Du er her: Hjem / Nyheter / Mistanke om harepest

Innhold

    Mistanke om harepest

    - det er funnet noen døde harer i Rennebu

    Noen er sendt inn for prøvetaking og vi forventer svar på disse prøvene i neste uke. Vi vil informere når svar på prøvene foreligger.

    Uansett er det grunn til å ta forhåndsregler angående drikkevann og berøring av døde dyr uten hansker. Vi ønsker gjerne beskjed hvis du finner kadaver, ta kontakt på tlf. 41 60 13 42.

    Her finner du mer informasjon om harepest

    Sist endret: 13.08.2020

    Fant du det du lette etter?

    Takk for din tilbakemelding

    Hva forsøkte du å finne?


    Helse og omsorg
    /helse-og-omsorg
    http://www.nrk.no/
    Hjemmesykepleie/hjemmehjelp
    http://www.nrk.no/
    Hjelpemidler
    http://www.nrk.no/
    Sykehjem
    Hjemmetjenester
    /innhold/helse-og-omsorg/avlastning/
    Avlastning
    /innhold/helse-og-omsorg/hjelpemidler-ergoterapeut/
    Hjelpemidler/ ergoterapeut
    /innhold/helse-og-omsorg/hjemmehjelp/
    Hjemmehjelp
    /innhold/helse-og-omsorg/hjemmesykepleie/
    Hjemmesykepleie
    /innhold/helse-og-omsorg/hverdagsrehabilitering/
    Hverdagsrehabilitering
    /innhold/helse-og-omsorg/kreftomsorg/
    Kreftomsorg
    /innhold/helse-og-omsorg/matlevering/
    Matlevering
    /innhold/helse-og-omsorg/avlastning/
    Pårørendestøtte
    /innhold/helse-og-omsorg/personlig-assistent/
    Personlig assistent
    /innhold/helse-og-omsorg/trygghetsalarm/
    Trygghetsalarm
    Helse - og omsorgstjenester
    /innhold/helse-og-omsorg/fysioterapi/
    Fysioterapi
    /innhold/helse-og-omsorg/frisklivssentralen/
    Frisklivssentralen
    /innhold/helse-og-omsorg/hjelpemidler-ergoterapeut/
    Hjelpemidler/ ergoterapeut
    /innhold/helse-og-omsorg/individuell-plan/
    Individuell plan
    /innhold/helse-og-omsorg/koordinerende-enhet4/
    Koordinerende enhet
    /innhold/helse-og-omsorg/lege/
    Lege
    /innhold/helse-og-omsorg/psykisk-helse/
    Psykisk helse
    /innhold/helse-og-omsorg/psykisk-helse/
    Rus
    /innhold/helse-og-omsorg/sykehjem/
    Sykehjem
    /innhold/helse-og-omsorg/tannlege/
    Tannhelse
    Barn og familie
    /innhold/helse-og-omsorg/barnevernstjenesten/
    Barnevernstjenesten
    https://www.bufdir.no/Familie/Kontor/Trondheim/
    _blank
    Familievernkontor
    /innhold/helse-og-omsorg/fysioterapi/
    Fysioterapi
    /innhold/helse-og-omsorg/helsestasjon-og-skolehelsetjenester/
    Helsestasjon og skolehelsetjenester
    /innhold/helse-og-omsorg/helsestasjon-og-skolehelsetjenester/#heading-h2-5
    Svangerskap og fødsel
    Botilbud
    /innhold/helse-og-omsorg/bostotte/
    Bostøtte
    /innhold/helse-og-omsorg/flyktningetjenesten/
    Flyktningetjenesten
    /innhold/helse-og-omsorg/kommunal-utleiebolig/
    Kommunal utleiebolig
    /innhold/helse-og-omsorg/omsorgsbolig-trygdebolig/
    Omsorgsbolig/ Trygdebolig
    Arbeids - og aktivitetstilbud
    /innhold/helse-og-omsorg/aktivitetskontakt/
    Aktivitetskontakt
    /innhold/helse-og-omsorg/arbeidssenter/
    Arbeidssenter
    /innhold/helse-og-omsorg/dagsenter/
    Dagsenter
    Andre tjenester
    /innhold/helse-og-omsorg/hukommelsesteam/
    Hukommelsesteam
    /innhold/kultur-og-fritid/ledsagerbevis/
    Ledsagerbevis
    /innhold/helse-og-omsorg/miljorettet-helsevern/
    Miljørettet helsevern
    /innhold/helse-og-omsorg/parkeringstillatelse-for-forflytningshemmede/
    Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
    https://helsenorge.no/pasient-og-brukerombudet/trondelag
    _blank
    Pasient - og brukerombud
    /innhold/helse-og-omsorg/reisevaksiner/
    Reisevaksiner
    /innhold/helse-og-omsorg/transporttjenester/
    Transporttjenester (TT-kort)
    https://www.fylkesmannen.no/nb/Vergemal/
    Verge
    NAV
    https://www.nav.no/
    _blank
    NAV
    Teknisk og eiendom
    /teknisk-og-eiendom
    /innhold/teknisk-og-eiendom/byggesak/Byggesaksregler/
    Skal du bygge?
    Skal du bygge?
    Eiendom
    /innhold/teknisk-og-eiendom/boligtomter/
    Boligtomter
    /innhold/helse-og-omsorg/bostotte/
    Bostøtte
    /innhold/teknisk-og-eiendom/eiendomsskatt2/
    Eiendomsskatt
    /innhold/teknisk-og-eiendom/hytte-i-rennebu/
    Hytte i Rennebu
    https://infoland.ambita.com/#/
    _blank
    Infoland
    /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/betalingssatser-og-fakturering/
    Kommunale avgifter
    /innhold/teknisk-og-eiendom/startlan/
    Startlån
    Planer og kart
    /innhold/teknisk-og-eiendom/kart-pa-nett/
    Kart på nett
    /innhold/teknisk-og-eiendom/reguleringsplaner/
    Reguleringsplaner
    /innhold/politikk-og-administrasjon/kunngjoringer-horinger/
    _blank
    Kunngjøringer og høringer
    Avfall
    /innhold/teknisk-og-eiendom/avfall/
    Søppel
    https://www.hamos.no/gjenvinningsstasjoner/
    Åpningstider miljøstasjon
    https://www.hamos.no/tommekalender/
    Tømmekalender
    https://www.hamos.no/returpunkter/
    _blank
    Returpunkter hytteavfall
    Deling og oppmåling
    /innhold/teknisk-og-eiendom/deling-av-eiendom-skille-ut-tomt/
    Deling av eiendom (skille ut tomt)
    /innhold/teknisk-og-eiendom/oppmaling/
    Oppmåling
    Skal du bygge?
    /innhold/teknisk-og-eiendom/byggesak/skal-du-bygge/
    Skal du bygge, rive eller endre?
    /innhold/teknisk-og-eiendom/dispensasjoner/
    Dispensasjon
    /innhold/teknisk-og-eiendom/reguleringsplaner/
    Reguleringsplaner
    /innhold/teknisk-og-eiendom/nabovarsel/
    Nabovarsel
    /innhold/teknisk-og-eiendom/utslipp/
    Utslipp
    /innhold/teknisk-og-eiendom/byggesak/gjerde-fritidseiendom/
    Gjerde fritidseiendom
    /innhold/teknisk-og-eiendom/skjema/
    Skjema
    /innhold/teknisk-og-eiendom/boligtomter/
    Boligtomter
    Vann og avløp
    /innhold/teknisk-og-eiendom/vann-og-avlop/
    Vann og avløp
    /innhold/teknisk-og-eiendom/kommunalteknisk-va-norm/
    Kommunalteknisk VA-norm
    /innhold/teknisk-og-eiendom/private-anlegg/
    Privat vannforsyning
    /innhold/teknisk-og-eiendom/utslipp/
    Utslipp
    /innhold/teknisk-og-eiendom/varsling-til-innbyggere/
    Varsling til innbyggere
    Vei
    /innhold/teknisk-og-eiendom/bompenger-private-veier/
    Bompenger private veier
    /innhold/teknisk-og-eiendom/e6/
    E6 Ulsberg - Vindåsliene
    /innhold/teknisk-og-eiendom/fylkesveg-700-berkak-sentrum/
    Fylkesveg 700/ Berkåk sentrum
    /innhold/teknisk-og-eiendom/gravemelding/
    Gravemelding
    /innhold/teknisk-og-eiendom/vei/
    Kommunale veier
    /innhold/politikk-og-administrasjon/planer/#heading-h2-6
    _blank
    Trafikksikkerhetsplan
    /innhold/teknisk-og-eiendom/trafikksikker-kommune/
    Trafikksikker kommune
    Brann og feiing
    /innhold/teknisk-og-eiendom/brann-og-feiing/
    Brann og feiing
    Barnehage og skole
    /barnehage-og-skole
    Skole og SFO
    /innhold/barnehage-og-skole/rennebu-barne--og-ungdomsskole/
    Rennebu barne- og ungdomsskole
    /innhold/barnehage-og-skole/sfo/
    SFO
    /innhold/barnehage-og-skole/skolerute/
    Skolerute
    /innhold/barnehage-og-skole/skoleskyss/
    Skoleskyss
    /innhold/barnehage-og-skole/skolemiljo/
    Skolemiljø
    /innhold/barnehage-og-skole/skoleplass-og-skolebytte/
    Skoleplass og skolebytte
    /innhold/helse-og-omsorg/helsestasjon-og-skolehelsetjenester/
    Skolehelsetjenesten
    https://skole.visma.com/rennebu
    _blank
    Visma Flyt Skole
    https://my.showbie.com/signin
    _blank
    Showbie
    http://www.foresatteportalen.no/rennebu
    _blank
    Zokrates
    https://rennebuenspire.com/
    _blank
    Rennebu Enspire
    Barnehager
    /innhold/barnehage-og-skole/barnehager-i-rennebu/
    Barnehager i Rennebu
    /innhold/barnehage-og-skole/betaling/
    Betaling
    /innhold/barnehage-og-skole/sok-barnehageplass/
    Søk barnehageplass
    /globalassets/barnehage/2019-2020-tidsplan-for-barnehagene-i-rennebu.pdf
    Tidsplan
    /innhold/barnehage-og-skole/vedtekter-barnehage/
    Vedtekter barnehage
    /globalassets/barnehage/vonheim/arsplan-2019--2020-med-progresjonsplan.pdf
    Årsplan Vonheim barnehage
    /globalassets/barnehage/voll/2019-2020--arsplan-med-progresjonsplan.doc.pdf
    _blank
    Årsplan Voll barnehage
    https://www.fhi.no/sv/barnehage/nar-ma-barnet-vare-hjemme-fra-barne/
    _blank
    Når må barnet være hjemme?
    /innhold/barnehage-og-skole/barnehagefakta.no/
    Barnehagefakta.no
    https://tryggirennebu.no/
    Trygg i Rennebu
    Voksenopplæring
    /innhold/barnehage-og-skole/grunnskole-for-voksne/
    Grunnskole for voksne
    /innhold/barnehage-og-skole/introduksjonsprogrammet/
    Introduksjonsprogrammet
    /innhold/barnehage-og-skole/norskkurs-for-utlendinger/
    Norskkurs for minoritetsspråklige voksne
    Annet
    /innhold/barnehage-og-skole/kulturskolen-i-rennebu/
    Kulturskolen
    /innhold/barnehage-og-skole/pp-tjenesten-i-rennebu/
    PP-tjenesten
    https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/folkehelse-idrett-frivillighet/ungdom/mobbeombudet/
    _blank
    Mobbeombud
    Kultur og fritid
    /kultur-og-fritid
    ~/link/c0496dfbae2c43758f726c695b313620.aspx
    Kulturskolen
    Fritid
    /innhold/kultur-og-fritid/skiloyper/
    Skiløyper
    /innhold/kultur-og-fritid/rennebuhallen/
    Rennebuhallen
    /innhold/kultur-og-fritid/jakt-og-fiske/
    Jakt og fiske
    /innhold/kultur-og-fritid/jegerprove/
    Jegerprøve
    /innhold/kultur-og-fritid/balforbud/
    Bålforbud
    /innhold/kultur-og-fritid/bandtvang/
    Båndtvang
    https://www.tt.no/barnas-naturverden/
    _blank
    Barnas naturverden
    /innhold/kultur-og-fritid/hjem-for-en-50-lapp/
    Hjem for en 50-lapp
    /innhold/kultur-og-fritid/fritidsklubben/
    Fritidsklubben
    /innhold/kultur-og-fritid/motorklubben/
    Motorklubben
    http://www.opplevrennebu.no/
    _blank
    Opplev Rennebu
    /innhold/kultur-og-fritid/motorferdsel/
    Motorferdsel
    Kultur
    /innhold/kultur-og-fritid/bibliotek/
    Bibliotek
    /innhold/barnehage-og-skole/kulturskolen-i-rennebu/
    Kulturskolen
    http://www.rennebumartnan.no/
    _blank
    Rennebumartnan
    /innhold/kultur-og-fritid/fritidsklubben/
    Fritidsklubben
    /innhold/kultur-og-fritid/pilgrimsleden/
    Pilgrimsleden
    /innhold/kultur-og-fritid/kulturpris/
    Kulturpris
    https://www.youtube.com/watch?v=z09OlX1wMwk
    _blank
    Rennebufilmen
    /innhold/kultur-og-fritid/ungdommens-kulturmonstring/
    Ungdommens kulturmønstring
    /innhold/kultur-og-fritid/kulturlandskap/
    Kulturlandskap
    /innhold/kultur-og-fritid/kulturminner/
    Kulturminner
    Lag og foreninger
    https://rennebu.com/lag-foreninger
    _blank
    Oversikt
    Tilskudd og støtteordninger
    /innhold/kultur-og-fritid/ledsagerbevis/
    Ledsagerbevis
    /innhold/kultur-og-fritid/spillemidler/
    Spillemidler
    /innhold/kultur-og-fritid/kulturmidler/
    Kulturmidler
    /innhold/kultur-og-fritid/kulturstipend/
    Kulturstipend
    Landbruk og næring
    /landbruk-og-naring
    Landbruk
    /innhold/landbruk-nering/landbrukseiendom-og-konsesjon/
    Landbrukseiendom og konsesjon
    /innhold/landbruk-nering/tilskudd-og-erstatning/
    Tilskudd og erstatning
    /innhold/landbruk-nering/jordbruk/
    Jordbruk
    /innhold/landbruk-nering/skogbruk/
    Skogbruk
    /innhold/landbruk-nering/reindrift/
    Reindrift
    /innhold/landbruk-nering/beite-og-gjerding/
    Beite og gjerding
    /innhold/landbruk-nering/prosjekt-beitebur/
    Prosjekt beitebur
    /innhold/landbruk-nering/husdyr/
    Husdyr
    Utmark og vilt
    /innhold/landbruk-nering/viltpakjorsler/
    Viltpåkjørsler
    /innhold/landbruk-nering/rovviltforvaltning/
    Rovviltforvaltning
    /innhold/kultur-og-fritid/jegerprove/
    Jegerprøve
    /innhold/kultur-og-fritid/bandtvang/
    Båndtvang
    /innhold/kultur-og-fritid/jakt-og-fiske/
    Jakt og fiske
    /innhold/kultur-og-fritid/motorferdsel/
    Motorferdsel
    /innhold/landbruk-nering/vegetasjonskart-og-naturtyper/
    Vegetasjon og kulturlandskap
    Kart
    /innhold/landbruk-nering/gardskart/
    Gårdskart
    /innhold/landbruk-nering/vegetasjonskart-og-naturtyper/
    Vegetasjonskart
    /innhold/teknisk-og-eiendom/kart-pa-nett/
    Kart på nett
    Bonde
    /innhold/landbruk-nering/ny-bonde/
    Ny bonde
    /innhold/landbruk-nering/bonden-i-stress-og-ensomhet-krise/
    Bonden i stress og ensomhet
    Planer
    /innhold/landbruk-nering/landbruksplan-og-beiteplan/
    Landbruksplan
    /innhold/landbruk-nering/beiteplan/
    Beiteplan
    Verneområder
    /innhold/landbruk-nering/verneomrader/
    Trollheimen landskapsverneområde
    /innhold/landbruk-nering/forollhogna-nasjonalpark/
    Forollhogna Nasjonalpark
    /innhold/landbruk-nering/naturreservat/
    Naturreservat
    Bygdeutviklingsmidler
    /innhold/landbruk-nering/investerings--og-bedriftsutviklingsmidlene/
    Investerings- og bedriftsutviklingsmidlene
    Næringsliv
    /innhold/landbruk-nering/naringshagen/
    Næringshagen
    /innhold/landbruk-nering/starte-bedrift/
    Starte bedrift?
    Politikk og administrasjon
    /politikk-og-administrasjon
    Politikk
    /innhold/politikk-og-administrasjon/Politikere/
    Politikere
    /innhold/politikk-og-administrasjon/rad-og-utvalg/
    Råd og utvalg
    /innhold/politikk-og-administrasjon/politiske-moter/
    Politiske møter
    /innhold/politikk-og-administrasjon/valg/
    Valg
    Beredskap
    /innhold/politikk-og-administrasjon/nar-krisen-inntreffer/
    Når krisen inntreffer
    https://www.sikkerhverdag.no/egenberedskap
    _blank
    Råd om egenberedskap
    /innhold/politikk-og-administrasjon/politikontakt/
    Politikontakt
    https://www.fylkesmannen.no/Trondelag/Samfunnssikkerhet-og-beredskap/
    _blank
    Fylkesmannen i Trøndelag
    Enheter
    /innhold/politikk-og-administrasjon/administrasjon/
    Telefonliste ansatte
    /innhold/politikk-og-administrasjon/organisasjonskart/
    Organisasjonskart
    Økonomi
    /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/priser-og-gebyrer/
    Priser og gebyrer
    /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/betalingssatser-og-fakturering/
    Informasjon om fakturering
    /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/skatteoppkreveren/
    Skatteoppkreveren
    http://revisjonmidtnorge.no/
    Revisor
    Selvbetjening
    /innhold/ledig-stilling/
    Ledig stilling
    /innhold/politikk-og-administrasjon/innlogging-for-ansatte/
    Innlogging for ansatte
    https://prod.elementscloud.no/ElementsPublikum/940083672/
    Postlister
    /innhold/politikk-og-administrasjon/edialog/
    eDialog
    Planer og retningslinjer
    /innhold/politikk-og-administrasjon/kunngjoringer-horinger/
    Kunngjøringer-høringer
    /innhold/politikk-og-administrasjon/planer/
    Planer
    /innhold/politikk-og-administrasjon/vare-nokkelverdier/
    Våre nøkkelverdier
    /innhold/politikk-og-administrasjon/retningslinjer-for-sosiale-medier/
    Retningslinjer for sosiale medier
    /innhold/politikk-og-administrasjon/personvernerklaring/
    Personvernerklæring
    Borgerlig vigsel
    /innhold/politikk-og-administrasjon/gifte-deg/
    Gifte deg?
    Bevillinger
    /innhold/politikk-og-administrasjon/bevillinger/
    Salgsbevilling
    /innhold/politikk-og-administrasjon/serveringsbevilling/
    Serveringsbevilling
    /innhold/politikk-og-administrasjon/skjenkebevilling/
    Skjenkebevilling
    /innhold/politikk-og-administrasjon/ambulerende-bevilling/
    Ambulerende bevilling
    /innhold/politikk-og-administrasjon/skjenkebevilling-for-en-enkeltanledning/
    Skjenkebevilling for en enkeltanledning
    /innhold/politikk-og-administrasjon/etablerer--og-kunnskapsprove/
    Etablerer- og kunnskapsprøve

    Vi bruker informasjonskapsler (cookies) til å optimalisere nettstedet. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i vår bruk av cookies. Les mer om bruk av informasjonskapsler.