Til innholdet

Postliste 21.10.2015

Lnr:       13243/15                Regdato:21.10.2015  Arkivkode:MAT 60/3

Saksnr: 13/1359-3               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/TEK/EIR                     Journalenhet:KOM

              Navn:          Statens Kartverk

              Dok.beskr:  60/3  KRAV OM MATRIKULERING

 

Lnr:       13248/15                Regdato:21.10.2015  Arkivkode:

Saksnr: 15/1866-2               Dok.type: /U                Gradering:U Offl §13, fvl §13, Personopplysningslov §2

              Saksb:         RÅDM/LMT/IKS                     Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  25/1 DISPENSASJON FRA KRAVET OM NÆRINGSINNTEKT

 

Lnr:       13283/15                Regdato:21.10.2015  Arkivkode:411

Saksnr: 15/1715-16             Dok.type: /U                Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  AVSLAG

 

Lnr:       13284/15                Regdato:21.10.2015  Arkivkode:411

Saksnr: 15/1715-17             Dok.type: /U                Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  AVSLAG

 

Lnr:       13285/15                Regdato:21.10.2015  Arkivkode:411

Saksnr: 15/1715-18             Dok.type: /U                Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  AVSLAG

 

Lnr:       13286/15                Regdato:21.10.2015  Arkivkode:411

Saksnr: 15/1715-19             Dok.type: /U                Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  AVSLAG

 

Lnr:       13288/15                Regdato:21.10.2015  Arkivkode:411

Saksnr: 15/1863-8               Dok.type: /I                  Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  SØKNAD

 

Lnr:       13290/15                Regdato:21.10.2015  Arkivkode:614

Saksnr: 14/642-86               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/HLY                 Journalenhet:KOM

              Navn:          pka Arkitekter

              Dok.beskr:  KONTRAKTBESKRIVELSE VERSJON PR. 21.10.2015

 

Lnr:       13291/15                Regdato:21.10.2015  Arkivkode:614

Saksnr: 14/642-87               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/HLY                 Journalenhet:KOM

              Navn:          pka Arkitekter

              Dok.beskr:  LISTE OVER ENDRINGER I KONTRAKTSBESKRIVELSEN

 

Lnr:       13292/15                Regdato:21.10.2015  Arkivkode:MAT 31/51

Saksnr: 15/1908-1               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/HLY                 Journalenhet:KOM

              Navn:          John Olav Vognild

              Dok.beskr:  31/51 SØKNAD OM UTSLIPP AV SANITÆRT AVLØPSVANN FRA HUS OG HYTTER

 

Lnr:       13293/15                Regdato:21.10.2015  Arkivkode:MAT 31/51

Saksnr: 15/1909-1               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/                         Journalenhet:KOM

              Navn:          Lund Hyttebygg AS

              Dok.beskr:  31/51 SØKNAD OM OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG

 

Lnr:       13295/15                Regdato:21.10.2015  Arkivkode:614

Saksnr: 14/642-89               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/HLY                 Journalenhet:KOM

              Navn:          pka Arkitekter

              Dok.beskr:  KOMMENTAR IG 21.10.2015

 

Lnr:       13296/15                Regdato:21.10.2015  Arkivkode:

Saksnr: 14/3167-17             Dok.type: /U                Gradering:U Offl §13, fvl §13, Personopplysningslov §2

              Saksb:         RÅDM/STAB/SEN                 Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  SVAR - AD. ARBEIDSFORHOLD  

 

Lnr:       13297/15                Regdato:21.10.2015  Arkivkode:MAT 61/190

Saksnr: 15/1910-1               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/TEK/BHO                   Journalenhet:KOM

              Navn:          RIL Skistadion

              Dok.beskr:  61/190 MELDING OM TILKOBLING TIL KOMMUNAL VA-LEDNING

 

Lnr:       13298/15                Regdato:21.10.2015  Arkivkode:MAT 61/190

Saksnr: 15/1910-2               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/TEK/GFJ                    Journalenhet:KOM

              Navn:          RIL Skistadion

              Dok.beskr:  61/190 INSTALLASJON AV VANNMÅLER

 

Lnr:       13299/15                Regdato:21.10.2015  Arkivkode:

Saksnr: 15/13-50                 Dok.type: /U                Gradering:U Offl §13

              Saksb:         RÅDM/LMT/IKS                     Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  SØKNAD OM AVLØSERTILSKUDD VED SYKDOM MV.

 

Lnr:       13300/15                Regdato:21.10.2015  Arkivkode:GÅRD 1/3

Saksnr: 15/1911-1               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/SSO                   Journalenhet:KOM

              Navn:          John Arve Nybro

              Dok.beskr:  SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM

 

Lnr:       13302/15                Regdato:21.10.2015  Arkivkode:GÅRD 87/3

Saksnr: 15/1912-1               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/SSO                   Journalenhet:KOM

              Navn:          Gerd Karin Ramlo

              Dok.beskr:  SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM

 

Lnr:       13304/15                Regdato:21.10.2015  Arkivkode:MAT 146/1

Saksnr: 14/3802-2               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/IND                  Journalenhet:KOM

              Navn:          Hamos

              Dok.beskr:  SØKNAD OM FRITAK RENOVASJON

 

Lnr:       13307/15                Regdato:21.10.2015  Arkivkode:F47

Saksnr: 15/1913-2               Dok.type: /I                  Gradering:U Offl §13

              Saksb:         RÅDM//LHE                            Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  HALVÅRSRAPPORTER BARNEVERN

 

Lnr:       13363/15                Regdato:21.10.2015  Arkivkode:MAT 41/3

Saksnr: 15/1287-17             Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/LJO                  Journalenhet:KOM

              Navn:          Sundberg Bjørn Riset

              Dok.beskr:  NÆRINGSBYGG NERSKOGEN

 

Publisert: 23. oktober 2015 ▪ Sist endret: 23. oktober 2015