Du er her: Hjem / Nyheter / Informasjonsmøte for nye bønder i Oppdal og Rennebu

Innhold

    Informasjonsmøte for nye bønder i Oppdal og Rennebu

    Påmelding innen onsdag 3. mars
    Sist endret: 02.03.2021

    Fant du det du lette etter?

    Takk for din tilbakemelding

    Hva forsøkte du å finne?


    Helse og omsorg
    /helse-og-omsorg
    http://www.nrk.no/
    Hjemmesykepleie/hjemmehjelp
    http://www.nrk.no/
    Hjelpemidler
    http://www.nrk.no/
    Sykehjem
    Hjemmetjenester
    /innhold/helse-og-omsorg/avlastning/
    Avlastning
    /innhold/helse-og-omsorg/hjelpemidler-ergoterapeut/
    Hjelpemidler/ ergoterapeut
    /innhold/helse-og-omsorg/hjemmehjelp/
    Hjemmehjelp
    /innhold/helse-og-omsorg/hjemmesykepleie/
    Hjemmesykepleie
    /innhold/helse-og-omsorg/hverdagsrehabilitering/
    Hverdagsrehabilitering
    /innhold/helse-og-omsorg/kreftomsorg/
    Kreftomsorg
    /innhold/helse-og-omsorg/matlevering/
    Matlevering
    /innhold/helse-og-omsorg/avlastning/
    Pårørendestøtte
    /innhold/helse-og-omsorg/personlig-assistent/
    Personlig assistent
    /innhold/helse-og-omsorg/trygghetsalarm/
    Trygghetsalarm
    Helse - og omsorgstjenester
    /innhold/helse-og-omsorg/fysioterapi/
    Fysioterapi
    /innhold/helse-og-omsorg/frisklivssentralen/
    Frisklivssentralen
    /innhold/helse-og-omsorg/hjelpemidler-ergoterapeut/
    Hjelpemidler/ ergoterapeut
    /innhold/helse-og-omsorg/individuell-plan/
    Individuell plan
    /innhold/helse-og-omsorg/koordinerende-enhet4/
    Koordinerende enhet
    /innhold/helse-og-omsorg/lege/
    Lege
    /innhold/helse-og-omsorg/psykisk-helse/
    Psykisk helse
    /innhold/helse-og-omsorg/psykisk-helse/
    Rus
    /innhold/helse-og-omsorg/sykehjem/
    Sykehjem
    /innhold/helse-og-omsorg/tannlege/
    Tannlege
    Barn og familie
    /innhold/helse-og-omsorg/barnevernstjenesten/
    Barnevernstjenesten
    https://www.bufdir.no/Familie/Kontor/Trondheim/
    _blank
    Familievernkontor
    /innhold/helse-og-omsorg/fysioterapi/
    Fysioterapi
    /innhold/helse-og-omsorg/helsestasjon/
    Helsestasjon
    /innhold/helse-og-omsorg/skolehelsetjenesten/
    Skolehelsetjenesten
    /innhold/helse-og-omsorg/helsestasjon/#heading-h2-5
    Svangerskap og fødsel
    /innhold/helse-og-omsorg/sja-me/
    Sjå me-sammen for barn og unge i Rennebu
    Botilbud
    /innhold/helse-og-omsorg/bostotte/
    Bostøtte
    /innhold/helse-og-omsorg/flyktningetjenesten/
    Flyktningetjenesten
    /innhold/helse-og-omsorg/kommunal-utleiebolig/
    Kommunal utleiebolig
    /innhold/helse-og-omsorg/omsorgsbolig-trygdebolig/
    Omsorgsbolig/ Trygdebolig
    Arbeids - og aktivitetstilbud
    /innhold/helse-og-omsorg/aktivitetskontakt/
    Aktivitetskontakt
    /innhold/helse-og-omsorg/arbeidssenter/
    Arbeidssenter
    /innhold/helse-og-omsorg/dagsenter/
    Dagsenter
    Andre tjenester
    /innhold/helse-og-omsorg/hukommelsesteam/
    Hukommelsesteam
    /innhold/kultur-og-fritid/ledsagerbevis/
    Ledsagerbevis
    /innhold/helse-og-omsorg/miljorettet-helsevern/
    Miljørettet helsevern
    /innhold/helse-og-omsorg/parkeringstillatelse-for-forflytningshemmede/
    Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
    https://helsenorge.no/pasient-og-brukerombudet/trondelag
    _blank
    Pasient - og brukerombud
    /innhold/helse-og-omsorg/reisevaksiner/
    Reisevaksiner
    /innhold/helse-og-omsorg/sterk-og-stodig/
    Sterk og stødig
    /innhold/helse-og-omsorg/transporttjenester/
    Transporttjenester (TT-kort)
    https://www.fylkesmannen.no/nb/Vergemal/
    Verge
    NAV
    https://www.nav.no/
    _blank
    NAV
    Teknisk og eiendom
    /teknisk-og-eiendom
    /innhold/teknisk-og-eiendom/byggesak/Byggesaksregler/
    Skal du bygge?
    Skal du bygge?
    Eiendom
    /innhold/teknisk-og-eiendom/boligtomter/
    Boligtomter
    /innhold/helse-og-omsorg/bostotte/
    Bostøtte
    /innhold/teknisk-og-eiendom/eiendomsskatt2/
    Eiendomsskatt
    /innhold/teknisk-og-eiendom/hytte-i-rennebu/
    Hytte i Rennebu
    https://infoland.ambita.com/#/
    _blank
    Infoland
    /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/betalingssatser-og-fakturering/
    Kommunale avgifter
    /innhold/teknisk-og-eiendom/startlan/
    Startlån
    Planer og kart
    /innhold/teknisk-og-eiendom/kart-pa-nett/
    Kart på nett
    /innhold/teknisk-og-eiendom/reguleringsplaner/
    Reguleringsplaner
    /innhold/politikk-og-administrasjon/kunngjoringer-horinger/
    _blank
    Kunngjøringer og høringer
    Avfall
    /innhold/teknisk-og-eiendom/avfall/
    Søppel
    https://www.remidt.no/#!/main
    _blank
    Åpningstider miljøstasjon
    https://www.remidt.no/
    Tømmekalender
    https://www.hamos.no/returpunkter/
    _blank
    Returpunkter hytteavfall
    Deling og oppmåling
    /innhold/teknisk-og-eiendom/deling-av-eiendom-skille-ut-tomt/
    Deling av eiendom (skille ut tomt)
    /innhold/teknisk-og-eiendom/oppmaling/
    Oppmåling
    Skal du bygge?
    /innhold/teknisk-og-eiendom/byggesak/skal-du-bygge/
    Skal du bygge, rive eller endre?
    /innhold/teknisk-og-eiendom/dispensasjoner/
    Dispensasjon
    /innhold/teknisk-og-eiendom/reguleringsplaner/
    Reguleringsplaner
    /innhold/teknisk-og-eiendom/nabovarsel/
    Nabovarsel
    /innhold/teknisk-og-eiendom/utslipp/
    Utslipp
    /innhold/teknisk-og-eiendom/byggesak/gjerde-fritidseiendom/
    Gjerde fritidseiendom
    /innhold/teknisk-og-eiendom/skjema/
    Skjema
    /innhold/teknisk-og-eiendom/boligtomter/
    Boligtomter
    Vann og avløp
    /innhold/teknisk-og-eiendom/vann-og-avlop/
    Vann og avløp
    /innhold/teknisk-og-eiendom/kommunalteknisk-va-norm/
    Kommunalteknisk VA-norm
    /innhold/teknisk-og-eiendom/private-anlegg/
    Privat vannforsyning
    /innhold/teknisk-og-eiendom/utslipp/
    Utslipp
    /innhold/teknisk-og-eiendom/varsling-til-innbyggere/
    Varsling til innbyggere
    Vei
    /innhold/teknisk-og-eiendom/bompenger-private-veier/
    Bompenger private veier
    /innhold/teknisk-og-eiendom/e6/
    E6 Ulsberg - Vindåsliene
    /innhold/teknisk-og-eiendom/fylkesveg-700-berkak-sentrum/
    Fylkesveg 700/ Berkåk sentrum
    /innhold/teknisk-og-eiendom/gravemelding/
    Gravemelding
    /innhold/teknisk-og-eiendom/vei/
    Kommunale veier
    /innhold/teknisk-og-eiendom/lagring-av-tommer-langs-kommunale-veier/
    Lagring av tømmer langs kommunale veier
    /innhold/politikk-og-administrasjon/planer/#heading-h2-6
    _blank
    Trafikksikkerhetsplan
    /innhold/teknisk-og-eiendom/trafikksikker-kommune/
    Trafikksikker kommune
    Brann og feiing
    /innhold/teknisk-og-eiendom/brann-og-feiing/
    Brann og feiing
    Barnehage og skole
    /barnehage-og-skole
    Skole og SFO
    /innhold/barnehage-og-skole/rennebu-barne--og-ungdomsskole/
    Rennebu barne- og ungdomsskole
    /innhold/barnehage-og-skole/sfo/
    SFO
    /innhold/barnehage-og-skole/skolerute/
    Skolerute
    /innhold/barnehage-og-skole/skoleskyss/
    Skoleskyss
    /innhold/barnehage-og-skole/skolemiljo/
    Skolemiljø
    /innhold/barnehage-og-skole/skoleplass-og-skolebytte/
    Skoleplass og skolebytte
    /innhold/helse-og-omsorg/skolehelsetjenesten/
    Skolehelsetjenesten
    https://skole.visma.com/rennebu
    _blank
    Visma Flyt Skole
    https://my.showbie.com/signin
    _blank
    Showbie
    http://www.foresatteportalen.no/rennebu
    _blank
    Zokrates
    http://www.rennebuenspire.no/
    _blank
    Voll skole as
    Barnehager
    /innhold/barnehage-og-skole/barnehager-i-rennebu/
    Barnehager i Rennebu
    /innhold/barnehage-og-skole/betaling/
    Betaling
    /innhold/barnehage-og-skole/sok-barnehageplass/
    Søk barnehageplass
    /innhold/barnehage-og-skole/vedtekter-barnehage/
    Vedtekter barnehage
    /globalassets/barnehage/2022-2023-tidsplan-for-barnehagene-i-rennebu_.pdf
    Tidsplan 2022-2023
    /globalassets/barnehage/arsplan-2021--2022-med-progresjonsplan_vonheim-bhg.pdf
    Årsplan Vonheim barnehage 2021/2022
    /globalassets/barnehage/voll-arsplan-2021-2022.pdf
    Årsplan Voll barnehage 2021/2022
    /innhold/barnehage-og-skole/barnehagemiljo/
    Barnehagemiljø
    https://www.fhi.no/sv/barnehage/nar-ma-barnet-vare-hjemme-fra-barne/
    _blank
    Når må barnet være hjemme?
    /innhold/barnehage-og-skole/barnehagefakta.no/
    Barnehagefakta.no
    Voksenopplæring
    /innhold/barnehage-og-skole/grunnskole-for-voksne/
    Grunnskole for voksne
    /innhold/barnehage-og-skole/introduksjonsprogrammet/
    Introduksjonsprogrammet
    /innhold/barnehage-og-skole/norskkurs-for-utlendinger/
    Norskkurs for minoritetsspråklige voksne
    /innhold/helse-og-omsorg/flyktningetjenesten/
    Flyktningetjenesten
    Annet
    /innhold/barnehage-og-skole/kulturskolen-i-rennebu/
    Kulturskolen
    /innhold/barnehage-og-skole/pp-tjenesten-i-rennebu/
    PP-tjenesten
    https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/folkehelse-idrett-frivillighet/ungdom/mobbeombudet/
    _blank
    Mobbeombud
    /innhold/helse-og-omsorg/sja-me/
    Sjå me-sammen for barn og unge i Rennebu
    Kultur og fritid
    /kultur-og-fritid
    ~/link/c0496dfbae2c43758f726c695b313620.aspx
    Kulturskolen
    Fritid
    /innhold/kultur-og-fritid/rennebuhallen/
    Rennebuhallen
    /innhold/kultur-og-fritid/jegerprove/
    Jegerprøve
    /innhold/kultur-og-fritid/balforbud/
    Bålforbud
    /innhold/kultur-og-fritid/bandtvang/
    Båndtvang
    https://www.tt.no/barnas-naturverden/
    _blank
    Barnas naturverden
    /innhold/kultur-og-fritid/hjem-for-en-50-lapp/
    Hjem for en 50-lapp
    /innhold/kultur-og-fritid/fritidsklubben/
    Fritidsklubben
    /innhold/kultur-og-fritid/motorklubben/
    Motorklubben
    https://rennebu.com/
    _blank
    Opplev Rennebu
    /innhold/kultur-og-fritid/motorferdsel/
    Motorferdsel
    /innhold/kultur-og-fritid/reise-kollektivt/
    Reise kollektivt
    https://rennebu.com/lag-foreninger
    _blank
    Lag og foreninger
    Kultur
    /innhold/kultur-og-fritid/bibliotek/
    Bibliotek
    /innhold/barnehage-og-skole/kulturskolen-i-rennebu/
    Kulturskolen
    http://www.rennebumartnan.no/
    _blank
    Rennebumartnan
    /innhold/kultur-og-fritid/fritidsklubben/
    Fritidsklubben
    /innhold/kultur-og-fritid/pilgrimsleden/
    Pilgrimsleden
    /innhold/kultur-og-fritid/kulturpris/
    Kulturpris
    https://www.youtube.com/watch?v=z09OlX1wMwk
    _blank
    Rennebufilmen
    /innhold/kultur-og-fritid/ungdommens-kulturmonstring/
    Ungdommens kulturmønstring
    /innhold/kultur-og-fritid/kulturlandskap/
    Kulturlandskap
    /innhold/kultur-og-fritid/kulturminner/
    Kulturminner
    Opplevelser
    /innhold/kultur-og-fritid/aktivitetsparken/
    Aktivitetsparken
    https://www.tt.no/barnas-naturverden/
    Barnas naturverden
    /innhold/kultur-og-fritid/jakt-og-fiske/
    Jakt og fiske
    /innhold/kultur-og-fritid/skiloyper/
    Skiløyper
    https://www.visbrosjyre.no/RennebuKommune/WebView/
    Velkommen til Rennebu
    Tilskudd og støtteordninger
    /innhold/kultur-og-fritid/ledsagerbevis/
    Ledsagerbevis
    /innhold/kultur-og-fritid/spillemidler/
    Spillemidler
    /innhold/kultur-og-fritid/kulturmidler/
    Kulturmidler
    /innhold/kultur-og-fritid/stipend-for-unge-utovere/
    Stipend for unge utøvere
    Landbruk og næring
    /landbruk-og-naring
    Landbruk
    /innhold/landbruk-nering/landbrukseiendom-og-konsesjon/
    Landbrukseiendom og konsesjon
    /innhold/landbruk-nering/tilskudd-og-erstatning/
    Tilskudd og erstatning
    /innhold/landbruk-nering/jordbruk/
    Jordbruk
    /innhold/landbruk-nering/skogbruk/
    Skogbruk
    /innhold/landbruk-nering/reindrift/
    Reindrift
    /innhold/landbruk-nering/beite-og-gjerding/
    Beite og gjerding
    /innhold/landbruk-nering/prosjekt-beitebur/
    Prosjekt beitebur
    /innhold/landbruk-nering/husdyr/
    Husdyr
    Utmark og vilt
    /innhold/landbruk-nering/viltpakjorsler/
    Viltpåkjørsler
    /innhold/landbruk-nering/rovviltforvaltning/
    Rovviltforvaltning
    /innhold/kultur-og-fritid/jegerprove/
    Jegerprøve
    /innhold/kultur-og-fritid/bandtvang/
    Båndtvang
    /innhold/kultur-og-fritid/jakt-og-fiske/
    Jakt og fiske
    /innhold/kultur-og-fritid/motorferdsel/
    Motorferdsel
    /innhold/landbruk-nering/vegetasjonskart-og-naturtyper/
    Vegetasjon og kulturlandskap
    Kart
    /innhold/landbruk-nering/gardskart/
    Gårdskart
    /innhold/landbruk-nering/vegetasjonskart-og-naturtyper/
    Vegetasjonskart
    /innhold/teknisk-og-eiendom/kart-pa-nett/
    Kart på nett
    Bonde
    /innhold/landbruk-nering/ny-bonde/
    Ny bonde
    /innhold/landbruk-nering/bonden-i-stress-og-ensomhet-krise/
    Bonden i stress og ensomhet
    /innhold/landbruk-nering/stolt-fjellbonde/
    Stolt fjellbonde
    Planer
    /innhold/landbruk-nering/landbruksplan-og-beiteplan/
    Landbruksplan
    /innhold/landbruk-nering/beiteplan/
    Beiteplan
    Verneområder
    /innhold/landbruk-nering/verneomrader/
    Trollheimen landskapsverneområde
    /innhold/landbruk-nering/forollhogna-nasjonalpark/
    Forollhogna Nasjonalpark
    /innhold/landbruk-nering/naturreservat/
    Naturreservat
    Bygdeutviklingsmidler
    /innhold/landbruk-nering/investerings--og-bedriftsutviklingsmidlene/
    Investerings- og bedriftsutviklingsmidlene
    Næringsliv
    /innhold/landbruk-nering/naring-i-rennebu/
    Næring i Rennebu
    /innhold/landbruk-nering/naringshagen/
    Næringshagen
    /innhold/landbruk-nering/starte-bedrift/
    Starte bedrift?
    Politikk og administrasjon
    /politikk-og-administrasjon
    Politikk
    /innhold/politikk-og-administrasjon/Politikere/
    Politikere
    /innhold/politikk-og-administrasjon/rad-og-utvalg/
    Råd og utvalg
    /innhold/politikk-og-administrasjon/politiske-moter/
    Politiske møter
    /innhold/politikk-og-administrasjon/valg/
    Stortings- og sametingsvalg
    https://delegering.kf.no/delegering/publikum/5022
    _blank
    Delegeringsreglement
    Beredskap
    /innhold/politikk-og-administrasjon/nar-krisen-inntreffer/
    Når krisen inntreffer
    https://www.sikkerhverdag.no/egenberedskap
    _blank
    Råd om egenberedskap
    /innhold/politikk-og-administrasjon/politikontakt/
    Politikontakt
    https://www.statsforvalteren.no/Trondelag/Samfunnssikkerhet-og-beredskap/
    _blank
    Statsforvalteren i Trøndelag
    /innhold/politikk-og-administrasjon/atomulykker-og-jodtabletter/
    Atomulykker og jodtabletter
    Enheter
    /innhold/politikk-og-administrasjon/administrasjon/
    Telefonliste ansatte
    /innhold/politikk-og-administrasjon/organisasjonskart/
    Organisasjonskart
    Økonomi
    /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/priser-og-gebyrer/
    Priser og gebyrer
    /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/betalingssatser-og-fakturering/
    Informasjon om fakturering
    /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/skatteoppkreveren/
    Skatteoppkreveren
    http://revisjonmidtnorge.no/
    Revisor
    Selvbetjening
    /innhold/ledig-stilling/
    Ledig stilling
    /innhold/politikk-og-administrasjon/innlogging-for-ansatte/
    Innlogging for ansatte
    https://prod01.elementscloud.no/publikum/940083672
    Postlister
    /innhold/politikk-og-administrasjon/edialog/
    eDialog
    /innhold/politikk-og-administrasjon/besoksregistrering/
    Besøksregistrering kommunehuset
    Planer og retningslinjer
    /innhold/politikk-og-administrasjon/kunngjoringer-horinger/
    Kunngjøringer-høringer
    /innhold/politikk-og-administrasjon/planer/
    Planer
    /innhold/politikk-og-administrasjon/vare-nokkelverdier/
    Våre nøkkelverdier
    /innhold/politikk-og-administrasjon/retningslinjer-for-sosiale-medier/
    Retningslinjer for sosiale medier
    /innhold/politikk-og-administrasjon/personvernerklaring/
    Personvernerklæring
    Borgerlig vigsel
    /innhold/politikk-og-administrasjon/gifte-deg/
    Gifte deg?
    Bevillinger
    /innhold/politikk-og-administrasjon/bevillinger/
    Salgsbevilling
    /innhold/politikk-og-administrasjon/serveringsbevilling/
    Serveringsbevilling
    /innhold/politikk-og-administrasjon/skjenkebevilling/
    Skjenkebevilling
    /innhold/politikk-og-administrasjon/ambulerende-bevilling/
    Ambulerende bevilling
    /innhold/politikk-og-administrasjon/skjenkebevilling-for-en-enkeltanledning/
    Skjenkebevilling for en enkeltanledning
    /innhold/politikk-og-administrasjon/etablerer--og-kunnskapsprove/
    Etablerer- og kunnskapsprøve

    Vi bruker informasjonskapsler (cookies) til å optimalisere nettstedet. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i vår bruk av cookies. Les mer om bruk av informasjonskapsler.