Til innholdet

Postliste 23.10.2015

Lnr:       12293/15                Regdato:23.10.2015  Arkivkode:MAT 232/11

Saksnr: 14/3749-13             Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/EVA                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Joramo & Tørset Bygg AS

              Dok.beskr:  MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE - 232/11 OPPFØRING AV ENEBOLIG ULSBERG

 

Lnr:       13150/15                Regdato:23.10.2015  Arkivkode:MAT 63/286

Saksnr: 15/1739-12             Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/LJO                  Journalenhet:KOM

              Navn:          Oppdal Bygg AS

              Dok.beskr:  63/1 BYGGING AV 2 STK 4-MANNSBOLIGER MED FLATT TAK - VARSEL OM TILSYN BAKKAN

 

Lnr:       13224/15                Regdato:23.10.2015  Arkivkode:MAT 21/370

Saksnr: 15/1876-3               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/EVA                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Lund Hyttebygg AS

              Dok.beskr:  SAKSUTSKRIFT MED BYGGETILLATELSE - 21/370 OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG NERSKOGEN

 

Lnr:       13319/15                Regdato:23.10.2015  Arkivkode:M11 &54

Saksnr: 15/1628-9               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM//LHE                            Journalenhet:KOM

              Navn:          Jan Nyberg

              Dok.beskr:  UTTALELSE VEDR KLASULERING SKAUMSJØEN DRIKKEVANN

 

Lnr:       13335/15                Regdato:23.10.2015  Arkivkode:233 A02

Saksnr: 14/33-14                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/BSK/BSM                   Journalenhet:KOM

              Navn:          Vestnes kommune

              Dok.beskr:  REFUSJONSKRAV - TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP

 

Lnr:       13355/15                Regdato:23.10.2015  Arkivkode:411

Saksnr: 15/1863-10             Dok.type: /I                  Gradering:25 § 25

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  SØKNAD

 

Lnr:       13356/15                Regdato:23.10.2015  Arkivkode:GÅRD 134/5

Saksnr: 15/1923-1               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/RST                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Stig Kristiansen

              Dok.beskr:  SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET

 

Lnr:       13357/15                Regdato:23.10.2015  Arkivkode:410

Saksnr: 15/1776-27             Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  TAKKER JA TIL STILLING

 

Lnr:       13358/15                Regdato:23.10.2015  Arkivkode:MAT 76/8

Saksnr: 14/1385-11             Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/EVA                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Norsk Landbruksrådgiving

              Dok.beskr:  76/8 SØKNAD OM FERDIGATTEST

 

Lnr:       13359/15                Regdato:23.10.2015  Arkivkode:PLAN 2010011

Saksnr: 13/1102-5               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/HLY                 Journalenhet:KOM

              Navn:          August Norge AS

              Dok.beskr:  17/10 SØKNAD OM FERDIGATTEST

 

Lnr:       13361/15                Regdato:23.10.2015  Arkivkode:233 A02

Saksnr: 14/33-19                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/BSK/BSM                   Journalenhet:KOM

              Navn:          Trondheim kommune

              Dok.beskr:  REFUSJONSKRAV - TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP

 

Lnr:       13362/15                Regdato:23.10.2015  Arkivkode:F11

Saksnr: 15/36-15                 Dok.type: /U                Gradering:U Offl §13, fvl §13, Personopplysningslov §2

              Saksb:         RÅDM/STAB/EHA                 Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  MELDING OM DELEGERT VEDTAK - TRANSPORTTJENESTEN 2015

 

Lnr:       13364/15                Regdato:23.10.2015  Arkivkode:X06

Saksnr: 10/257-14               Dok.type: /U                Gradering:U Offl §13, fvl §13, Personopplysningslov §2

              Saksb:         RÅDM/STAB/GKR                Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  LISTE OVER INNFLYTTERE I RENNEBU KOMMUNE 2013

 

Lnr:       13365/15                Regdato:23.10.2015  Arkivkode:

Saksnr: 15/1898-6               Dok.type: /U                Gradering:U Offl §13

              Saksb:         RÅDM/BSK/KHA                   Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNADSSKJEMA TIL GRUNNSKOLE FOR VOKSNE

 

Lnr:       13366/15                Regdato:23.10.2015  Arkivkode:MAT 63/286

Saksnr: 15/1739-15             Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/LJO                  Journalenhet:KOM

              Navn:          Oppdal Bygg AS

              Dok.beskr:  63/1 VEDR. BYGGING AV 2 STK 4-MANNSBOLIGER MED FLATT TAK - MANGLER VA BAKKAN

 

Lnr:       13368/15                Regdato:23.10.2015  Arkivkode:233

Saksnr: 15/1556-5               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LFH/KTR                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

              Dok.beskr:  PROSJEKTPLAN FOR FRISKLIVSMIDLER FRA FYLKESMANNEN HØSTEN 2015

 

Lnr:       13369/15                Regdato:23.10.2015  Arkivkode:233 A02

Saksnr: 14/33-20                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/BSK/BSM                   Journalenhet:KOM

              Navn:          Trondheim kommune

              Dok.beskr:  REFUSJONSKRAV - TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP

 

Lnr:       13370/15                Regdato:23.10.2015  Arkivkode:

Saksnr: 15/1898-7               Dok.type: /U                Gradering:U Offl §13

              Saksb:         RÅDM/BSK/KHA                   Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNADSSKJEMA TIL GRUNNSKOLE FOR VOKSNE

 

Lnr:       13372/15                Regdato:23.10.2015  Arkivkode:MAT 63/286

Saksnr: 15/1739-17             Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/LJO                  Journalenhet:KOM

              Navn:          Geir Fjellstad

              Dok.beskr:  SV: BAKKAN

 

Lnr:       13373/15                Regdato:23.10.2015  Arkivkode:MAT 93/16

Saksnr: 15/1897-3               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/HLY                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Liv Finserås

              Dok.beskr:  93/16 SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE

 

Lnr:       13374/15                Regdato:23.10.2015  Arkivkode:411

Saksnr: 15/1710-39             Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/JHA                 Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  MELDING OM DELEGERT VEDTAK -  HJEMMEHJELP

 

Lnr:       13376/15                Regdato:23.10.2015  Arkivkode:

Saksnr: 15/1898-8               Dok.type: /U                Gradering:U Offl §13

              Saksb:         RÅDM/BSK/KHA                   Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKANDSSKJEMA TIL GRUNNSKOLE FOR VOKSNE

 

Lnr:       13377/15                Regdato:23.10.2015  Arkivkode:233

Saksnr: 15/1077-7               Dok.type: /I                  Gradering:U Offl §13

              Saksb:         RÅDM/STAB/RLO                 Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  AVSLAG PÅ KRAV OM INTEGRERINGSTILSKUDD ÅR-1 I 2015

 

Lnr:       13378/15                Regdato:23.10.2015  Arkivkode:151

Saksnr: 15/2-15                    Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KGU                Journalenhet:KOM

              Navn:          Norsk Landbruksrådgiving

              Dok.beskr:  SØKNAD OM DRIFTSSTØTTE FOR 2016

 

Lnr:       13379/15                Regdato:23.10.2015  Arkivkode:570

Saksnr: 15/1926-1               Dok.type: /I                  Gradering:U Offl §13

              Saksb:         RÅDM/STAB/TSM                 Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  INNVILGELSE AV AVTALEFESTET PENSJON

 

Lnr:       13381/15                Regdato:23.10.2015  Arkivkode:A02

Saksnr: 15/1927-1               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/BSK/KHA                   Journalenhet:KOM

              Navn:          Zainab Hamza

              Dok.beskr:  KRAV OM / SØKNAD OM OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP

 

Lnr:       13382/15                Regdato:23.10.2015  Arkivkode:

Saksnr: 15/1898-9               Dok.type: /U                Gradering:U Offl §13

              Saksb:         RÅDM/BSK/KHA                   Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNADSSKJEMA TIL GRUNNSKOLE FOR VOKSNE

 

Lnr:       13384/15                Regdato:23.10.2015  Arkivkode:

Saksnr: 15/1898-11             Dok.type: /U                Gradering:U Offl §13

              Saksb:         RÅDM/BSK/KHA                   Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNADSSKJEMA TIL GRUNNSKOLE FOR VOKSNE

 

Lnr:       13387/15                Regdato:23.10.2015  Arkivkode:MAT 59/3

Saksnr: 15/1765-4               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/EVA                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Brage Kosberg

              Dok.beskr:  59/3 SØKNAD OM FERDIGATTEST

 

Lnr:       13388/15                Regdato:23.10.2015  Arkivkode:U63

Saksnr: 15/1886-2               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KGU                Journalenhet:KOM

              Navn:          Politiet Sør-Trøndelag Politidistrikt

              Dok.beskr:  BYGDASENTERET AS - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - UTTALELSE

 

Lnr:       13389/15                Regdato:23.10.2015  Arkivkode:MAT 237/2/1

Saksnr: 14/3496-4               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KMO                Journalenhet:KOM

              Navn:          Statskog

              Dok.beskr:  237/2/1 EIENDOMSSKATT NÆRING

 

Lnr:       13390/15                Regdato:23.10.2015  Arkivkode:252

Saksnr: 15/1433-7               Dok.type: /U                Gradering:U Offl §13, fvl §13, Personopplysningslov §2

              Saksb:         RÅDM/STAB/GKR                Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  PANTEDOKUMENT TIL TINGLYSING

 

Lnr:       13391/15                Regdato:23.10.2015  Arkivkode:411

Saksnr: 15/1708-36             Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/JHA                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Dagrun Flaten

              Dok.beskr:  MELDING OM DELEGERT VEDTAK - ASSISTENT/ HELSEFAGARBEIDER 12,68%

 

Lnr:       13392/15                Regdato:23.10.2015  Arkivkode:MAT 143/19

Saksnr: 14/147-5                 Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/TEK/EIR                     Journalenhet:KOM

              Navn:          Anne Karin Korsbrekke og Arnold Askeland

              Dok.beskr:  143/19 GEBYR ETTER GRENSEJUSTERING

 

Lnr:       13393/15                Regdato:23.10.2015  Arkivkode:Q50

Saksnr: 15/24-28                 Dok.type: /I                  Gradering:U Offl §13

              Saksb:         RÅDM/STAB/JHA                 Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  SØKNAD OM FORTSATT BRUK AV PARKERINGSBEVIS

 

Lnr:       13394/15                Regdato:23.10.2015  Arkivkode:L10

Saksnr: 15/1928-1               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM//BHE                           Journalenhet:KOM

              Navn:          Odd Løvlien

              Dok.beskr:  OPPSETT AV BOLIGBRAKKE VED KLØFTBRUA - 105/9

 

Publisert: 26. oktober 2015 ▪ Sist endret: 26. oktober 2015