Til innholdet

Postliste 26.10.2015

Lnr:       13325/15                Regdato:26.10.2015  Arkivkode:F40

Saksnr: 15/1914-2               Dok.type: /U                Gradering:13 Ofl §13

              Saksb:         RÅDM/VSK/HSE                   Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  SVAR - PÅLEGG OM INFORMASJONUTLEVERING

 

Lnr:       13423/15                Regdato:26.10.2015  Arkivkode:MAT 233/1

Saksnr: 15/1671-2               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/TEK/BHO                   Journalenhet:KOM

              Navn:          Statens Kartverk

              Dok.beskr:  233/1 MELDING TIL TINGLYSING

 

Lnr:       13424/15                Regdato:26.10.2015  Arkivkode:V16

Saksnr: 13/1338-15             Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/EUL                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Anne Johanne Størseth

              Dok.beskr:  NY BEREGNING AV NORMALTAPSPROSENT 150/6

 

Lnr:       13425/15                Regdato:26.10.2015  Arkivkode:MAT 158/1

Saksnr: 15/1933-1               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/                         Journalenhet:KOM

              Navn:          Oddgeir Blokkum

              Dok.beskr:  158/1 SØKNAD OM OPPFØRING AV PLATTING OG GJERDE PÅ UTSTUGGUSÆTRA GRINDAL

 

Lnr:       13426/15                Regdato:26.10.2015  Arkivkode:MAT 158/1

Saksnr: 15/1934-1               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/TDA                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Oddgeir Blokkum

              Dok.beskr:  158/1 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA VERNEOMRÅDEPLAN, TROLLHEIMEN VERNEOMRÅDE

 

Lnr:       13428/15                Regdato:26.10.2015  Arkivkode:C22

Saksnr: 15/1478-3               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/TJA                  Journalenhet:KOM

              Navn:          Enern

              Dok.beskr:  SKIENERN-TRASÈ

 

Lnr:       13429/15                Regdato:26.10.2015  Arkivkode:231

Saksnr: 15/1426-10             Dok.type: /I                  Gradering:U Offl §13

              Saksb:         RÅDM/VIB/MHA                    Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING I BARNEHAGE

 

Lnr:       13430/15                Regdato:26.10.2015  Arkivkode:233

Saksnr: 15/1477-3               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/KUL/ASN                   Journalenhet:KOM

              Navn:          Sør-Trøndelag Fylkeskommune

              Dok.beskr:  TILSAGN OM SPILLEMIDLER TIL KULTURBYGG 2015 - RENNEBUHALLEN - SAMFUNNSDELEN ANLEGGSNUMMER 1635001101

 

Lnr:       13431/15                Regdato:26.10.2015  Arkivkode:461

Saksnr: 12/1245-2               Dok.type: /I                  Gradering:U Offl §13

              Saksb:         RÅDM/BSK/KHA                   Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  REFERAT DIALOGMØTE

 

Lnr:       13432/15                Regdato:26.10.2015  Arkivkode:

Saksnr: 15/1831-3               Dok.type: /I                  Gradering:U Offl §13

              Saksb:         RÅDM/LMT/EUL                    Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  TILBUD OM INVESTERINGSTILSKUDD

 

Lnr:       13433/15                Regdato:26.10.2015  Arkivkode:411

Saksnr: 15/1862-11             Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/PIW                  Journalenhet:KOM

              Navn:          Vemund Angell

              Dok.beskr:  TAKKER JA TIL STILLING

 

Lnr:       13434/15                Regdato:26.10.2015  Arkivkode:MAT 62/49

Saksnr: 15/1935-1               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/TEK/EIR                     Journalenhet:KOM

              Navn:          Hanne og Øystein Rise

              Dok.beskr:  62/49 KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER

 

Lnr:       13435/15                Regdato:26.10.2015  Arkivkode:GÅRD 41/1

Saksnr: 15/1752-2               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/RST                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Gunn Marie Voll

              Dok.beskr:  MELDING OM DELEGERT VEDTAK - 41/1 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD

 

Lnr:       13436/15                Regdato:26.10.2015  Arkivkode:F07

Saksnr: 15/1156-9               Dok.type: /I                  Gradering:U Offl §13

              Saksb:         RÅDM/STAB/JHA                 Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  SØKNADSSKJEMA LEDSAGERBEVIS

 

Lnr:       13437/15                Regdato:26.10.2015  Arkivkode:223

Saksnr: 15/4-12                    Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/KGU                Journalenhet:KOM

              Navn:          Rennebu Pensjonistforening

              Dok.beskr:  SØKNAD OM MIDLER TIL JULEMØTE I RENNEBU PENSJONISTFORENING

 

Lnr:       13438/15                Regdato:26.10.2015  Arkivkode:223

Saksnr: 15/1585-6               Dok.type: /I                  Gradering:U Offl §13

              Saksb:         RÅDM//LHE                            Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  SVAR PÅ BREV VEDRØRENDE REDEGJØRELSE FOR SØKNAD

 

Lnr:       13440/15                Regdato:26.10.2015  Arkivkode:F30

Saksnr: 15/1337-4               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/RLO                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

              Dok.beskr:  SVAR - TILSYN MED ET HELÅRLIG INTRODUKSJONSPROGRAM PÅ FULL TID - OVERSENDING AV FORELØPIG TILSYNSRAPPORT

 

Lnr:       13441/15                Regdato:26.10.2015  Arkivkode:GÅRD 82/18

Saksnr: 15/1857-2               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/RST                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Jan Arve Nyberg

              Dok.beskr:  MELDING OM DELEGERT VEDTAK - 82/18 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD JAN ARVE NYBERG

 

Lnr:       13442/15                Regdato:26.10.2015  Arkivkode:GÅRD 130/1

Saksnr: 15/1936-1               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/RST                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Lars Magne Gunnes

              Dok.beskr:  SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD

 

Lnr:       13443/15                Regdato:26.10.2015  Arkivkode:GÅRD 130/1

Saksnr: 15/1936-2               Dok.type: /U                Gradering:

              Saksb:         RÅDM/LMT/RST                    Journalenhet:KOM

              Navn:          Lars Magne Gunnes

              Dok.beskr:  MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD

 

Lnr:       13444/15                Regdato:26.10.2015  Arkivkode:MAT 59/14

Saksnr: 15/1937-1               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/TDA                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Nils Skamfer

              Dok.beskr:  SØKNAD OM DELING AV EIENDOM

 

Lnr:       13445/15                Regdato:26.10.2015  Arkivkode:MAT 59/14

Saksnr: 15/1937-2               Dok.type: /I                  Gradering:13 Ofl §13

              Saksb:         RÅDM/STAB/TDA                 Journalenhet:KOM

              Navn:         

              Dok.beskr:  KONTRAKT

 

Lnr:       13446/15                Regdato:26.10.2015  Arkivkode:PLAN 2015001

Saksnr: 15/245-26               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/TDA                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Fridar Skjerve

              Dok.beskr:  2015001 - 21/58 SØRØYÅSEN, DELPLAN HERREMSKJØLEN - MERKNADER/INNSPILL TIL PLANARBEIDET

 

Lnr:       13447/15                Regdato:26.10.2015  Arkivkode:PLAN 2015001

Saksnr: 15/245-27               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/TDA                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Fridar Skjerve

              Dok.beskr:  2015001 - 21/58 SØRØYÅSEN, DELPLAN HERREMSKJØLEN - PLANMATERIELL I RIKT TEKSTFORMAT

 

Lnr:       13454/15                Regdato:26.10.2015  Arkivkode:MAT 13/40

Saksnr: 14/3266-4               Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/EVA                 Journalenhet:KOM

              Navn:          Sande Hus og Hytter AS

              Dok.beskr:  13/40 SØKNAD OM FERDIGATTEST.

 

Lnr:       13455/15                Regdato:26.10.2015  Arkivkode:L12

Saksnr: 15/1064-10             Dok.type: /I                  Gradering:

              Saksb:         RÅDM/STAB/GBH                Journalenhet:KOM

              Navn:          Arnhild Gorsetbakk

              Dok.beskr:  INNSPEL TIL PLANPROGRAM, BERKÅK SENTRUM

 

Publisert: 28. oktober 2015 ▪ Sist endret: 28. oktober 2015