Til innholdet

Postliste 02.10.2015

Lnr:       12453/15                Regdato:02.10.2015  Arkivkode:GÅRD 184/22

Saksnr: 15/932-16               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/EUL                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

              Dok.beskr:  184/22 FRADELING AV SKOGTEIG - UTDYPENDE OPPLYSNINGER

 

Lnr:       12631/15                Regdato:02.10.2015  Arkivkode:411

Saksnr: 15/1703-4               Dok.type: /U                Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  AVSLAG

 

Lnr:       12632/15                Regdato:02.10.2015  Arkivkode:416

Saksnr: 15/1704-4               Dok.type: /U                Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  AVSLAG

 

Lnr:       12633/15                Regdato:02.10.2015  Arkivkode:411

Saksnr: 15/1710-15             Dok.type: /U                Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  BEKREFTELSE

 

Lnr:       12634/15                Regdato:02.10.2015  Arkivkode:411

Saksnr: 15/1710-16             Dok.type: /U                Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  BEKREFTELSE

 

Lnr:       12635/15                Regdato:02.10.2015  Arkivkode:411

Saksnr: 15/1710-17             Dok.type: /U                Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  BEKREFTELSE

 

Lnr:       12636/15                Regdato:02.10.2015  Arkivkode:411

Saksnr: 15/1710-18             Dok.type: /U                Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  BEKREFTELSE

 

Lnr:       12637/15                Regdato:02.10.2015  Arkivkode:411

Saksnr: 15/1710-19             Dok.type: /U                Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  TILBUD

 

Lnr:       12638/15                Regdato:02.10.2015  Arkivkode:411

Saksnr: 15/1710-20             Dok.type: /U                Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  BEKREFTELSE

 

Lnr:       12639/15                Regdato:02.10.2015  Arkivkode:411

Saksnr: 15/1710-21             Dok.type: /U                Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  BEKREFTELSE

 

Lnr:       12640/15                Regdato:02.10.2015  Arkivkode:411

Saksnr: 15/1710-22             Dok.type: /U                Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  BEKREFTELSE

 

Lnr:       12641/15                Regdato:02.10.2015  Arkivkode:411

Saksnr: 15/1710-23             Dok.type: /U                Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  BEKREFTELSE

 

Lnr:       12642/15                Regdato:02.10.2015  Arkivkode:411

Saksnr: 15/1710-24             Dok.type: /U                Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  BEKREFTELSE

 

Lnr:       12643/15                Regdato:02.10.2015  Arkivkode:411

Saksnr: 15/1710-25             Dok.type: /U                Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  BEKREFTELSE

 

Lnr:       12644/15                Regdato:02.10.2015  Arkivkode:411

Saksnr: 15/1710-26             Dok.type: /U                Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  BEKREFTELSE

 

Lnr:       12645/15                Regdato:02.10.2015  Arkivkode:411

Saksnr: 15/1710-27             Dok.type: /U                Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  TILBUD

 

Lnr:       12646/15                Regdato:02.10.2015  Arkivkode:410

Saksnr: 15/1776-6               Dok.type: /I                  Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  SØKNAD

 

Lnr:       12647/15                Regdato:02.10.2015  Arkivkode:411

Saksnr: 15/1811-11             Dok.type: /I                  Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  SØKNAD

 

Lnr:       12648/15                Regdato:02.10.2015  Arkivkode:411

Saksnr: 15/1811-12             Dok.type: /I                  Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  SØKNAD

 

Lnr:       12649/15                Regdato:02.10.2015  Arkivkode:411

Saksnr: 15/1811-13             Dok.type: /I                  Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  SØKNAD

 

Lnr:       12650/15                Regdato:02.10.2015  Arkivkode:416

Saksnr: 15/1812-2               Dok.type: /I                  Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  SØKNAD

 

Lnr:       12651/15                Regdato:02.10.2015  Arkivkode:416

Saksnr: 15/1812-3               Dok.type: /I                  Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  SØKNAD

 

Lnr:       12653/15                Regdato:02.10.2015  Arkivkode:416

Saksnr: 15/1838-2               Dok.type: /I                  Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  SØKNAD

 

Lnr:       12654/15                Regdato:02.10.2015  Arkivkode:416

Saksnr: 15/1838-3               Dok.type: /I                  Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  SØKNAD

 

Lnr:       12660/15                Regdato:02.10.2015  Arkivkode:Q50

Saksnr: 15/24-23                 Dok.type: /I                  Gradering:U Offl §13

              Saksb:         RÅDM/STAB/JHA                 Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  SØKNAD OM FORTSATT BRUK AV PARKERINGSBEVIS

 

Lnr:       12661/15                Regdato:02.10.2015  Arkivkode:V13

Saksnr: 15/1841-1               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/RST                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Landbruksdirektoratet

              Dok.beskr:  PRODUKSJONSTILSKUDD PR 31.07.15

 

Lnr:       12662/15                Regdato:02.10.2015  Arkivkode:

Saksnr: 15/1720-2               Dok.type: /I                  Gradering:U Offl §13

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  RETUR AV TINGLYST DOKUMENT

 

Lnr:       12663/15                Regdato:02.10.2015  Arkivkode:574

Saksnr: 15/1842-1               Dok.type: /I                  Gradering:U Offl §13

              Saksb:         RÅDM/STAB/TSM                 Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  ALDERSPENSJON. HØYERE PENSJONSGRAD

 

Lnr:       12664/15                Regdato:02.10.2015  Arkivkode:234

Saksnr: 15/527-12               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/EUL                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Innset skole og barnehage

              Dok.beskr:  BRUK AV NÆROMRÅDET, INNSET SKOLE OG BARNEHAGE

 

Lnr:       12666/15                Regdato:02.10.2015  Arkivkode:Q14

Saksnr: 15/1185-18             Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/TEK/GFJ                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Terje Frøseth

              Dok.beskr:  SIGNERT AVTALE OM VINTERVEDLIKEHOLD

 

Lnr:       12667/15                Regdato:02.10.2015  Arkivkode:MAT 23/16

Saksnr: 10/773-9                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/EVA                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Robert Olaussen

              Dok.beskr:  23/16 SØKNAD OM FERDIGATTEST

 

Lnr:       12668/15                Regdato:02.10.2015  Arkivkode:F30

Saksnr: 15/1448-5               Dok.type: /U                Gradering:U Offl §13, fvl §13, Personopplysningslov §2

              Saksb:         RÅDM/STAB/RLO                 Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  ENGANGSSTØNAD KJØP AV KLÆR TIL FAM HAMZA/RAHMA

 

Lnr:       12672/15                Regdato:02.10.2015  Arkivkode:U63

Saksnr: 15/6-7                      Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KGU                Journalenhet:KOM

              Navn:          Gauldal skyttersamlag

              Dok.beskr:  AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - ENDRINGER VEDR. SKJENKESTED

 

Lnr:       12679/15                Regdato:02.10.2015  Arkivkode:MAT 69/13

Saksnr: 14/1064-14             Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KGU                Journalenhet:KOM

              Navn:          Inger Marie Illøkken

              Dok.beskr:  MELDING OM POLITISK VEDTAK - 69/13.  KLAGE PÅ EIENDOMSSKATTETAKST

 

Lnr:       12680/15                Regdato:02.10.2015  Arkivkode:MAT 146/17

Saksnr: 14/3094-13             Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KGU                Journalenhet:KOM

              Navn:          May-Britt Negård

              Dok.beskr:  MELDING OM POLITISK VEDTAK - 146/17:  KLAGE PÅ EIENDOMSSKATTETAKST.   

 

Lnr:       12681/15                Regdato:02.10.2015  Arkivkode:MAT 102/13

Saksnr: 14/2636-11             Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KGU                Journalenhet:KOM

              Navn:          Siegfred Storleer

              Dok.beskr:  MELDING OM POLITISK VEDTAK - 102/13:  KLAGE PÅ EIENDOMSSKATTETAKST

 

Lnr:       12682/15                Regdato:02.10.2015  Arkivkode:MAT 57/10

Saksnr: 14/1155-8               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KGU                Journalenhet:KOM

              Navn:          Per Morten Stjern

              Dok.beskr:  MELDING OM POLITISK VEDTAK - 57/10.  KLAGE PÅ VEDTATT EIENDOMSSKATTETAKST

 

Lnr:       12683/15                Regdato:02.10.2015  Arkivkode:MAT 222/5

Saksnr: 15/795-14               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KGU                Journalenhet:KOM

              Navn:          Ove Inge Stuen

              Dok.beskr:  MELDING OM POLITISK VEDTAK - 222/5.  NY VURDERING AV EIENDOMSSKATTETAKST

 

Publisert: 5. oktober 2015 ▪ Sist endret: 5. oktober 2015