Til innholdet

Folkeavstemming om kommunesammenslåing

Her finner du det du trenger å vite om folkeavstemmingen

Hvem kan stemme

Kommunestyret har bestemt at alle som er fyller 16 år i løpet av 2016 har stemmerett ved folkeavstemmingen

Manntall

Manntallet blir lagt ut til offentlig ettersyn fra 1. august.

Forhåndsstemmegivning

Ved Servicetorget mandag 29. august – fredag 9. september kl 08 00 – 15 00, samt lørdag 3. september kl 10 00 – 13 00, forhåndsstemming ved Rennebu Helsesenter torsdag 8. september kl 10 00 – 12 00 og hjemmestemming fredag 9. september. 

 

Stemmegivning valgdagen 12.september

Nerskogen krets, Fjellheim                                                       kl 15 00 – 20 00

Voll krets, Voll skole                                                                kl 15 00 – 20 00

Berkåk krets, kommunestyresalen, Kommunehuset                     kl 15 00 – 20 00

Innset krets, Innset skole                                                          kl 15 00 – 20 00

 

 

Du kan forhåndsstemme pr brev

Kommunestyret vedtok at det gis anledning til brevstemming for studenter og andre som er forhindret fra å forhåndsstemme eller møte på valgdagen 12. september.  Da kan disse delta i avstemmingen pr brev.  Dette foregår på følgende måte:

Stemmeseddelen blir lagt ut når forhåndsstemmingen starter.

Det du trenger i tillegg til stemmeseddelen er tre helt vanlige konvolutter.  Konvolutten du legger stemmeseddelen i, skal du ikke skrive noe på, den andre merker du med dine personopplysninger, og på den tredje skriver du adressen til kommunen.  Se lenger ned for detaljert oppskrift.

Du må sende stemmen din så tidlig at den er hos kommunen før valgdagen – altså mottatt i kommunen senest 12. september kl 20 00.

Ved folkeavstemming er det ikke mulig å forhåndsstemme i andre kommuner. Derfor må du selv ordne nødvendig materiell, det vil si tre konvolutter.

Det kan brukes helt vanlige konvolutter.  Siden konvoluttene har hver sin funksjon, har de ulike benevnelser:

Framgangsmåte ved brevstemmegivning:

  • Kryss av på stemmeseddelen for det alternativet du ønsker å stemme for.  Legg stemmeseddelen i stemmeseddelkonvolutten og lim igjen.
  • Legg stemmeseddelkonvolutten i omslagskonvolutten og lim igjen.  Skriv utenpå omslagskonvolutten:
  1. Brevstemme – Folkeavstemming om kommunereformen i Rennebu kommune
  2. Ditt fulle navn og fødselsnummer (11 siffer)
  3. Skriv under med sted, dato og navn
  4. Dersom det er mulig, bør du få et vitne til å bekrefte riktigheten av opplysningene på omslagskonvolutten.  Vitnets navn og fødselsdato påføres omslagskonvolutten.  Det er ikke krav om at vitnet er norsk statsborger.  Vitnet bør også signere.
  5. Omslagskonvolutten legges i en ekspedisjonskonvolutt som adresseres til: Rennebu kommune, Myrveien 1, 7391 Rennebu.  Stemmegivningen er klar til å sendes med posten.  For å bli godkjent må stemmegivningen være kommet fram til kommunen senest mandag 12. september 2016 kl 20 00.

         
Her kan du skrive ut stemmeseddelen hvis du skal stemme via brev:

Stemmeseddel

Publisert: 29. august 2016 ▪ Sist endret: 29. august 2016