Til innholdet

AKTUELT

Søknadsfrist 12. februar

22. januar 2018

Innset barnehage og skole samt Voll skole

15. januar 2018

Vi ønsker kandidater til styringsgruppa som skal se på framtida til Rennebu.

15. januar 2018

Oppstart 24. januar kl. 08.30-09.30 i Rennebuhallen

15. januar 2018

Sammen kan vi finne de beste løsningene på de utfordringene vi har. 

12. januar 2018

31. januar

11. januar 2018