Til innholdet

Kommunalt tilskudd til kulturarbeid

Søknadsfrist 1. april

Illustrasjonsbilde

Disse kan søke:

  • Organisasjoner/ grupper eller institusjoner som driver kulturarbeid i kommunen.
  • I særlige tilfeller kan enkeltpersoner søke

     

Aktiviteter for barn og unge vil bli prioritert.

Med søknaden må det følge regnskap og årsmelding.

Skjema kan lastes ned her eller kan hentes i servicetorget.

Søknadsskjema kulturmidler (pdf)

Søknadsskjema sang og musikk (odf)

Søknadsskjema sang og musikk (pdf)

For søkere som er medlem av Rennebu musikkråd finnes eget skjema.

Publisert: 28. februar 2017 ▪ Sist endret: 28. februar 2017