Til innholdet

Postliste 14.10.2015

Lnr:       12973/15                Regdato:14.10.2015  Arkivkode:L12

Saksnr: 15/1064-8               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/LSK                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Høringsinstanser og berørte parter

              Dok.beskr:  UTLEGGING TIL HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN - PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERING BERKÅK SENTRUM

 

Lnr:       12994/15                Regdato:14.10.2015  Arkivkode:MAT 21/42

Saksnr: 15/1754-3               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/EVA                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Nordeng Fellesbeite DA

              Dok.beskr:  SVAR -21/42,43 RIVING AV BYGNING NORDENG FELLESBEITE, NERSKOGEN

 

Lnr:       12998/15                Regdato:14.10.2015  Arkivkode:223

Saksnr: 15/1585-5               Dok.type: /U                Gradering:U Offl §13

              Saksb:         RÅDM//LHE                            Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  BER OM REDEGJØRELSE FOR SØKNAD

 

Lnr:       13005/15                Regdato:14.10.2015  Arkivkode:411

Saksnr: 15/1715-13             Dok.type: /U                Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  TILBUD

 

Lnr:       13006/15                Regdato:14.10.2015  Arkivkode:411

Saksnr: 15/1715-14             Dok.type: /U                Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  BEKREFTELSE

 

Lnr:       13007/15                Regdato:14.10.2015  Arkivkode:411

Saksnr: 15/1811-26             Dok.type: /I                  Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  SØKNAD

 

Lnr:       13008/15                Regdato:14.10.2015  Arkivkode:411

Saksnr: 15/1811-27             Dok.type: /I                  Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  SØKNAD

 

Lnr:       13009/15                Regdato:14.10.2015  Arkivkode:416

Saksnr: 15/1812-5               Dok.type: /I                  Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  SØKNAD

 

Lnr:       13010/15                Regdato:14.10.2015  Arkivkode:416

Saksnr: 15/1838-28             Dok.type: /U                Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  TILBUD

 

Lnr:       13011/15                Regdato:14.10.2015  Arkivkode:416

Saksnr: 15/1838-29             Dok.type: /U                Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  TILBUD

 

Lnr:       13012/15                Regdato:14.10.2015  Arkivkode:416

Saksnr: 15/1838-30             Dok.type: /U                Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  TILBUD

 

Lnr:       13013/15                Regdato:14.10.2015  Arkivkode:416

Saksnr: 15/1838-31             Dok.type: /U                Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  TILBUD

 

Lnr:       13014/15                Regdato:14.10.2015  Arkivkode:416

Saksnr: 15/1838-32             Dok.type: /U                Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  TILBUD

 

Lnr:       13015/15                Regdato:14.10.2015  Arkivkode:416

Saksnr: 15/1838-33             Dok.type: /U                Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  TILBUD

 

Lnr:       13016/15                Regdato:14.10.2015  Arkivkode:411

Saksnr: 15/1839-3               Dok.type: /I                  Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  SØKNAD

 

Lnr:       13017/15                Regdato:14.10.2015  Arkivkode:416

Saksnr: 15/1840-2               Dok.type: /I                  Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  SØKNAD

 

Lnr:       13020/15                Regdato:14.10.2015  Arkivkode:Q50

Saksnr: 15/24-25                 Dok.type: /U                Gradering:U Offl §13, fvl §13, Personopplysningslov §2

              Saksb:         RÅDM/STAB/JHA                 Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM FORTSATT PARKERINGSBEVIS

 

Lnr:       13021/15                Regdato:14.10.2015  Arkivkode:Q50

Saksnr: 15/24-26                 Dok.type: /U                Gradering:U Offl §13, fvl §13, Personopplysningslov §2

              Saksb:         RÅDM/STAB/JHA                 Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM FORTSATT BRUK AV PARKERINGSBEVIS

 

Lnr:       13023/15                Regdato:14.10.2015  Arkivkode:U01

Saksnr: 15/1880-1               Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13

              Saksb:         RÅDM//BHE                           Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  (NY) NÆRINGSVIRKSOMHET

 

Lnr:       13024/15                Regdato:14.10.2015  Arkivkode:U01

Saksnr: 15/1880-2               Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13

              Saksb:         RÅDM//BHE                           Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  SV: (NY) NÆRINGSVIRKSOMHET  

 

Lnr:       13025/15                Regdato:14.10.2015  Arkivkode:Q50

Saksnr: 15/24-27                 Dok.type: /U                Gradering:U Offl §13, fvl §13, Personopplysningslov §2

              Saksb:         RÅDM/STAB/JHA                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Ann Karin Krogstad

              Dok.beskr:  MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM FORTSATT BRUK AV PARKERINGSBEVIS

 

Lnr:       13026/15                Regdato:14.10.2015  Arkivkode:U01

Saksnr: 15/1880-3               Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13

              Saksb:         RÅDM//BHE                           Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  BEDRIFTSETABLERING

 

Lnr:       13027/15                Regdato:14.10.2015  Arkivkode:574

Saksnr: 15/1881-1               Dok.type: /I                  Gradering:U Offl §13

              Saksb:         RÅDM/STAB/TSM                 Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  INNVILGELSE AV ALDERSPENSJON

 

Lnr:       13028/15                Regdato:14.10.2015  Arkivkode:MAT 39/26

Saksnr: 15/1882-1               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/TEK/EIR                     Journalenhet:KOM

              Navn:          Solfrid og John Egil Aune

              Dok.beskr:  FORESPØRSEL OM JUSTERING AV TOMTEGRENSE

 

Lnr:       13029/15                Regdato:14.10.2015  Arkivkode:MAT 84/16

Saksnr: 15/1849-2               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/TEK/GFJ                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Jon Olav Viggen

              Dok.beskr:  84/16 KONTROLLERT AVINSTALLASJON AV VANNMÅLER

 

Lnr:       13030/15                Regdato:14.10.2015  Arkivkode:233 A27

Saksnr: 15/1248-2               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/BSK/KHA                   Journalenhet:KOM

              Navn:          Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

              Dok.beskr:  KAP 225 POST 66 - TILSKUDD TIL LEIRSKOLEOPPLÆRING

 

Lnr:       13031/15                Regdato:14.10.2015  Arkivkode:V85

Saksnr: 15/1078-2               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/SSO                   Journalenhet:KOM

              Navn:          Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

              Dok.beskr:  BUDSJETT FOR BRUK AV RENTEMIDLER 2016

 

Lnr:       13032/15                Regdato:14.10.2015  Arkivkode:PLAN 2013002

Saksnr: 13/406-38               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/TDA                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

              Dok.beskr:  UTTALELSE - DETALJREGULERINGSPLAN - HØLUBEKKEN HYTTEOMRÅDE - SØRØISÆTER - NERSKOGEN

 

Lnr:       13033/15                Regdato:14.10.2015  Arkivkode:233

Saksnr: 15/1167-5               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM//BHE                           Journalenhet:KOM

              Navn:          Revisjon Fjell IKS

              Dok.beskr:  REVISORS BERETNING VEDRØRENDE KOMPENSASJONSOPPGAVE FOR MVA, 4. TERMIN

 

Lnr:       13034/15                Regdato:14.10.2015  Arkivkode:MAT 41/3

Saksnr: 15/1287-8               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/LJO                  Journalenhet:KOM

              Navn:          Alf Erik Lånke

              Dok.beskr:  TILTREDELSESERKLÆRING

 

Lnr:       13039/15                Regdato:14.10.2015  Arkivkode:614

Saksnr: 14/642-80               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/HLY                 Journalenhet:KOM

              Navn:          pka Arkitekter

              Dok.beskr:  IG, GRAVING, RIVING AV VESTIBYLE, FUNDAMENTERING

 

Lnr:       13041/15                Regdato:14.10.2015  Arkivkode:MAT 21/375

Saksnr: 15/1815-5               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/TEK/GFJ                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Bente Sætran

              Dok.beskr:  RE: DRENSGRØFTA LANGS VEGEN

 

Lnr:       13042/15                Regdato:14.10.2015  Arkivkode:614

Saksnr: 15/1083-24             Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/HLY                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Norconsult AS

              Dok.beskr:  SAMTYKKE FRA ARBEIDSTILSYNET

 

Lnr:       13043/15                Regdato:14.10.2015  Arkivkode:MAT 62/225

Saksnr: 15/839-5                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/EVA                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Oppdal Bygg AS

              Dok.beskr:  MELDING OM DELEGERT VEDTAK - 62/225 OPPFØRING AV TOMANNSBOLIG, VERTIKALDELT RUGDEVEIEN 6, BERKÅK

 

Lnr:       13044/15                Regdato:14.10.2015  Arkivkode:411

Saksnr: 15/1705-18             Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:          Vibeke Hoel

              Dok.beskr:  TAKKER NEI TIL STILLING

 

Lnr:       13047/15                Regdato:14.10.2015  Arkivkode:M06

Saksnr: 15/1243-4               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/TEK/AME                   Journalenhet:KOM

              Navn:          Joramo & Tørset Bygg AS

              Dok.beskr:  SV: ULSBERG VANNVERK, TRYKKTANK ANG MÅLER

 

Lnr:       13058/15                Regdato:14.10.2015  Arkivkode:MAT 63/286

Saksnr: 15/1739-8               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/LJO                  Journalenhet:KOM

              Navn:          Oppdal Bygg AS

              Dok.beskr:  63/1 SØKNAD VA BAKKAN, BERKÅK

 

Lnr:       13059/15                Regdato:14.10.2015  Arkivkode:223

Saksnr: 15/1884-1               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/GKR                Journalenhet:KOM

              Navn:          Brønnøysundregistrene

              Dok.beskr:  TILSKUDDSLISTE FOR TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN 2015 RENNEBU KOMMUNE

 

Lnr:       13064/15                Regdato:14.10.2015  Arkivkode:MAT 41/3

Saksnr: 15/1287-9               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/LJO                  Journalenhet:KOM

              Navn:          Sundberg Bjørn Riset

              Dok.beskr:  SV: VEDR. NÆRINGSBYGG NERSKOGEN

 

Publisert: 16. oktober 2015 ▪ Sist endret: 16. oktober 2015