Til innholdet

Servicetorget

Servicetorget har blandt annet ansvar for

 • førstelinjetjenesten
 • sentralbord
 • kommunens post- og arkivsystem
 • bostøtte
 • boligtilskudd
 • parkeringstillatelse for forflytningshemmede
 • ledsagerbevis for funksjonshemmede
 • transporttjeneste for funksjonshemmede
 • kommunens hjemmeside/ facebookside
 • utsending av dokumenter til kommunale utvalg og råd
 • utleie av Rennebuhallen/samfunnshuset
 • Servicetorget innehar også en støttefunksjon for administrasjonen og kommunale enheter.

 
Servicetorget jobber for å gi innbyggerne best mulige tjenester slik at Rennebu skal bli et godt sted og være.

Servicetorget vil også være med på å gi Rennebu kommune, som vår arbeidsplass, et godt omdømme.

Publisert: 29. april 2009 ▪ Sist endret: 14. juni 2018
Kontakt

Sentralbord 72 42 81 00
postmottak@rennebu.kommune.no

 
Leder 
Janne Havdal Nordbø
72 42 81 06

 
Konsulent
May Grethe Solberg
72 42 81 05
     
 
Førstesekretær
Eli Hårstad
72 42 81 02

       
Lærling Kontor og administrasjon
Anna Dombu 
72 42 81 03