juni 2016