Til innholdet

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing med Oppdal

3. - 10. juni

Illustrasjonsbilde spørsmålstegn

I denne perioden vil ca 400 rennbygger fra 16 år bli oppringt fra

                           tlf 73 10 21 00

      
Følgende spørsmål vil bli stilt:

 1. Rennebu kommune er nå inne i en prosess for å vurdere om kommunen bør slå seg sammen med Oppdal kommune. Er du for eller  imot denne sammenslåingen?

  1. For
  2. Mot

 

2. Hvor negativ eller positiv er du til en sammenslåing mellom Rennebu kommune og Oppdal kommune. Vil du si ...

  1. Svært negativ
  2. Ganske negativ
  3. Ganske positiv
  4. Svært positiv

 

3.  Kjønn?

  1. Mann
  2. Kvinne

 

4. Hva er din alder?

 

Vi oppfordrer dere til å svare på denne henvendelsen slik at resultatet fra undersøkelsen blir mest mulig representativt.

Publisert: 31. mai 2016 ▪ Sist endret: 31. mai 2016