Til innholdet

Postliste 12.10.2015

Lnr:       10886/15                Regdato:12.10.2015  Arkivkode:MAT 31/88

Saksnr: 15/1158-8               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/LJO                  Journalenhet:KOM

              Navn:          Sande Hus og Hytter AS

              Dok.beskr:  KORRIGERING AV SAKSUTSKRIFT MED BYGGETILLATELSE - 31/88 OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG, SVARTBEKKEN HYTTEFELT NERSKOGEN

 

Lnr:       12519/15                Regdato:12.10.2015  Arkivkode:F30

Saksnr: 13/904-13               Dok.type: /U                Gradering:U Offl §13, fvl §13, Personopplysningslov §2

              Saksb:         RÅDM/STAB/RLO                 Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  MELDING OM DELEGERT VEDTAK - INTRODUKSJONSORDNINGEN - FORLENGELSE AV VEDTAK

 

Lnr:       12922/15                Regdato:12.10.2015  Arkivkode:252

Saksnr: 15/1433-6               Dok.type: /U                Gradering:U Offl §13, fvl §13, Personopplysningslov §2

              Saksb:         RÅDM/STAB/GKR                Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  PANTEDOKUMENT

 

Lnr:       12923/15                Regdato:12.10.2015  Arkivkode:MAT 63/254

Saksnr: 11/1260-5               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KGU                Journalenhet:KOM

              Navn:          Husbanken

              Dok.beskr:  TILSAGN OM TILSKUDD - VARSEL OM AT PROSJEKT IKKE GJENNOMFØRES

 

Lnr:       12925/15                Regdato:12.10.2015  Arkivkode:L12

Saksnr: 15/1064-7               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/LSK                 Journalenhet:KOM

              Navn:          RennebuNytt

              Dok.beskr:  KUNNGJØRING - UTLEGGING TIL HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN - PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERING BERKÅK SENTRUM

 

Lnr:       12926/15                Regdato:12.10.2015  Arkivkode:MAT 176/1

Saksnr: 15/1680-3               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/TEK/EIR                     Journalenhet:KOM

              Navn:          Statens kartverk

              Dok.beskr:  RETUR AV TINGLYST DOKUMENT

 

Lnr:       12927/15                Regdato:12.10.2015  Arkivkode:

Saksnr: 15/1866-1               Dok.type: /I                  Gradering:U Offl §13

              Saksb:         RÅDM/LMT/IKS                     Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KRAVET OM NÆRINGSINNTEKT

 

Lnr:       12928/15                Regdato:12.10.2015  Arkivkode:M12

Saksnr: 15/104-20               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/TEK/AME                   Journalenhet:KOM

              Navn:          Eurofins AS

              Dok.beskr:  ANALYSERAPPORT RENNEBU KOMMUNE , BERKÅK V.V. STATOIL ANALYSEPERIODE 06.10.2015-12.10.2015

 

Lnr:       12929/15                Regdato:12.10.2015  Arkivkode:F30

Saksnr: 15/1337-3               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/RLO                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

              Dok.beskr:  TILSYN MED ET HELÅRLIG INTRODUKSJONSPROGRAM PÅ FULL TID - OVERSENDING AV FORELØPIG TILSYNSRAPPORT

 

Lnr:       12930/15                Regdato:12.10.2015  Arkivkode:V83

Saksnr: 08/1098-18             Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/SSO                   Journalenhet:KOM

              Navn:          Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

              Dok.beskr:  KOPI AV KONTROLLRAPPORT VEGVEDLIKEHOLD - SKJERVSÆTERVEGEN

 

Lnr:       12931/15                Regdato:12.10.2015  Arkivkode:042

Saksnr: 13/88-38                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/BSK/BSM                   Journalenhet:KOM

              Navn:          Ann-Kristin Solberg

              Dok.beskr:  BEKREFTELSE FOR POLITIATTEST

 

Lnr:       12932/15                Regdato:12.10.2015  Arkivkode:042

Saksnr: 13/88-39                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/BSK/BSM                   Journalenhet:KOM

              Navn:          Karin Olsen

              Dok.beskr:  BEKREFTELSE FOR POLITIATTEST

 

Lnr:       12933/15                Regdato:12.10.2015  Arkivkode:MAT 99/11

Saksnr: 15/1867-1               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/HLY                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Oppdal VVS Installasjon AS

              Dok.beskr:  99/11 SØKNAD OM UTSLIPP OG SANITÆRT AVLØPSVANN FRA HUS OG HYTTER

 

Lnr:       12934/15                Regdato:12.10.2015  Arkivkode:151

Saksnr: 15/2-14                    Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM//BHE                           Journalenhet:KOM

              Navn:          Reisen til fjellet AS

              Dok.beskr:  SØKNAD OM STØTTE TIL SEKRETÆRFUNKSJONEN

 

Lnr:       12935/15                Regdato:12.10.2015  Arkivkode:MAT 52/3

Saksnr: 15/1868-1               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/HLY                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Rørkompaniet eft. AS

              Dok.beskr:  52/3 SØKNAD OM UTSLIPP AV SANITÆRT AVLØPSVANN FRA HUS OG HYTTER

 

Lnr:       12936/15                Regdato:12.10.2015  Arkivkode:233 V70

Saksnr: 13/593-17               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/SSO                   Journalenhet:KOM

              Navn:          Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

              Dok.beskr:  TILSKUDD FRA LENSA KOORDINERING TIL KURS I MARKBEREDNING GAULDALSNETTVERKET 18.-19. JUNI 2015

 

Lnr:       12937/15                Regdato:12.10.2015  Arkivkode:GÅRD 24/6

Saksnr: 15/1869-1               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/EUL                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Ole Albert Kjøsnes

              Dok.beskr:  SØKNAD OM EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MV.

 

Lnr:       12938/15                Regdato:12.10.2015  Arkivkode:MAT 105/11

Saksnr: 15/1870-1               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/HLY                 Journalenhet:KOM

              Navn:          A.R.Helgemo AS

              Dok.beskr:  105/11 SØKNAD OM UTSLIPP AV SORT- OG GRÅVANN, FRITIDSBOLIG

 

Lnr:       12939/15                Regdato:12.10.2015  Arkivkode:MAT 208/19

Saksnr: 10/684-4                 Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/EVA                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Erik Tronvold

              Dok.beskr:  208/19 TILBAKEMELDING OM FERDIGE BYGGEARBEIDER (SØKNAD OM FERDIGATTEST)

 

Lnr:       12940/15                Regdato:12.10.2015  Arkivkode:GÅRD 100/2

Saksnr: 15/1871-1               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/EUL                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Leiv Chr. Sundset

              Dok.beskr:  100/2 SØKNAD OM FRADELING AV GRUNNEIENDOM

 

Lnr:       12941/15                Regdato:12.10.2015  Arkivkode:042

Saksnr: 13/88-40                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/BSK/BSM                   Journalenhet:KOM

              Navn:          Elisabeth van der Meulen

              Dok.beskr:  BEKREFTELSE FOR POLITIATTEST

 

Lnr:       12942/15                Regdato:12.10.2015  Arkivkode:034 &23

Saksnr: 14/3229-34             Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM//BHE                           Journalenhet:KOM

              Navn:          Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

              Dok.beskr:  KOMMUNEREFORMEN - STATUS OG VIDERE ARBEID FRA TIL VÅREN 2016

 

Lnr:       12943/15                Regdato:12.10.2015  Arkivkode:C22

Saksnr: 15/1774-2               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/TDA                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Kirsten og Ivar Langklopp

              Dok.beskr:  FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM OPPFØRING AV HYTTE/BU PÅ TOPPEN AV TROLLHYTTA I GISNADALEN

 

Lnr:       12944/15                Regdato:12.10.2015  Arkivkode:A24

Saksnr: 15/1342-34             Dok.type: /I                  Gradering:U Offl §13

              Saksb:         RÅDM/BSK/KHA                   Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  VEDTAK I KLAGESAK

 

Lnr:       12945/15                Regdato:12.10.2015  Arkivkode:F11

Saksnr: 15/36-10                 Dok.type: /I                  Gradering:U Offl §13

              Saksb:         RÅDM/STAB/EHA                 Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  SØKNADSSKJEMA FOR REISERETT MED TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE

 

Lnr:       12946/15                Regdato:12.10.2015  Arkivkode:F11

Saksnr: 15/36-11                 Dok.type: /I                  Gradering:U Offl §13

              Saksb:         RÅDM/STAB/EHA                 Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  SØKNADSSKJEMA FOR REISERETT MED TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE

 

Lnr:       12947/15                Regdato:12.10.2015  Arkivkode:PLAN 2010018

Saksnr: 12/640-18               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/HLY                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Ola Øie

              Dok.beskr:  96/1 SØKNAD OM FERDIGATTEST

 

Lnr:       12964/15                Regdato:12.10.2015  Arkivkode:L71

Saksnr: 15/1853-3               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/NFO                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Sør-TrøndelagFylkeskommune

              Dok.beskr:  DOKUMENT 201406303-19 SVAR PÅ SØKNAD OM MIDLER TIL LOKAL SAMFUNNSUTVIKLING I KOMMUNENE - BOLIGUTVIKLING PÅ BERKÅK I RENNEBU KOMMUNE SENDT FRA SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

 

Lnr:       12965/15                Regdato:12.10.2015  Arkivkode:PLAN 2015001

Saksnr: 15/1873-1               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/HLY                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Fridar Skjerve

              Dok.beskr:  21/58 SØRØYÅSEN, DELPLAN HERREMSKJØLEN - SØKNAD OM RAMMETILLATELSE FOR UTSLIPP AV AVLØPSVANN / AVLØPSPLAN

 

Lnr:       12967/15                Regdato:12.10.2015  Arkivkode:Q31 &46

Saksnr: 12/1594-59             Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/TEK/GFJ                    Journalenhet:KOM

              Navn:          LH Bygg

              Dok.beskr:  KJERKBRUA - 1-ÅRSBEFARING

 

Lnr:       12969/15                Regdato:12.10.2015  Arkivkode:MAT 39/21

Saksnr: 15/1875-1               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/HLY                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Laila Selven

              Dok.beskr:  SØKNAD OM ENDRING AV TØMMEINTERVALL AV SEPTIKTANK

 

Lnr:       12971/15                Regdato:12.10.2015  Arkivkode:MAT 21/370

Saksnr: 15/1876-1               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/                         Journalenhet:KOM

              Navn:          Lund Hyttebygg AS

              Dok.beskr:  21/370 SØKNAD OM OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG

 

Publisert: 14. oktober 2015 ▪ Sist endret: 14. oktober 2015