Til innholdet

Kommunereformen

Presentasjoner fra folkemøtene på Sandbrekka og Mjuklia

Her kan du lese presentasjonene fra møtene

Utredning og vurdering av Norunn Fossum ved Plankontoret og Rådmann Birger Hellan

Sammenslåing med Oppdal kommune eller fortsatt være alene ved Ordfører Ola Øie

Publisert: 2. juni 2016 ▪ Sist endret: 2. juni 2016