Til innholdet

Vi søker rektor til den "Nye" skolen vår!

Har du lyst til å lede Berkåk skole/ Rennebu ungdomsskole fra 1. august 2017?

Mulighet for en spennende og utviklende lederstilling.

Beskrivelse av arbeidssted

Kommunestyret har vedtatt at Innset skole og Voll skole legges ned fra 01.08. 2017 og at elevene overføres til Berkåk skole/ Rennebu ungdomsskole, som er en 1-10 skole, fra samme dato. Rennebuskolen har i dag 293 elever. Skolens ledelse vil i tillegg bestå av to avdelingsledere.

Rektor er en del av rådmannens ledergruppe og rapporterer til rådmannen. I tillegg er rektor en del av pedagogisk lederteam.

 

Hovedarbeidsområder

Rektor har ansvar for fag, personal og økonomi. Ved oppstarten av den «Nye» skolen vil rektors viktigste oppgave være å legge til rette for at ansatte og elever i samarbeid kan oppleve et godt og inkluderende lærings- og arbeidsmiljø.

 

Rennebu kommune er en del av Gauldalsregionen, som samarbeider om kompetanseutviklingen i skole og barnehage.

 

Skolen har følgende utviklingsområder:

-       Lesekompetanse i alle fag (Perioden i pulje i Ungdomstrinn i utvikling er akkurat avsluttet, men satsingen fortsetter)

-       Kollektiv organisasjonsutvikling

-       Formålsparagrafene og danning

 

Verdiene i "Det lokale fotavtrykk" vil vi skal vises i arbeidet med utviklingsområdene våre og den pedagogiske ideen. Disse er:

-       Lokal forankring

-       Mangfold som ressurs

-       Utvikling gjennom å spille på lag

 

 

Ønskede kvalifikasjoner

-       Ledererfaring

-       Utdanning på høgskole-/ universitetsnivå (faglig, pedagogisk og administrativ kompetanse må være oppfylt)

-       Utdanning innen skoleledelse vektlegges

-       Erfaring fra skoleutviklingsarbeid er ønskelig

 

Personlige egenskaper:

Vi søker en rektor med stort engasjement og med en arbeidskapasitet som evner å:

 

-    Lede og motivere til et samlende og godt faglig og pedagogisk utviklingsarbeid

-    Legge til rette for en kultur der elevenes læring er hovedfokus for skolens arbeid

-    Utøve en god personal- og økonomiledelse

-    Opprettholde et godt samspill med elever, foresatte og nærmiljø

Den som tilsettes i stillingen må levere politiattest av ny dato, jf. Opplæringsloven § 10-9.

 

Nøkkelverdier

Rennebu kommunes nøkkelverdier er styrende for organisasjonen.

Se http://www.rennebu.kommune.no/Administrasjonen/Etikk/Vaare-noekkelverdier

 

Vi tilbyr

En utfordrende og utviklende stilling i et aktivt og trivelig miljø med

- Stor selvstendig myndighet

- Innflytelse i strategiske diskusjoner

- Lederstøtte fra stab og interne tjenester

- Møtepunkter for faglig utvikling

- Lønnsvilkår kan diskuteres

- Gode pensjons- og forsikringsordninger
       

Ta gjerne kontakt med ass rådmann Lill Hemmingsen Bøe,tlf. 72 42 81 13, personalrådgiver Per Ivar Wold,tlf. 72 42 81 00 eller Avantas ved bedriftsrådgiver Ketil Selven,tlf. 907 56 180.

 

Vennligst registrer kortfattet søknad med CV på www.avantas.no innen 27. mars 

Publisert: 3. mars 2017 ▪ Sist endret: 3. mars 2017