Til innholdet

Innbyggerundersøkelsen om kommunesammenslåing

Et flertall av innbyggerne er i mot sammenslåing

Oversikt over fordeling for og imot kommunesammenslåing

Her finner du fullstendig rapport fra undersøkelsen  (pdf)

Resultattabeller (pdf)

Publisert: 14. juni 2016 ▪ Sist endret: 14. juni 2016